Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Is-Segretarju tal-Istat għad-Difiża wasal Firenze għal żjara istituzzjonali fl-Istitut tax-Xjenzi Militari tal-Air Force u l-Iskola Militari Ajrunawtika,it,Jinsabu fil-park aħdar kbir tal-farmhouses,it,Matul iż-żjara huwa ltaqa 'mal-persunal,it,L-istudenti u l-viżitaturi taż-żewġ istituti,it,Imbagħad iżżomm diskors fis-Sala Magna tal-Italja Palazzina,it,Il-laqgħa rat lill-istudenti tal-iskola douhet bħala protagonisti b'mod partikolari,it “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Nel corso della visita ha incontrato il personale, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – li l-iskop tagħhom huwa li jinkoraġġixxu l-bilanċjat tagħhom bil-perspettiva tal-bniedem,it,morali u fiżiku biex ikollhom il-ħiliet meħtieġa biex isiru ċittadini tajbin u jiffaċċjaw l-isfidi ta 'għada,it,Irrispettivament mill-għażliet tal-ħajja futuri,it,u lill-viżitaturi tad-89 kors normali impenjat li jipparteċipaw fl-ewwel formola interforze,it,Proġett innovattiv f'konformità mal-intenzjonijiet tal-awtorità politika,it, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – e ai frequentatori dell’89° Corso Normale impegnati a partecipare al 1° modulo interforze, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, Fir-rigward tal-implimentazzjoni ta 'politika ta' taħriġ ta 'persunal tad-difiża orjentata biex tintensifika l-integrazzjoni bejn il-forza u biex tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' ħiliet komuni għall-forzi armati differenti u l-arma Carabinieri,it,Waqaf imbagħad tkellem mal-ġurnalisti numerużi li jippreżentaw is-sottosegretarju wieġeb għal diversi mistoqsijiet,it,b'mod partikolari dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-preżenza dejjem aktar dejjem tikber ta 'nisa fil-forzi armati,it.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, in particolare sulla parità di genere e la presenza sempre più in crescita delle donne nelle Forze Armate, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Min-numru 369 – Anno XI del 10/1/2024

This slideshow requires JavaScript.