VIDEO – Chúng tôi sẽ đáp ứng trong 2022: Chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các độc giả thân yêu của chúng tôi

Các tuần La Terrazza Michelangelo in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno sospende, như thường lệ, le proprie pubblicazioni.

Vấn đề tiếp theo do đó, nó sẽ được phát hành vào ngày 29 Tháng mười hai 2021, ma mercoledì 19 Tháng một 2022.

Giám đốc Franco Mariani,
assieme a tutta la Redazione,
augura a tutti i nostri affezionati lettori
un Sereno e Felice Santo Natale e un prosperoso, e più sereno e sicuro, 2022.

Video cảnh của Franco Mariani.

Các biên tập viên
Bởi số 368 – Anno VII del 22/12/2021

palla natializia firenze 2