Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato per la Difesa è venuta a Firenze per una visita istituzionale all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Yn ystod yr ymweliad cyfarfu â'r staff,it,Myfyrwyr ac ymwelwyr y ddau sefydliad,it,Yna cadw araith yn Neuadd Magna yr Eidal Palazzina,it,Gwelodd y cyfarfod fyfyrwyr yr ysgol Douhet fel prif gymeriadau yn benodol,it,eu pwrpas yw annog eu cydbwysedd gan safbwynt dynol,it,moesol a chorfforol i gael y sgiliau angenrheidiol i ddod yn ddinasyddion da ac wynebu heriau yfory,it,waeth beth yw dewisiadau bywyd yn y dyfodol,it, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – il cui scopo è quello di favorirne una bilanciata crescita sotto il profilo umano, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – ac i ymwelwyr yr 89fed cwrs arferol sydd wedi ymrwymo i gymryd rhan yn y ffurflen Interforze 1af,it,Prosiect arloesol yn unol â bwriadau'r awdurdod gwleidyddol,it,O ran gweithredu polisi hyfforddi personél amddiffyn sy'n canolbwyntio ar ddwysau integreiddio rhyng -orfodaeth ac i annog datblygu sgiliau sy'n gyffredin i'r gwahanol luoedd arfog ac arf carabinieri,it,Gan stopio yna bu’n siarad â’r nifer o newyddiadurwyr yn cyflwyno’r is -ysgrifennydd atebodd sawl cwestiwn,it, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, in merito all’attuazione di una policy di formazione del personale della Difesa orientata ad intensificare l’integrazione interforze e a favorire lo sviluppo di competenze comuni alle differenti Forze Armate e Arma dei Carabinieri.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, yn benodol ar gydraddoldeb rhywiol a phresenoldeb cynyddol gynyddol menywod yn y lluoedd arfog,it,ar ddiogelwch yn strydoedd prif ddinas yr Eidal ac yn y gorsafoedd rheilffordd,it,dau o ddirprwyaethau ei gymhwysedd,it,- blwyddyn xi o,it,Ymweliad â'r Llu Awyr â ffermdai'r Is -Ysgrifennydd Amddiffyn Sen,it,Adain,lt, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
O'r nifer 369 – Anno XI del 10/1/2024

Mae'r sioe sleidiau angen JavaScript.