ຄວາມບໍລິສຸດຂອງລາວ Bartolomeo ຂອງລາວ Archbishops ຂອງ Constantinople ແລະ pathericical ecumenical ໃນ Florence Humorce ໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດໃນສາລະຄະດີໃນສາດສະຫນາສາດ,it

ວັນ​ພຸດ 3 maggio nell’Aula Magna “Giovanni Benelli” della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze il Preside della Facoltà, don Stefano Tarocchi ha conferito il dottorato honoris causa in Sacra Teologia a Sua Santità Bartolomeo, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico, per il suo impegno in ambito ecumenico, ສໍາລັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງການສ້າງແລະສໍາລັບການສະເຫນີວິໄສທັດດ້ານວິຊາການໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານອ້າງອີງ chinstological ທີ່ຊັດເຈນແລະ trinitarian,it,ຫຼັງຈາກຄໍາອວຍພອນຂອງ Cardinal Grand Chancelloror Giuseppe Betori ແລະຄະນະບໍດີຂອງຄະນະວິຊາ,it,ປິຕຸ,it,ໃນພາສາອິຕາລີ,it,ເປັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ lectio magistralis,it,ໃນ Basilica ທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ San Lorenzo,it,ການອະທິຖານທາງດ້ານ ecumenical ເປັນປະທານວ່າລາວ Bartolomeo ຂອງລາວ,it,Archbishop ຂອງ Constantinople ແລະ Patricharch ecumenic ແລະ Cardinal Giuseppe Betori,it.

Dopo i saluti del Gran Cancelliere Cardinale Giuseppe Betori e del Preside della Facoltà, il Patriarca ha tenuto, in italiano, una interessante lectio magistralis.

ໃນ 19 ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ, nella insigne Basilica di San Lorenzo, Preghiera ecumenica presieduta da Sua Santità Bartolomeo, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico e dal Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
ຈາກ​ຈ​ໍ​າ​ນວນ 428 – Anno X del 3/05/2023

This slideshow requires JavaScript.