Pubblicate le lettere tra il La Pira e Andreotti: prefazione del Cardinale Zuppi

libro la Pira Andreotti Bisogna smettere di armare il mondoફ્લોરેન્સના લા પીરા ફાઉન્ડેશનના આર્કાઇવ્સમાં અને રોમમાં એન્ડ્રેઓટીના લોકોમાં આંતરછેદ અને સંશોધનનું નોંધપાત્ર કાર્ય, જ્યોર્જિયો લા પીરા વચ્ચે અભૂતપૂર્વ પત્રવ્યવહાર શોધી અને પુનર્નિર્માણ કરવાનું શક્ય બનાવ્યું છે.,it,અને જિયુલિઓ એન્ડ્રેઓટી,it,જે સાથે ચર્ચા કરેલી થીમ્સ વચ્ચે રસપ્રદ સમાંતર સૂચવે છે,it,બધાથી,it,વિશ્વમાં શાંતિ,it,કામ અને ઘર,it,અને વર્તમાન સમસ્યાઓ,it,એપિસ્ટોલેરીમાં આગળનો સમાવેશ થાય છે,it,વિશ્વાસના બે માણસો વચ્ચેની લાંબી મિત્રતાનું પત્ર પરિણામ,it,ખ્રિસ્તી લોકશાહીના બંને ઉચ્ચ -કર્કશ ઘાતાઓ,it (1904-1977) e Giulio Andreotti (1919-2013), che propone interessanti parallelismi fra i temi tra loro discussi – su tutti: pace nel mondo, lavoro e casa – e problematiche attuali.

L’epistolario consta di oltre 160 lettere frutto della lunga amicizia tra due uomini di fede, entrambi esponenti di alto rango della Democrazia Cristiana, કોને ડાયવર્જન્સ હતા પરંતુ જે હંમેશાં સામાન્ય સિદ્ધાંતો પર આધારિત છે,it,પત્રવ્યવહાર ફક્ત બે કેથોલિક રાજકારણીઓ વચ્ચે જાણીતો છે અને હવે તે વોલ્યુમમાં પ્રથમ વખત સંપૂર્ણ પ્રકાશિત થયો છે,it,તમારે વિશ્વ ગુમાવવાનું બંધ કરવું પડશે,it,August ગસ્ટો ડી'જેંલો દ્વારા ક્યુરેટેડ,it,કાર્ડિનલ મેટ્ટીઓ મારિયા ઝુપીની પ્રસ્તાવના સાથે,it,જિયુલિઓ એન્ડ્રેઓટી અને જ્યોર્જિયો લા પીરા વચ્ચે એક લાંબી સંબંધ બનાવવામાં આવ્યો,it.

Il carteggio è l’unico conosciuto fra i due politici cattolici e viene ora pubblicato in modo completo per la prima volta nel volume “Bisogna smettere di armare il mondo”, a cura di Augusto D’Angelo, con la prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi, POLISTAMP ના આદેશે (પીપી. 312, 23 યુરો).

Tra Giulio Andreotti e Giorgio La Pira si creò un rapporto lungo 40 વર્ષના. શરૂઆત ત્રીસના દાયકાના અંતમાં છે અને પ્રજાસત્તાકના આગમનથી ઇટાલિયન ઇતિહાસના વિવિધ તબક્કાઓ સાથે વિકાસ કરે છે,it,ના વર્ષો સુધી,it,રાષ્ટ્રીય એકતા,it,1950 ના દાયકાથી પ્રારંભ,it,જેમાં પીરા ફ્લોરેન્સમાં મેયર હતા,it,વિનિમય અને ગર્ભપાત અંગેની તુલના સુધી સમાજવાદીઓને રાષ્ટ્રીય સરકારી ક્ષેત્રની શરૂઆતની મોસમ સાથે વિનિમય ચાલુ છે,it,પરમાણુ શસ્ત્રો તરફ દોડતા સમયે આ અક્ષરોને વિશ્વમાં શાંતિની તાત્કાલિક સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે,it, fino agli anni della “solidarietà nazionale”.

Partendo dagli anni ’50, in cui La Pira fu sindaco a Firenze, lo scambio prosegue con la stagione di apertura dell’area di governo nazionale ai socialisti fino al confronto su divorzio e aborto.

