ಮುಖಪುಟ » 2023 » March

1 e 2 aprile: 32 case museo aperte per visite eccezionali e particolari

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

1 ಮತ್ತು 2 ಏಪ್ರಿಲ್: 32 case museo aperte per visite eccezionali e particolari

ಚೆನ್ನಾಗಿ 32 ಮ್ಯೂಸಿಯೊ ಡೆಲ್ಲಾ ಟೊಸ್ಕಾನಾ ಮನೆಗಳು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಾತ್ರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್,it,ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇನ್,it,ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋವಾನಿ ಸ್ಪಾಡೋಲಿನಿ,it,1 ನೇ ಇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ,it,ಮೆಮೊರಿ ಮನೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್,it,ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು,it,ಪಿಯೆರೋ ಬಾರ್ಗೆಲ್ಲಿನಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ,it,ಕಾಸಾ ಬ್ಯೂನರೋಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್,it,ಗೈಡಿ ಹೌಸ್,it,ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್,it,ಈವೆಂಟ್ ಆನ್,it,ವಿಲ್ಲೆ,es, tra cui la residenza storica del Presidente del Consiglio dei Ministri Sen. Giovanni Spadolini a Firenze, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1° e 2 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. […]

Grassina: la Rievocazione storica della Passione compie quarant’anni, e dopo il Covid tornano le scene sul Calvario

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Grassina: la Rievocazione storica della Passione compie quarant’anni, e dopo il Covid tornano le scene sul Calvario

La Rievocazione storica di Grassina riparte in tutta la sua bellezza, pronta a festeggiare i suoi primi 40 ವರ್ಷದ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉತ್ಸಾಹದ ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ತರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಜೆ,it,ಏಪ್ರಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ,it,ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ,it,ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಆವೃತ್ತಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ನಂತರ,it,ವಿಂಟೇಜ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನೂರಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ,it,ಕ್ಯಾಲ್ವರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪಠಿಸಲಾದ ಸೂಚಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿವೆ,it, ಮುಂದಿನ 7 aprile a partire dalle ore 20,30, ನಲ್ಲಿ […]

Restaurata la Giuditta di Piazza della Signoria

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Restaurata la Giuditta di Piazza della Signoria

È tornata nei giorni scorsi al suo posto dopo il restauro la statua bronzea di Giuditta e Oloferne: ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪಿಯಾ za ಾ ಡೆಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ನೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಲಾ zz ೊ ವೆಚಿಯೊದ ಅರೆಂಗಾರಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು,it,ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಗಿಗ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಪಲಾ zz ೊದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡೊನಾಟೆಲ್ಲೊ ಮೂಲದ ನಕಲು,it,ಪ್ರತಿಮೆಯು ಬೈಬಲ್ನ ನಾಯಕಿ ಓಲೋಫೆರ್ನ್ ಅನ್ನು ಶಿರಚ್ itate ೇದ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ,it,ಬೆಟುಲಿಯಾ ನಗರವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಅಸ್ಸಿರೋ ನಬುಕೋಡೊನಾಸರ್ ರಾಜನ ಜನರಲ್,it. La statua è la copia dell’originale di Donatello conservato nella Sala dei Gigli del Palazzo. La statua raffigura l’eroina […]

Primo giorno di Ramadan: l’augurio del presidente del Consiglio comunale Luca Milani per questo periodo di preghiera

\ \ \ \ \ \ \ \

Primo giorno di Ramadan: l’augurio del presidente del Consiglio comunale Luca Milani per questo periodo di preghiera

“Stasera inizierà la preghiera per l’inizio del Ramadan e domani ha inizio il primo digiuno, un mese di benedizione e di misericordia, in cui i musulmani di tutto il mondo digiunano appunto dall’alba fino al tramonto. Il digiuno – ha spiegato il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani in un messaggio alla Comunità islamica presente […]

Firenze Suona, il libro di Elisa Giobbi che racconta una città rock

\

Firenze Suona, il libro di Elisa Giobbi che racconta una città rock

Il libro Firenze suona di Elisa Giobbi, è la più completa ed esaustiva ricognizione della scena musicale fiorentina, che racconta il fermento culturale di una città rock che si è imposta a livello nazionale per stili e tendenze. Quattro anni di ricognizione per ricostruire dalla voce dei protagonisti la scena musicale e artistica fiorentina dell’ultimo […]

