Неговата Светост Бартоломео Архиепископите на Цариград и Вселенски патријарх во Фиренца добиваат почесен степен во теологијата,it

Среда 3 maggio nell’Aula Magna “Giovanni Benelli” della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze il Preside della Facoltà, don Stefano Tarocchi ha conferito il dottorato honoris causa in Sacra Teologia a Sua Santità Bartolomeo, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico, per il suo impegno in ambito ecumenico, За своите бројни повици за заштита на создавање и за понуда на антрополошка визија заснована на јасна христолошка и тринитарна референца,it,По поздравувањето на кардиналот Гранд канцелар usузепе Бетори и деканот на факултетот,it,Патријархот се чувал,it,на италијански јазик,it,Интересен лектио магистралис,it,Во истакната базилика на Сан Лоренцо,it,Вселенска молитва со која претседаваше неговата светост Бартоломео,it,Архиепископ на Константинопол и екуменски патријарх и кардинал usузепе Бетори,it.

Dopo i saluti del Gran Cancelliere Cardinale Giuseppe Betori e del Preside della Facoltà, il Patriarca ha tenuto, in italiano, una interessante lectio magistralis.

На 19 наместо, nella insigne Basilica di San Lorenzo, Preghiera ecumenica presieduta da Sua Santità Bartolomeo, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico e dal Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Франко Маријани
Од бројот 428 – Anno X del 3/05/2023

This slideshow requires JavaScript.