Il Consiglio comunale di Firenze ha celebrato la Giornata della Memoria

Giorno Memoria2Coffáu Cyngor Dinas Florence y Diwrnod Coffa trwy gynnal Llywydd Adran Florentine o ANED,it,Lorenzo Tom,co,Llywydd y Gymuned Iddewig Enrico Fink a Phrif Rabbi Florence Gadi Piperno,it,“Yn ystod y dyddiau diwethaf - yn cofio llywydd cyngor y ddinas Luca Milani - mae eraill wedi’u gosod,it,Cerrig baglu,it,Trwy'r Adran Cof am Fwrdeistref Fflorens,it,Pob blwyddyn,it, Lorenzo Tombelli, il presidente della Comunità ebraica Enrico Fink ed il Rabbino capo di Firenze Gadi Piperno.

“Nei giorni scorsi – ha ricordato il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – sono state apposte altre 28 pietre d’inciampo, attraverso l’assessorato alla Memoria del Comune di Firenze. Tutti gli anni, Trwy'r ANED gwnaethom gynnal tystiolaethau'r myfyrwyr sy'n mynd i Mauthausen,it,ym mis Mai,it,yn yr hyn a elwir yn deithiau cof,it,Ffordd i gofio dinasyddion dinas fetropolitan Fflorens a gafodd eu halltudio,it,Rydym yn falch o groesawu'r cynnig a wnaed gan yr AED - daeth yr Arlywydd Milani i'r casgliad - i gymryd rhan,it,Fel cynghorwyr dinas,it,i daith cof i'n gwireddu,it, in maggio, in quelli che vengono chiamati i viaggi della memoria. Un modo per ricordare i cittadini della città metropolitana di Firenze che furono deportati. Accogliamo volentieri la proposta che ci è stata fatta dall’Aned – ha concluso il presidente Milani – di partecipare, come consiglieri comunali, ad un viaggio della memoria per renderci conto, dal vivo, o'r digwyddiadau a oedd yn byw llawer o florentinau a alltudiwyd i'r gwersylloedd difodi ",it,Ionawr i'r trac,it,o orsaf reilffordd Nofel Santa Maria y Maer Dario Nardella,it,Fe wnaeth Llywydd Tuscany Eugenio Giani a Prefect Florence Francesca Ferrandino ddiorseddu torch llawryf er cof am yr holl Iddewon Florentine a alltudiwyd o Fflorens yn y gwersylloedd difodi,it,Dathlodd Cyngor Dinas Florence ddiwrnod y cof,it

Ar fore 27 gennaio al binario 16 della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella il sindaco Dario Nardella, il presidente della Toscana Eugenio Giani e il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino hanno deposto una corona di alloro in ricordo di tutti gli ebrei fiorentini che furono deportati da Firenze nei campi di sterminio.

Matt Lattanzi

O'r nifer 417 – Anno X del 1/02/2023

Mae'r sioe sleidiau angen JavaScript.