Estate Fiorentina: al via la prima edizione del Florence Music Summer Contest

Florence Music Summer Contest 2Sono state aperte le iscrizioni alla prima edizione del Florence Music Summer Contest, evento che animerà l’estate fiorentina 2023, un concorso rivolto a giovani solisti o gruppi musicali di tutta Italia, નવી પ્રતિભા શોધવા અને બધા યુવાન ગીતકારો અને બેન્ડ્સને જગ્યા અને તકો આપવા માટે સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે પ્રયાસ કરવા માટે,it,સંગીતને જીવનકાળનું કાર્ય બનાવો,it,ફ્લોરેન્સ મ્યુઝિક સમર હરીફાઈ ડીસીએસ દ્વારા લુડોવિકાગ્રેટા એડિટોર દ્વારા પિયાઝા પિયર વેટ્ટોરીના સીસીએન સાથે સહયોગથી યોજવામાં આવી છે,it,ફ્લોરેન્ટાઇન મ્યુઝિકલ એસોસિએશન અને ફૂડ ફેસ્ટિવલ,it: fare della musica il lavoro di una vita.

Il Florence Music Summer Contest è organizzato da DCS di LudovicaGreta Editore in collaborazione con il CCN di Piazza Pier Vettori, l’Associazione Musicale Fiorentina e la FOOD FESTIVAL.

"આ વિચારનો જન્મ પિયાઝા પિયર વેટ્ટોરી એડોઆર્ડો બ Boc ચરીનીમાં સીસીએનના પ્રમુખ સાથે થયો હતો, જે સુંદર અનુભવને પગલે અમને મેયર પેડિયાટ્રિક હોસ્પિટલના પાયાની તરફેણમાં" ટીનો અને પ્રિસિલા "પુસ્તકના નિર્માણ સાથે મળીને કામ કરતા જોયા - એન્ડ્રીઆ સમજાવે છે. લુડોવિકાગ્રેટા દ્વારા ગિરાલ્ડી,it,ત્યાંથી,it,બાળકો વિશે વિચાર કર્યા પછી અમે યુવાનો માટે કંઈક બનાવવાનું ચાલુ રાખવાનું નક્કી કર્યું,it,અને હરીફાઈનો જન્મ થયો,it,આ સ્પર્ધા બધા એકાંતવાદીઓ અને બેન્ડ્સને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે જેમણે પસાર થયા નથી,it,યુગ ",it – da lì, dopo aver pensato ai bambini abbiamo deciso di proseguire creando qualcosa per i giovani, ed è nato il Contest. Il concorso si rivolge a tutti i solisti e band che non abbiano superato i 30 anni età”.

કોઈપણ પ્રકારનું સંગીત સ્વાગત છે,it,છટકુંથી રેપ સુધી,it,ગીતલેખનથી પ pop પ સુધી,it,ડેલ્લો સ્વિંગ ઓલ’હાર્ડ રોક,en,હરીફાઈનું લક્ષ્ય યુવાન પ્રતિભાઓને સંગીતના બ્રહ્માંડમાં વ્યાવસાયિક તક મળે તે માટે મદદ કરવાનું છે,it,પણ તેના કોઈપણ સ્વરૂપમાં સંગીતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે,it,“મેયર ફાઉન્ડેશનને સમર્પિત પ્રોજેક્ટ સાથે લુડોવિકાગ્રેટા એડિટોર સાથે ઉત્સાહ સાથે સહયોગ કર્યા પછી,it,પડોશી જિલ્લાના જિલ્લાના પ્રદેશને પ્રોત્સાહન આપવા અને પ્રોત્સાહિત કરવાના દૃષ્ટિકોણથી,it, dalla trap al rap, dal cantautorato al pop, dallo swing all’hard rock. L’obiettivo del Contest è sì di aiutare i giovani talenti ad avere un’opportunità professionale nell’universo della musica, ma anche di promuovere la musica in qualsiasi sua forma.

