Chiavi della Città al Ministro e Vice Presidente del Consiglio AntonioTajani

Is-Sindku Dario Nardella ingħata ċ-ċwievet tal-belt lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Viċi President tal-Kunsill tal-Ministri Antonio Tajani,it,Iċ-ċerimonja saret fis-Sala Dei Gigli f'Palazzo Vecchio fil-preżenza fost oħrajn tal-president tar-reġjun Eugenio Giani u l-awtoritajiet ċivili u militari,it,“L-ewwel bħala president tal-Parlament Ewropew,it,Issa bħala ministru,it,Antonio Tajani dejjem ġġieled għall-valuri Ewropej,it,Firenze hija ma 'dawk li jiġġieldu għall-UE,it, riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte di Firenze.

La cerimonia si è tenuta nella Sala dei Gigli a Palazzo Vecchio alla presenza tra gli altri del Presidente della Regione Eugenio Giani e delle autorità civili e militari cittadine.

“Prima come presidente del Parlamento europeo, ora come ministro, Antonio Tajani si è sempre battuto per i valori europei – ha detto il sindaco Dario Nardella -. Firenze sta con chi si batte per la Ue, Il-belt tagħna dejjem għamlet il-valuri Ewropej il-valuri ta ’referenza tagħha,it,Ħaġa waħda hija l-appartenenza politika,it,Għandna pożizzjonijiet differenti,it,Oħrajn huwa li nirrikonoxxu l-valuri li għalihom aħna negħlbu flimkien ",it. Una cosa è l’appartenenza politica, abbiamo posizioni diverse, Oħrajn huwa li nirrikonoxxu l-valuri li għalihom aħna negħlbu flimkien ",it,Din hija l-motivazzjoni ta 'rikonoxximent istituzzjonali għoli,it,“Għax-xogħol magħmul bħala president tal-Parlament Ewropew,it,għall-impenn tiegħu fit-tixrid tal-valuri Ewropej,it,valuri li fihom il-belt ta 'Firenze temmen bis-sħiħ,it,Bħala stimolu biex jippromwovi aktar u aktar il-kultura tad-djalogu u l-politiki dwar l-integrazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-ibliet Ewropej ",it,Ċwievet tal-Belt lill-Ministru u Viċi President tal-Kunsill Antoniojani,it.

Questa la motivazione dell’alto riconoscimento istituzionale: “Per il lavoro svolto come presidente del Parlamento europeo, per il suo impegno nella diffusione dei valori europei, valori nei quali crede fortemente la città di Firenze, quale stimolo a promuovere sempre di più la cultura del dialogo e le politiche sull’integrazione e la cooperazione tra le città europee”.

Riprese video Franco Mariani

Franco Mariani
Min-numru 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.