ຫນ້າ​ທໍາ​ອິດ »& nbsp​; ຮວບ​ຮວມ​ໂດຍ​ປະ​ເພດ & nbsp​;»ວີ​ດີ​ໂອ

Firenze ricorda il martirio dell’Agente Fausto Dionisi ucciso 43 anni fa dai terroristi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Firenze ricorda il martirio dell’Agente Fausto Dionisi ucciso 43 anni fa dai terroristi

Ricorre oggi il 43esimo anniversario della morte dell’Appuntato dell’allora Guardie di Pubblica Sicurezza, oggi Polizia di Stato, Fausto Dionisi, Medaglia d’Oro al Valore Civile, Vittima del Terrorismo. L’Appuntato, originario della provincia di Viterbo ed in servizio alla Questura di Firenze, perse la vita in servizio a soli 24 ປີ​ເກົ່າ, lasciando la figlia che non aveva […]

Festa ridotta per il Patrono della Misericordia San Sebastiano

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Festa ridotta per il Patrono della Misericordia San Sebastiano

l 20 gennaio la Misericordia di Firenze celebra, ໃນ​ໄລ​ຍະ 500 ປີ​ເກົ່າ, la festa di San Sebastiano Martire, Patrono principale dell’Arciconfraternita. Quest’anno in ottemperanza alle norme in tema di prevenzione sanitaria da contagio da Covid-19 la tradizionale funzione religiosa non si è tenuta nell’oratorio dell’Arciconfraternita, ma eccezionalmente è stata officiata nella Cattedrale di Santa Maria […]

Il nuovo allestimento della Sala del Beato Angelico del Museo di San Marco

\ \

Il nuovo allestimento della Sala del Beato Angelico del Museo di San Marco

La Direzione regionale musei della Toscana del Mibact ha inaugurato la nuova sala del Beato Angelico del Museo di San Marco, interamente riallestita grazie a Friends of Florence. Questo prestigioso intervento chiude idealmente le celebrazioni per i 150 anni del Museo, dopo la presentazione nello scorso anno dei restauri dei capolavori del Giudizio Universale e […]

Libro su Firenze 2015: “Umiltà, disinteresse, beatitudine. Un vocabolario per ricostruire il futuro”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Libro su Firenze 2015: “Umiltà, disinteresse, beatitudine. Un vocabolario per ricostruire il futuro”

Nello stesso luogo, la mensa Caritas di piazza Santissima Annunziata, in cui Papa Francesco si fermò a pranzo durante la sua visita a Firenze cinque anni fa, le diocesi della Toscana hanno presentato il volume dal titolo «Umiltà, disinteresse, beatitudine. Un vocabolario per ricostruire il futuro». Nel video la presentazione sono intervenuti Il Cardinale Giuseppe […]

VIDEO – Ci ritroveremo nel 2021: Auguri a tutti i nostri cari lettori

\ \ \ \ \ \ \

VIDEO – ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ໃນ 2021: ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ຫນາ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ອ່ານ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

Il settimanale La Terrazza di Michelangelo in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno sospende, ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, le proprie pubblicazioni. Il prossimo numero quindi non uscirà il 30 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2020, ma mercoledì 13 ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2021. ຜູ້​ອໍາ​ນວຍ​ການ Franco Mariani, assieme a tutta la Redazione, augura a tutti i nostri affezionati lettori un Sereno […]

La Madonna di Loreto a Firenze per i 100 anni della proclamazione a Patrona degli Aviatori

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La Madonna di Loreto a Firenze per i 100 anni della proclamazione a Patrona degli Aviatori

Papa Francesco ha concesso un Giubileo straordinario in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto a patrona degli aviatori (1920) ແລະ​ວ່າ, partito l’8 dicembre 2019 con l’apertura della Porta Santa, ha subito forti limitazioni e interruzioni a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. Per questo motivo sempre Papa Francesco ha concesso a questo […]

Gli Auguri Natalizi del Sindaco Nardella a Firenze e ai Fiorentini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Gli Auguri Natalizi del Sindaco Nardella a Firenze e ai Fiorentini

Si è aperta con gli auguri di Natale del Sindaco Dario Nardella alla città la Festa del dono promossa dalla Vice Sindaca Alessia Bettini e dedicata a donne, uomini, associazioni che hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo agli altri, in occasione di quello che da decenni è il tradizionale appuntamento del Sindaco per […]

Le luci del Natale 2020 nelle piazze fiorentine

\ \ \ \ \ \ \

Le luci del Natale 2020 nelle piazze fiorentine

Anche quest’anno a Firenze, nonostante l’emergenza Covid, e le relative ristrettezze economiche, non ha voluto mancare al tradizionale appuntamento degli alberi di Natale nelle principali piazze cittadine. “Firenze non spegne le sue luci e non rinuncia agli alberi per un Natale di speranza – ha dichiarato il sindaco Dario Nardella -. Saranno feste molto particolari […]

Giani inaugura a Careggi il nuovo sistema di automazione diagnostica del sangue fra i più avanzati in Europa

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Giani inaugura a Careggi il nuovo sistema di automazione diagnostica del sangue fra i più avanzati in Europa

È stato inaugurato dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’Assessore alla Sanità Simone Bezzini il nuovo Laboratorio Corelab dell’Azienda ospedaliero – universitaria Careggi di Firenze. ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການ, che è il risultato della gara aggiudicata da ESTAR per i laboratori della Regione Toscana, è uno dei primi esempi di sistema completamente automatizzato, fra ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ […]

Betori per l’Immacolata: “Firenze ritrovi la sua forza. A Natale? L’essenza non sta nel cenone e nei regali”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Betori per l’Immacolata: “Firenze ritrovi la sua forza. A Natale? L’essenza non sta nel cenone e nei regali”

Nonostante il Coronavirus la solennità dell’Immacolata Concezione è stata celebrata dal Cardinale Giuseppe Betori con lo stesso scandire degli appuntamenti tradizionali di questa giornata – benedizione presepe sul sagrato, ສັງ​ຄະ​ລາດ, omaggio alla Madonna -, anche senza andare alla Loggia del Bigallo e le folle oceaniche sia in Cattedrale, e di più fuori nella piazza, tipiche […]