Le lettere affrontano il problema urgente della pace nel mondo in tempi di corsa alle armi nucleari, શીત યુદ્ધ અને વિયેટનામમાં યુ.એસ.,it,પરંતુ તેઓ આંતરિક રાજકારણમાં અન્ય મૂળભૂત થીમ્સ પણ કહે છે,it,વર્તમાન તાકીદની જેમ,it,પાયરે મજૂરના મુદ્દાઓ માટે સરકારમાં મિત્રની દખલ માંગી,it,નબળા રક્ષણની,it,પણ આન્દ્રેઓટીને વિનંતી કરવા માટે,it,પ્રધાન સ્કેલબા દ્વારા આદેશ કરાયેલા ચારના છેલ્લા ક્વોટાના લાખો લાયર,it,સાથે ક્લોઝ્ડ મઠો,it,એમેન્ટોર ફેનફાની પણ વાકેફ હતી,it,કાર્ડિનલ મેટ્ટીઓ મારિયા ઝુપી તે પ્રકાશિત કરે છે,it, ma raccontano anche altri temi fondamentali nella politica interna, simili a urgenze attuali.

La Pira chiedeva l’intervento dell’amico al governo per questioni del lavoro, della casa, della tutela dei più deboli, perfino per sollecitare Andreotti a far erogare i 30 milioni di lire dell’ultima quota di quattro disposta dal ministro Scelba per 500 monasteri di clausura con 30.000 suore, questione di cui era al corrente anche Amintore Fanfani.

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi evidenzia che “પીરા અને એન્ડ્રેઓટી સંપૂર્ણ રીતે ક્ષિતિજ પર રહેતા હતા જ્યાં રાજકારણ અને મુત્સદ્દીગીરી શાંતિ માટે સતત કામ કરવા માટે બોલાવવામાં આવી હતી,it,અને તેઓએ તે જવાબદારી સાથે કર્યું જે તેમના વિશ્વાસથી પ્રથમ આવ્યું,it,સામાજિક મુદ્દાઓ પર પણ,it,ખાસ કરીને, ઘર અને કામ,it,બંને રાજ્યો હંમેશાં પદ્ધતિ પર સંમત ન હોય ત્યારે ઉદ્દેશની સામાન્યતા બતાવીને તેમનો સામનો કરે છે,it,પાયર એક ધ્રુવીયતા સાથે આગળ વધ્યો જે એન્ડ્રેઓટી હંમેશા શેર કરતો નથી,it, e lo hanno fatto con la responsabilità che veniva innanzitutto dalla propria fede”.

Inoltre sui temi sociali, in particolare la casa e il lavoro, i due statisti li affrontano mostrando comunanza d’intenti pur non concordando sempre sul metodo. “La Pira si muoveva con un’audacia che non sempre Andreotti condivideva, પરંતુ તે સમસ્યાઓ હતી જે બંનેના ધ્યાનમાં સારી રીતે હતી અને જેમાં તેઓ ઉકેલો શોધવા માટે પ્રતિબદ્ધ હતા,it,ઝુપી ચાલુ છે,it,પીઆઈઆરએએ હાંકી કા .વા માટે મિત્રની દખલ માંગી,it,અક્ષરો એક નિર્ણાયક અસ્વસ્થતા માટે જવાબદાર છે જે વર્તમાનમાં ફરીથી શોધવી જોઈએ કારણ કે તાત્કાલિક સમસ્યાઓ આજે પણ તે સમયે જ રહે છે,it,જેમ હું કહેવાનું મળ્યું,it – prosegue Zuppi -. La Pira chiedeva l’intervento dell’amico per evitare che gli sfrattati finissero per strada o che gli operai perdessero il lavoro. Le lettere danno conto di un’ansia risolutiva che andrebbe riscoperta nel presente perché casa e lavoro restano ancora oggi problemi urgenti in un tempo in cui – come ho avuto modo di dire – મોર્ટગેજેસ અને ભાડાની કિંમત ઘણા પરિવારો માટે બિનસલાહભર્યા વજનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેઓ અનિશ્ચિત અને અન્ડરપેડ વર્કસમાં રહે છે,it,ક્યુરેટર August ગસ્ટો ડી'જેંલો બે રાજકીય વ્યક્તિઓની રૂપરેખા આપે છે જેમાં,it,એકમાં એક કટ્ટરતા છે જે વ્યક્તિની પ્રાધાન્યતાના નામે મર્યાદાને પાર કરવાનો પ્રયાસ કરે છે,it,જ્યારે અન્ય માટે દરેક વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે પરંતુ સાવધ સુધારણા દ્વારા,it,લા પીરા અને એન્ડ્રેઓટી વચ્ચેના પત્રો પ્રકાશિત કર્યા,it,મુખ્ય ઝૂપી દ્વારા પ્રસ્તાવના,it”.

Il curatore Augusto d’Angelo tratteggia due figure politiche in cui “nell’uno c’è una radicalità che tenta di travalicare i limiti in nome del primato della persona, mentre per l’altro tutto è realizzabile ma attraverso un cauto riformismo”.

મેથ્યુ Lattanzi
સંખ્યા પ્રતિ 370 – Anno XI del 17/1/2024