“La gioia di Pasqua si fa preghiera”, video ogni domenica della diocesi per risvegliare il desiderio di pregare

video diocesi pasqualiFlorentinska cerkev predlaga,it,Simfonija molitve,it,Skozi nekaj kratkih videoposnetkov,it,Kdo bo spremljal vsako nedeljo velikonočnega časa,it,Marec do binkošti,it,Povedati izkušnje,it,Oblike in sloge molitve,it,Velikonočno veselje je molitev,it,To je naslov tega,it,Pobuda za socialno komunikacijo, ki se odziva na povabilo papeža Frančiška v objavi jubilejnega pisma,it,Veselim se, da mislim, da je lahko jubilejni dogodek namenjen preteklemu letu,it,do velike "simfonije" molitve,it “sinfonia di preghiera” attraverso alcuni brevi video, della durata di circa 4 minut, che accompagneranno tutte le domeniche del Tempo di Pasqua, iz 31 marzo fino alla Pentecoste, Nedelja 19 maja, per raccontare esperienze, forme e stili della preghiera.

“La gioia di Pasqua si fa preghiera” è il titolo di questa iniziativa di comunicazione social che risponde all’invito di Papa Francesco nella lettera di annuncio del Giubileo del 2025: “Mi rallegra pensare che si potrà dedicare l’anno precedente l’evento giubilare, na 2024, a una grande “sinfonia” di preghiera. Najprej si povrne željo, da bi bil v Gospodovi prisotnosti,it,Poslušaj in všeč,it,Odpreti serijo,it,Na velikonočni dan,it,bo trenutni nadškof,it,v postopku zapuščanja nadškofijskih napotkov v prihodnjih tednih,it,z video posnetkom v zasebni kapeli, v kateri škof vsak dan moli, da pomisleke pripelje v srce,it,Skrbi in radosti vsakega človeka, ki živi na škofijskem ozemlju,it,V prihodnjih tednih bodo sledila pričevanja in vabila k molitvi duhovnikov,it, ascoltarlo e adorarlo”.

Ad aprire la serie, nel giorno di Pasqua, sarà l’attuale Arcivescovo, in procinto nelle prossime settimane di lasciare la guida dell’arcidiocesi, Kardinal Giuseppe Betori, con un video girato nella cappella privata in cui il vescovo ogni giorno prega portando nel cuore le preoccupazioni, gli affanni e le gioie di ogni persona che vive nel territorio diocesano.

Nelle prossime settimane seguiranno testimonianze e inviti alla preghiera di preti, religiosi e religiose, družine, mladi.

I video saranno disponibili ogni domenica mattina, z 8, sul canale youtube Social Media Diocesi Firenze e diffusi attraverso il canale Whatsapp della diocesi.

Mattia Lattanzi
S številom 380 – Anno XI del 27/3/2024