ความศักดิ์สิทธิ์ของเขา Bartolomeo อาร์คบิชอปแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลและปรมาจารย์ทั่วโลกในฟลอเรนซ์ได้รับปริญญาโทด้านเทววิทยา,it,พฤษภาคมใน "Giovanni Benelli" Aula ของคณะศาสนศาสตร์ของกลางอิตาลีแห่งฟลอเรนซ์อาจารย์ใหญ่ของคณะ,it,Don Stefano Tarocchi หารือเกี่ยวกับการให้เกียรติในเทววิทยาศักดิ์สิทธิ์ในความศักดิ์สิทธิ์ของเขา Bartolomeo,it,อาร์คบิชอปแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลและผู้เฒ่า,it,สำหรับความมุ่งมั่นของเขาในสาขาทั่วโลก,it

พุธ 3 maggio nell’Aula Magna “Giovanni Benelli” della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze il Preside della Facoltà, don Stefano Tarocchi ha conferito il dottorato honoris causa in Sacra Teologia a Sua Santità Bartolomeo, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico, per il suo impegno in ambito ecumenico, สำหรับการเรียกร้องให้มีการคุ้มครองการสร้างสรรค์และการเสนอวิสัยทัศน์ทางมานุษยวิทยาโดยอ้างอิงจากการอ้างอิงคริสตจักรและทรินิทเรียนที่ชัดเจน,it,หลังจากการทักทายของคาร์ดินัลแกรนด์แกรนด์นายกรัฐมนตรี Giuseppe Betori และคณบดีของคณะ,it,ผู้เฒ่า,it,ในภาษาอิตาลี,it,magistralis lectio ที่น่าสนใจ,it,ในมหาวิหารที่โดดเด่นของ San Lorenzo,it,การสวดอ้อนวอนทั่วโลกเป็นประธานโดย Bartolome ซึ่งเป็นประธานของพระองค์,it,อาร์คบิชอปแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลและผู้เฒ่าผู้ดีและพระคาร์ดินัล Giuseppe Betori,it.

Dopo i saluti del Gran Cancelliere Cardinale Giuseppe Betori e del Preside della Facoltà, il Patriarca ha tenuto, in italiano, una interessante lectio magistralis.

ที่ 19 แทน, nella insigne Basilica di San Lorenzo, Preghiera ecumenica presieduta da Sua Santità Bartolomeo, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico e dal Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

ฝรั่งเศส Mariani
จากจำนวน 428 – Anno X del 3/05/2023

This slideshow requires JavaScript.