ລິ​ຂະ​ສິດ

L’accesso a questo sito web da parte dei visitatori è soggetto alle seguenti condizioni.

Al sito si applica la normativa in vigore nel territorio della Repubblica Italiana.

Il sito è realizzato con la massima cura ed attenzione; tuttavia la Terrazza di Michelangelo non assume alcuna responsabilità circa la presenza di errori, l’esattezza e/o il costante aggiornamento delle informazioni in esso contenute.

Altresì si riserva il diritto di modificarne i contenuti, i servizi e/o revocare l’accesso alle pagine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.


Diritti d’autore


I contenuti del sito sono soggetti alle leggi sul diritto d’autore, ove applicabili.

E’ vietata qualsiasi riproduzione, parziale o totale, di tutto o parte del sito e delle informazioni ad esso contenute, anche citandone la fonte, senza espressa autorizzazione scritta dell’editore della testata giornalistica.

 

Responsabilità

La Terrazza di Michelangelo non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, cagionati dall’accesso al sito ovvero dall’impossibilità di accedervi e/o dal suo utilizzo tra i quali le infezioni da virus informatici, che le apparecchiature dei visitatori dovessero patire a causa dell’accesso e/o dell’interconnessione con questo sito o del download di eventuali contenuti.

I collegamenti ipertestuali (link) presenti in questo sito possono indirizzare la ricerca dei visitatori verso pagine web presenti in diversi siti.

In tal caso, ພວກເຮົາແຈ້ງໃຫ້ທ່ານທີ່ໄດ້ Michelangelo ຂອງ Terrace ມີການຄວບຄຸມໃນໄລຍະສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແລະບໍ່ມີ, ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ, ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະການທັງຫມົດກ່ຽວກັບການທັງເນື້ອໃນການຈັດພີມມາໃນສະຖານທີ່ທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ພາກສ່ວນທີສາມສາມາດເຮັດໄດ້ກັບ.

 

ບັນຈຸເຂົ້າຮຽນເນື້ອຫາ

ຖ້າຫາກວ່າ, ໂດຍຜ່ານຫນ້າເວັບຕ່າງໆຂອງເວັບໄຊນີ້ແລະການບໍລິການຫຼືການລິເລີ່ມການ, ມັນໄດ້ຖືກມອບເປັນອິດສະຫຼະໂອກາດທີ່ຈະປ້ອນຂໍ້ມູນຫຼືອຸປະກອນທຸກຊະນິດ (ແລະເຮັດໃຫ້. ການສົນທະນາ, ຮູບພາບແລະອື່ນໆ) ຜູ້ໃຊ້ປະຕິບັດລ່ວງຫນ້າເພື່ອ:

•ໃຫ້ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຈັດພີມມາກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌;
•ບໍ່ສາມາດຕັ້ງທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃດໆ, ການກະທໍາຜິດ, ກົງກັນຂ້າມກັບສົມບັດສິນຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການພິມເຜີຍແຜ່;
•ການກວດກາ, ເທົ່າທີ່ເປັນໄປ, che tale materiale sia privo di virus o altro elemento dannoso o distruttivo;
• accettare che tale materiale possa essere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, rimosso dalle pagine del sito;
• accettare che tale materiale possa essere pubblicato gratuitamente con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa in relazione alla pubblicazione stessa;
• manlevare e tenere indenne la Terrazza di Michelangelo da ogni e qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di terzi, in relazione al materiale introdotto.

Per ogni informazione od ulteriore richiesta scrivere a redazione@laterrazzadimichelangelo.it