Meditazione del Vescovo Mario Meini sulla Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Meditazione del Vescovo Mario Meini sulla Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II

ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ,it,ಜುಬಿಲಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿ,it,ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆರ್ಚ್ಡಯಸೀಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳ ಹೊಸ ಚಕ್ರವಾಗಿದೆ,it,ಫಿಸೋಲ್ನ ಎಮೆರಿಟಸ್ ಬಿಷಪ್,it,ಮಧ್ಯ ಇಟಲಿಯ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ,it,ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿನಾರ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೌಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸ್‌ನ ಸಾಮಯಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು,it, come cammino di preparazione al Giubileo del 2025, è il nuovo ciclo di incontri di spiritualità organizzati dall’Arcidiocesi di Firenze per l’Anno Pastorale 2022/23. Il Vescovo Emerito di Fiesole, ಮಾನ್ಸ್. Mario Meini, già docente della Facoltà Teologica per l’Italia Centrale, ha parlato della attualità della Gaudium et […]

Regalami un bacio…

\ \ \ \ \ \ \ \

Regalami un bacio…

Sapevate che i messaggini, le frasi, le varie “frasette” stampate sui bigliettini dei baci Perugina… hanno un nome ben preciso? Cartigli. C’è chi li colleziona: esiste un sito di scambi di cartigli, mentre su eBay si possono acquistare intere collezioni… E pensare a quanti baci ho mangiato… ma non ho mai pensato di conservare i […]

Mentire o non mentire? Questa è una bugia…

\ \ \ \ \ \ \

Mentire o non mentire? Questa è una bugia…

“Andrà tutto bene”. “Il mio fidanzato si chiama Brad Pitt”. “Il bene che fai ti tornerà indietro. “Ti richiamo io”. “Sono una santa, mi manca giusto l’aureola”. Non sono impazzita, mi sto semplicemente allenando a dire le bugie… Esiste una giornata mondiale della bugia, e anche un campionato italiano della bugia da ben 47 ಆವೃತ್ತಿಗಳು. […]

Mostra “Mani, Cuore, Argilla” di Luigi Mariani

\ \ \ \ \ \ \

Mostra “Mani, Cuore, Argilla” di Luigi Mariani

ಲುಯಿಗಿ ಮೇರಿಯಾನಿ, noto artigiano artista imprunetino, presenta in questa sua mostra opere in terracotta, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಬಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು,it,ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಯಿರಿ,it,ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ,it,ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಲಾಗ್ಗಿಯಾದಲ್ಲಿ,it,ಪಿಯಾ za ಾ ಬುವೊನೆಲ್ಮಾಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆನೆಟಾದವರೆಗೆ,it,ಸಾಂತಾ ಮಾರಿಯಾ ಡೆಲ್ ಫಿಯೋರ್ ಅವರ ಚರ್ಚ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಇನ್‌ಕ್ರೆನೆಟಾದ ಟೆರಾಕೋಟಾ ನೇಟಿವಿಟಿ ದೃಶ್ಯದ ಲೇಖಕ,it,ಲುಯಿಗಿ ಮರಿಯಾನಿ ತನ್ನ ಸಹವರ್ತಿ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಟೆರಾಕೋಟಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ,it, visitabile nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 PM 19 presso il Loggiato del Pellegrino, in piazza Buondelmonti a Impruneta fino al 26 ಸರಹದ್ದು. Autore del Presepe in terracotta di Impruneta che […]

“Le parole cancellate”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Le parole cancellate”

Roald Dahl subisce la censura, no, non siamo negli anni cinquanta… Roald Dahl è stato uno fra i più noti scrittori di letteratura per l’infanzia, nei suoi libri dedicati ai bambini si è concentrato principalmente sulla possibilità di renderli consapevoli delle proprie capacità, soprattutto di fronte ai soprusi. Chi non ricorda “Matilde”? Da quel libro […]

ಪುಟ 1 ಆಫ್ 212