Covid, New1 19: Tuscany Lakes txhawj txog uncontrolled arrivals nyob airports

Tej zaum, Tshiab, Cov neeg los ntawm tus kab mob Coronavirus hauv Lubcany ntawm Albania tau noj ib txoj hauj lwm ntawm Lub Regional Council rau txoj kev kho mob Stefania Saccardi: "Peb muaj nes mas hais Ius rau lub zej zog Albanian los disseminate tag nrho cov ntaub ntawv tsim nyog. Nws yuav pab tau yog hais tias muaj ib tug teg num ntawm tsoom fwv, kev tiv thaiv ciam teb yog nws lub luag hauj lwm, e c’è un tavolo con le società aeroportuali per monitorare chi arriva dall’Albania”.

“I nostri servizi di prevenzione – ha aggiunto – sono allertati per poter immediatamente seguire nella quarantena le persone proveniente dall’Albania, per monitorarle, per trattare tutti i casi nel modo giusto e corretto e per isolare e contenere qualunque focolaio si dovesse manifestare”. Secondo Saccardi è necessario “riuscire a capire chi arriva dall’Albania anche attraverso scali fatti da altre parti”.

Video footage Franco Mariani.

Frank Mariani
Los ntawm cov xov tooj 305 – Xyoo VII 22/7/2020