“La gioia di Pasqua si fa preghiera”, video ogni domenica della diocesi per risvegliare il desiderio di pregare

video diocesi pasqualiLa Chiesa fiorentina propone una “sinfonia di preghiera” attraverso alcuni brevi video, della durata di circa 4 minuti, che accompagneranno tutte le domeniche del Tempo di Pasqua, minn 31 marzo fino alla Pentecoste, Il-Ħadd 19 Mejju, per raccontare esperienze, forme e stili della preghiera.

“La gioia di Pasqua si fa preghiera” è il titolo di questa Inizjattiva ta 'Komunikazzjoni Soċjali li tirrispondi għall-istedina tal-Papa Franġisku fl-ittra ta' tħabbira tal-Ġublew ta ',it,Nifraħ li naħseb li l-avveniment tal-Ġublew jista 'jkun iddedikat għas-sena ta' qabel,it,għal "sinfonija" kbira ta 'talb,it,L-ewwelnett biex tirkupra x-xewqa li tkun fil-preżenza tal-Mulej,it,Isma 'u ħobbha,it,Biex tiftaħ is-serje,it,Fil-jum tal-Għid,it,se jkun l-arċisqof attwali,it,Fil-proċess li titlaq mill-gwida tal-Arċidjoċesi fil-ġimgħat li ġejjin,it 2025: “Mi rallegra pensare che si potrà dedicare l’anno precedente l’evento giubilare, l- 2024, a una grande “sinfonia” di preghiera. Anzitutto per recuperare il desiderio di stare alla presenza del Signore, ascoltarlo e adorarlo”.

Ad aprire la serie, nel giorno di Pasqua, sarà l’attuale Arcivescovo, in procinto nelle prossime settimane di lasciare la guida dell’arcidiocesi, Cardinal Giuseppe Betori, b'filmat ta 'sparatura fil-kappella privata li fiha l-Isqof jitlob kuljum iġib it-tħassib fil-qalb,it,L-inkwiet u l-ferħ ta 'kull persuna li tgħix fit-territorju djoċesan,it,Fil-ġimgħat li ġejjin, ix-xhieda u l-istediniet għat-talb tas-saċerdoti se jsegwu,it,Vidjows se jkunu disponibbli kull Ħadd filgħodu,it,Fuq il-kanal YouTube Djoċesi tal-Midja Soċjali Firenze u mifrux mill-kanal WhatsApp tad-Djoċesi,it,filmat kull nhar ta ’Ħadd tad-Djoċesi biex iqajjem ix-xewqa li nitolbu,it, gli affanni e le gioie di ogni persona che vive nel territorio diocesano.

Nelle prossime settimane seguiranno testimonianze e inviti alla preghiera di preti, religiosi e religiose, familji, giovani.

I video saranno disponibili ogni domenica mattina, minn 8, sul canale youtube Social Media Diocesi Firenze e diffusi attraverso il canale Whatsapp della diocesi.

Matt Lattanzi
Min-numru 380 – Anno XI del 27/3/2024