Pubblicate le lettere tra il La Pira e Andreotti: prefazione del Cardinale Zuppi

libro la Pira Andreotti Bisogna smettere di armare il mondoיצירה מדהימה של צומת ומחקר בארכיון קרן לה פירא בפירנצה ובאלה של אנדרוטי ברומא אפשרה לגלות ולשחזר התכתבויות חסרות תקדים בין ג'ורג'יו לה פירה,it,וג'וליו אנדרוטי,it,המציע הקבלות מעניינות בין הנושאים שנדונו יחד,it,באופן כללי,it,שלום בעולם,it,עבודה ובית,it,ובעיות עכשוויות,it,האפיסטולרי מורכב מעבר,it,מכתבים כתוצאה מהחברות הארוכה בין שני אנשי אמונה,it,שניהם אקספוננטים גבוהים של דמוקרטיה נוצרית,it (1904-1977) e Giulio Andreotti (1919-2013), che propone interessanti parallelismi fra i temi tra loro discussi – su tutti: pace nel mondo, lavoro e casa – e problematiche attuali.

L’epistolario consta di oltre 160 lettere frutto della lunga amicizia tra due uomini di fede, entrambi esponenti di alto rango della Democrazia Cristiana, שהיו להם סטייה אבל שתמיד התבסס על עקרונות משותפים,it,ההתכתבות היא היחידה הידועה בין שני הפוליטיקאים הקתוליים והיא מתפרסמת כעת שלמה לראשונה בכרך,it,אתה צריך להפסיק לאבד את העולם,it,אוצר על ידי אוגוסטו ד'אנג'לו,it,עם הקדמת הקרדינל מטאו מריה זופי,it,בין ג'וליו אנדרוטי לג'ורג'יו לה פירה נוצר מערכת יחסים ארוכה,it.

Il carteggio è l’unico conosciuto fra i due politici cattolici e viene ora pubblicato in modo completo per la prima volta nel volume “Bisogna smettere di armare il mondo”, a cura di Augusto D’Angelo, con la prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi, צו של POLISTAMP (עמ '. 312, 23 היורו).

Tra Giulio Andreotti e Giorgio La Pira si creò un rapporto lungo 40 שנים. ההתחלה היא משלהי שנות השלושים ומתפתחים לאורך השלבים השונים של ההיסטוריה האיטלקית מכניסת הרפובליקה,it,עד השנים של,it,סולידריות לאומית,it,החל משנות החמישים,it,בו היה הפירה ראש העיר בפירנצה,it,ההחלפה נמשכת עם עונת הפתיחה של אזור הממשלה הלאומי לסוציאליסטים עד להשוואה בין גירושין והפלה,it,המכתבים מתמודדים עם הבעיה הדחופה של השלום בעולם בעת ריצה לנשק גרעיני,it, fino agli anni della “solidarietà nazionale”.

Partendo dagli anni ’50, in cui La Pira fu sindaco a Firenze, lo scambio prosegue con la stagione di apertura dell’area di governo nazionale ai socialisti fino al confronto su divorzio e aborto.

Le lettere affrontano il problema urgente della pace nel mondo in tempi di corsa alle armi nucleari, של מלחמה קרה והתערבות ארה"ב בווייטנאם,it,אבל הם גם מספרים נושאים בסיסיים אחרים בפוליטיקה הפנימית,it,בדומה לדחיפות הנוכחיות,it,הפיר ביקש את התערבותו של החבר לממשלה לנושאי עבודה,it,להגנה על החלשים ביותר,it,אפילו לבקש את אנדרוטי לעשות את,it,מיליוני לירה של המכסה האחרונה של ארבעה שהורה לשר סקלבה,it,מנזרים קלוונטרים עם,it,עניין של אימנטור פנפני היה מודע גם לו,it,הקרדינל מטאו מריה זופי מדגיש את זה,it, ma raccontano anche altri temi fondamentali nella politica interna, simili a urgenze attuali.

La Pira chiedeva l’intervento dell’amico al governo per questioni del lavoro, della casa, della tutela dei più deboli, perfino per sollecitare Andreotti a far erogare i 30 milioni di lire dell’ultima quota di quattro disposta dal ministro Scelba per 500 monasteri di clausura con 30.000 suore, questione di cui era al corrente anche Amintore Fanfani.

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi evidenzia che “פירה ואנדרוטי חיו במלואם באופק בו נקראו פוליטיקה ודיפלומטיה לעבוד ללא הרף בשביל שלום,it,והם עשו זאת עם האחריות שהגיעה קודם כל מאמונתם,it,גם בנושאים חברתיים,it,בפרט, הבית והעבודה,it,שתי המדינות מתמודדות איתם על ידי הצגת שכיחות של כוונה תוך לא תמיד מסכימות על השיטה,it,הפייר עבר עם חוצפה שאנדרוטי לא תמיד שיתף,it, e lo hanno fatto con la responsabilità che veniva innanzitutto dalla propria fede”.

Inoltre sui temi sociali, in particolare la casa e il lavoro, i due statisti li affrontano mostrando comunanza d’intenti pur non concordando sempre sul metodo. “La Pira si muoveva con un’audacia che non sempre Andreotti condivideva, אבל אלה היו בעיות ששניהם היו בראש ובהם היו מחויבים למצוא פתרונות,it,זופי ממשיך,it,הפירה ביקשה את התערבותו של החבר למנוע פינוי,it,המכתבים מהווים חרדה מכריעה שיש לגלות מחדש בהווה מכיוון שבעיות דחופות עדיין נותרות היום בתקופה בה,it,כפי שהגעתי לומר,it – prosegue Zuppi -. La Pira chiedeva l’intervento dell’amico per evitare che gli sfrattati finissero per strada o che gli operai perdessero il lavoro. Le lettere danno conto di un’ansia risolutiva che andrebbe riscoperta nel presente perché casa e lavoro restano ancora oggi problemi urgenti in un tempo in cui – come ho avuto modo di dire – il costo dei mutui e degli affitti rappresentano un peso insostenibile per molte famiglie che vivono di lavori precari e sottopagati”.

Il curatore Augusto d’Angelo tratteggia due figure politiche in cui “nell’uno c’è una radicalità che tenta di travalicare i limiti in nome del primato della persona, mentre per l’altro tutto è realizzabile ma attraverso un cauto riformismo”.

מייקל Lattanzi
לפי מספר 370 – Anno XI del 17/1/2024