טארוט הראשי מעיר על ביקורו של הפטריארך האקומני ברטולומאו i,it,וולטררה נזכרת השר Lelio Lagorio Volterrano Doc,it,המוזיאון של פסטה דלובה באימפרונטה,it,וולטררה נזכרת השר Lelio Lagorio Volterrano Doc ועידה בפירנצה על שרי ההגנה הטוסקנית,it,Spadolini טארוט הראשי מעיר על ביקורו של הפטריארך האקומני ברטולומאו i,it

Una settimana dopo la storica visita del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, alla città di Firenze e alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, il Preside della Facoltà, don Stefano Tarocchi commenta tale visita in esclusiva per la Terrazza di Michelangelo.

Riprese video Franco Mariani.

פרנק Mariani
לפי מספר 431 – Anno X del 24/05/2023