היים » 2023 » מאַרץ » 15

Mentire o non mentire? Questa è una bugia…

\ \ \ \ \ \ \

ליגן אָדער נישט ליגן,it,דאָס איז אַ ליגן,it,די אויסגעמעקט ווערטער,it,יסטער ווידזשאַל פּריסעסעד איבער קאַרדינאַל בעטיער מיט יגנישאַן פייער פּלאַצן רייַטוואָגן פּלאַצן פון די רייַטוואָגן פֿאַר יסטער,it? Questa è una bugia…

“Andrà tutto bene”. “Il mio fidanzato si chiama Brad Pitt”. “Il bene che fai ti tornerà indietro. “Ti richiamo io”. “Sono una santa, mi manca giusto l’aureola”. Non sono impazzita, mi sto semplicemente allenando a dire le bugie… Esiste una giornata mondiale della bugia, e anche un campionato italiano della bugia da ben 47 אויסגאבעס. […]