VIDEO – Ne do të takohen në 2022: Urimet më të mira për të gjithë lexuesve tanë të dashur

Javor La Terrazza Michelangelo in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno sospende, si zakonisht, le proprie pubblicazioni.

Çështja tjetër kështu ajo do të dalë në 29 Dhjetor 2021, ma mercoledì 19 Janar 2022.

Drejtori Franco Mariani,
assieme a tutta la Redazione,
augura a tutti i nostri affezionati lettori
un Sereno e Felice Santo Natale e un prosperoso, e più sereno e sicuro, 2022.

Pamjet e Franco Mariani.

Të Editors
Nga numri 368 – Anno VII del 22/12/2021

palla natializia firenze 2