“Dopo aver collaborato con entusiasmo con LudovicaGreta Editore con il progetto dedicato alla Fondazione Meyer, nell’ottica di promuovere e incentivare il territorio del Rione del Pignone del quartiere 4 ફ્લોરેન્સ જ્યાં પિયાઝા પિયર વેટ્ટોરીનું નેચરલ શોપિંગ સેન્ટર સ્થિત છે,it,અમે સાથે મળીને એક ઇવેન્ટ બનાવવાનું વિચાર્યું જે યુવાનો તરફ વળ્યું અને તે જ સમયે યોગ્ય પડઘો અને ચળવળ બનાવી શકે જે સાથીદારો અને વેપારીઓને મદદ કરી શકે "પિયાઝા પિયર વેટ્ટોરીના એડોર્ડો બ occ ચરીની પ્રમુખ નેચરલ શોપિંગ સેન્ટર કહે છે.,it, insieme abbiamo pensato di creare una manifestazione che si rivolgesse ai giovani e nel contempo potesse creare quella giusta risonanza e movimento che potesse aiutare i colleghi e soci commercianti” afferma Edoardo Boccherini Presidente Centro Commerciale Naturale di Piazza Pier Vettori.

બધા સભ્યોનું મૂલ્યાંકન સંગીતકારો અને વ્યાવસાયિકો દ્વારા બનેલા લાયક તકનીકી કમિશન દ્વારા કરવામાં આવશે જે દરખાસ્તોનું મૂલ્યાંકન કરશે અને આગલા તબક્કામાં કોણ આગળ વધશે તે નક્કી કરશે,it,નોંધણી બંધ થાય છે,it,આંતરિક કમિશન એવા સભ્યોની પસંદગી કરશે જે સોશિયલ મીડિયા પર સ્પર્ધા કરશે,it,જુલાઈ સુધી,it,વધુ મત આપેલ દરખાસ્તો બે સેમિફાઇનલ સાંજથી બનેલા લાઇવ લાઇવ્સના અનુગામી તબક્કાઓ અને વિજેતાને ચૂંટાયેલા જોશે તે પછીના તબક્કાઓને દાખલ કરવામાં આવશે.,it,લાઇવ પિયાઝા પિયર વેટ્ટોરીમાં થશે,it.

Le iscrizioni si chiudono il 10 જુલાઈ 2023.

Una commissione interna selezionerà gli iscritti che si sfideranno sui social dal 20 luglio fino al 30 ઓગસ્ટ, પાંચ 12 proposte più votate saranno ammesse alle fasi successive dei Live composte da due serate di semifinali e la finale che vedrà eleggere il vincitore tra i 4 finalisti.

I Live avverranno in Piazza Pier Vettori il 21 શરૂઆતની સાંજ સાથે જુલાઈ,it,સેમિફાઇનલ્સ અને સાથે,it,સ્પર્ધા અંતિમ અને એવોર્ડ સમારોહ સાથે બંધ થશે,it,સાંજે ઘણા મહેમાનો બોલશે,it,વધુ માહિતી અને નોંધણી માટે www.florencemsc.it,it,info@florencemsc.it,en,ફ્લોરેન્સ મ્યુઝિક સમર હરીફાઈની પ્રથમ આવૃત્તિ ચાલી રહી છે,it,ફ્લોરેન્સ મ્યુઝિક સમર હરીફાઈની પ્રથમ આવૃત્તિમાં નોંધણીઓ ખોલવામાં આવી હતી,it,ઇવેન્ટ કે જે ફ્લોરેન્ટાઇન ઉનાળાની સજીવ કરશે,it,આખા ઇટાલીના યુવાન સોલોઇસ્ટ્સ અથવા મ્યુઝિકલ જૂથોને ધ્યાનમાં રાખીને એક સ્પર્ધા,it, પાંચ 22 અને 23 con le semifinali ed il 24 si chiuderà il contest con la finale e premiazione.

Durante le serate interverranno tanti ospiti.

Per maggiori informazioni e iscrizioni www.florencemsc.it

સંપર્કો: info@florencemsc.it

Simona Michelotti
સંખ્યા પ્રતિ 431 – Anno X del 24/05/2023