హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» Paolo Blasi

Consegnati i diplomi agli studenti della Scuola di Arte Sacra di Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Consegnati i diplomi agli studenti della Scuola di Arte Sacra di Firenze

Consegnati i diplomi agli studenti della Scuola di Arte Sacra di Firenze, durante una cerimonia arricchita dal dipinto donato alla Scuola dal maestro Peppe Candeloro, che raffigura una Madonna con Bambino – presentata il critico d’arte Modestino Romagnoli – e dal dono dell’anello episcopale a Mons. ఆండ్రియా Bellandi, che a giorni lascerà Firenze quale nuovo […]

Bottega della Scuola di Arte Sacra: bilancio 2018 in positivo, rinnovato il Consiglio direttivo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Bottega della Scuola di Arte Sacra: బడ్జెట్ 2018 in positivo, rinnovato il Consiglio direttivo

Per la prima volta l’Assemblea dei soci dell’Associazione Scuola di Arte Sacra Firenze ONLUS il 4 aprile scorso ha approvato un risultato positivo, dopo i difficili anni di avvio, con un bilancio 2018 chiuso con un utile di 1.823,33 euro che l’Assemblea ha approvato insieme al rinnovo del Consiglio direttivo. Il Direttore ha esposto ai […]

Partita l’edizione 2018 di Capannucce in città  con l’invito a fare il Presepe

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Partita l’edizione 2018 di Capannucce in città con l’invito a fare il Presepe

Capannucce in Città la manifestazione-campagna che ogni anno invita migliaia di persone a realizzare il presepe in casa, nelle scuole, nei negozio, luoghi di lavoro e aggregazione, anche per il natale 2018 ha iniziato la sua campagna di sensibilizzione su quello che è “simbolo di un messaggio che va oltre le apparenze. La Capannuccia racchiude […]

Capannucce in Città compie 15 anni e si rinnova

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Capannucce in Città compie 15 anni e si rinnova

మరియు ఆధునికత్వం యొక్క తప్పుడు నమూనాలు ప్రతిస్పందనగా యేసుతో సమావేశానికి ఆహ్వానం సువార్తలు చదవబడుతుంది కార్డినల్ ఆర్చిబిషప్ నుండి వస్తుంది. పిల్లలు మరియు యువకులు తన లేఖలో గియుసేప్ Betori, లో సిటీ Capannucce సేవకులు XV ఎడిషన్లో, లక్ష్యంతో ఈవెంట్ క్రిస్మస్ మధ్యలో హోలీ ఫ్యామిలీ తీసుకుని. "ప్రియమైన అమ్మాయిలు, డియర్ చిల్డ్రెన్, నేడు […]

E’ tempo di Natale: il Cardinale Betori invita a fare il Presepe a casa, scuola e nei negozi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

E’ క్రిస్మస్ సమయం: కార్డినల్ Betori ఇంట్లో తొట్టి ఆహ్వానించారు, పాఠశాల మరియు దుకాణాలు

ఫ్లోరెన్స్ కార్డినల్ ఆర్చిబిషప్, ఉబుకు. గియుసేప్ Betori, ఒకసారి ఒక బహిరంగ లేఖ రాశారు “ప్రియమైన అబ్బాయిలు మరియు శ్రమ అమ్మాయిలు” గొప్ప ఇటాలియన్ డియోసెస్ ఆహ్వానించడానికి, నగరంలో Capannucce 13 వ ఎడిషన్ భాగంగా, వారి సొంత ఇళ్లలో తొట్టి చేయడానికి, కూడా పాఠశాల వద్ద మరియు షాపుల్లో కానీ. ది 13 anni un […]

Scuola Arte Sacra: inaugurato il terzo anno accademico

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

స్కూల్ పవిత్ర ఆర్ట్: మూడవ విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైంది

కాసైన్ Pavoniere యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద శనివారం పవిత్ర ఆర్ట్ స్కూల్ యొక్క మూడవ విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైంది, conosciuta anche come Sacred Art School di Firenze, కొత్త ఉపాధ్యాయులు మరియు కోర్సులు, ఉపకార వేతనాలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అప్పగించారు రచనలు మరియు విద్యార్థులు. అనేక మంది విద్యార్థులు విదేశాల నుంచి వచ్చి: oltre che da tutta […]