اس 5 فروری مفت عجائب گھروں کے ساتھ فلورنس میں میٹروپولیٹن اتوار کو واپس کرتا ہے,it,ایٹیکا بزنس اسکول میں طلباء,it,آئی پروجیکٹ فلورنس میں شروع ہورہا ہے,it,جوزف رتزنگر,en,ماسٹر آف سچائی,it,پوپ ایمریٹس بینیڈکٹ XVI کے لئے کارڈنل بیٹری کا ہدف,it,آئی پروجیکٹ فلورنس میں شروع ہورہا ہے کارڈنل بیٹری میئر کو امن کا پیغام دیتا ہے,it,پوپ فرانسس کے ذریعہ سٹی کونسل آف فلورنس نے یادداشت کا دن منایا وزیر اور کونسل کے نائب صدر کے لئے شہر کی چابیاں انتونیوجانی ,it

domenica del fiorentinoاتوار 5 febbraio torna la Domenica Metropolitana, giornata nella quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i musei cittadini (Museo di Palazzo Vecchio e Torre di Arnolfo, Complesso di Santa Maria Novella, Novecento میوزیم, Museo del Ciclismo Gino Bartali, Palazzo Medici Riccardi, MUSEO Stefano کے Bardini, FONDAZIONE سیلواتور رومانو) e prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate grazie al supporto di GIOTTO, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, e di Lucart.

کرنے کے لئے Novecento میوزیم ultimo giorno per visitare la grande mostra Tony Cragg. Transfer, che include sculture e disegni dell’artista. Grazie alle visite guidate, giovani e adulti potranno conoscere meglio l’artista noto soprattutto per aver contribuito ad un rinnovamento del linguaggio plastico grazie all’introduzione di nuovi materiali e di tecniche sperimentali. I più piccoli invece potranno cimentarsi nell’atelier d’arte Forme infinite, infinite metamorfosi.

Visitabili anche le esposizioni temporanee Alberto Magnelli. Armocromie e Jean Arp. Larme de galaxie; mentre presso il MUSEO Stefano کے Bardini sarà possibile apprezzare la personale Songs and Spells di Emiliano Maggi.

ایک Palazzo Medici Riccardi ha da poco inaugurato l’esposizione Christian Balzano. Fuori dal Mondo che promette di sollevare interrogativi profondi sulla condizione attuale del pianeta. Moltissimi i temi trattati dall’artista: dalla globalizzazione all’integrazione sociale, fino relazione dell’uomo con la natura.

Ai بچوں sono dedicate numerose attività del Museo di Palazzo Vecchio: Per fare una città ci vuole un fiore e La favola della tartaruga con la vela sono rivolte ai più piccoli; l’atelier In bottega: la tempera su tavola permetterà di calarsi nei panni di un vero artista, mentre con la visita Vita di corte si potrà immaginare la quotidianità dei piccoli principi alla corte dei Medici.

کرنے کے لئے Museo Bardini l’attività Un mondo tutto blu è ispirata al colore tanto amato dall’antiquario Bardini; میں Palazzo Medici Riccardi i bambini potranno partecipare alle attività Stemma Medici. Storie e leggende e A casa Medici nel Quattrocento.

Ai giovani e agli adulti segnaliamo, tra le varie attività, Guidati da Giorgio Vasari, una suggestiva iniziativa di living history, e le visite condotte dai mediatori AMIR - attività di mediazione culturale condotte da cittadini e cittadine di origine straniera - sia a Palazzo Vecchio sia al Museo Novecento, che offrono uno sguardo policentrico sul patrimonio artistico.

کے علاوہ میں, sarà ancora possibile accedere ai ponteggi allestiti per gli interventi di diagnostica e restauro presso la Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine.

مائیکل لاٹانزا
تعداد کی طرف سے 417 – Anno X del 1/02/2023