“La gioia di Pasqua si fa preghiera”, video ogni domenica della diocesi per risvegliare il desiderio di pregare

video diocesi pasqualiFlorentský kostel navrhuje jeden,it,Symfonie modlitby,it,Prostřednictvím některých krátkých videí,it,Kdo bude doprovázet každou neděli velikonočního času,it,Pochod na Letnice,it,Vyprávět zkušenosti,it,Formy a styly modlitby,it,Radost Velikonoc je modlitba,it,Je to název tohoto,it,Iniciativa sociální komunikace, která reaguje na pozvání papeže Františka v dopise o oznámení jubilee,it,Raduji se myslet si, že událost Jubilee může být věnována předchozímu roku,it,k velké „symfonii“ modlitby,it “sinfonia di preghiera” attraverso alcuni brevi video, della durata di circa 4 minuty, che accompagneranno tutte le domeniche del Tempo di Pasqua, od 31 marzo fino alla Pentecoste, Neděle 19 květen, per raccontare esperienze, forme e stili della preghiera.

“La gioia di Pasqua si fa preghiera” è il titolo di questa iniziativa di comunicazione social che risponde all’invito di Papa Francesco nella lettera di annuncio del Giubileo del 2025: “Mi rallegra pensare che si potrà dedicare l’anno precedente l’evento giubilare, v 2024, a una grande “sinfonia” di preghiera. Nejprve ze všeho získání touhy být v přítomnosti Pána,it,Poslouchejte to a milujte to,it,Otevřít sérii,it,V Velikonoční den,it,bude současný arcibiskup,it,V procesu ponechání pokynů arcidiecéze v nadcházejících týdnech,it,s natočením videa v soukromé kapli, ve kterém se biskup modlí každý den a přináší obavy do srdce,it,Starosti a radosti každého, kdo žije na území diecéze,it,V nadcházejících týdnech budou následovat svědectví a pozvánky na modlitbu kněží,it, ascoltarlo e adorarlo”.

Ad aprire la serie, nel giorno di Pasqua, sarà l’attuale Arcivescovo, in procinto nelle prossime settimane di lasciare la guida dell’arcidiocesi, Kardinál Giuseppe Betori, con un video girato nella cappella privata in cui il vescovo ogni giorno prega portando nel cuore le preoccupazioni, gli affanni e le gioie di ogni persona che vive nel territorio diocesano.

Nelle prossime settimane seguiranno testimonianze e inviti alla preghiera di preti, religiosi e religiose, rodiny, giovani.

I video saranno disponibili ogni domenica mattina, od 8, sul canale youtube Social Media Diocesi Firenze e diffusi attraverso il canale Whatsapp della diocesi.

Matt Lattanzi
Podle čísla 380 – Anno XI del 27/3/2024