Il Consiglio comunale di Firenze ha celebrato la Giornata della Memoria

Giorno Memoria2Mestni svet Florence je spomin na spominski dan tako, da je gostil predsednika florentinskega oddelka Aneda,it,Lorenzo Tom,co,Predsednik judovske skupnosti Enrico Fink in glavni rabin Florence Gadi Piperno,it,"V zadnjih dneh - odpoklican predsednika mestnega sveta Luca Milani - drugi so bili pritrjeni,it,kamen kamnov,it,prek oddelka za spomin na občino Firence,it,Vsa leta,it, Lorenzo Tombelli, il presidente della Comunità ebraica Enrico Fink ed il Rabbino capo di Firenze Gadi Piperno.

“Nei giorni scorsi – ha ricordato il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – sono state apposte altre 28 pietre d’inciampo, attraverso l’assessorato alla Memoria del Comune di Firenze. Tutti gli anni, Skozi Aned smo gostili pričevanja študentov, ki gredo v Mauthausen,it,maja,it,v tem, kar se imenuje potovanja pomnilnika,it,Način, da se spomnimo državljanov metropolitanskega mesta Firence, ki so bili deportirani,it,Z veseljem pozdravljamo predlog, ki ga je podal AED - zaključil predsednik Milani - za sodelovanje,it,Kot mestni svetniki,it,na pot spomina, da nas uresniči,it, in maggio, in quelli che vengono chiamati i viaggi della memoria. Un modo per ricordare i cittadini della città metropolitana di Firenze che furono deportati. Accogliamo volentieri la proposta che ci è stata fatta dall’Aned – ha concluso il presidente Milani – di partecipare, come consiglieri comunali, ad un viaggio della memoria per renderci conto, dal vivo, od dogodkov, ki so živeli številni Florentinci, ki so bili deportirani v taborišča za iztrebljanje ",it,Januar na progo,it,Železniške postaje Novele Santa Maria, župan Dario Nardella,it,Predsednica Toskana Eugenio Giani in prefekt Firence Francesca Ferrandino sta v spomin na vse florentinske Jude, ki so bili deportirani iz Firenc, v Firencah v taboriščih za iztrebljanje.,it,Mestni svet Firence je praznoval dan spomina,it

Zjutraj 27 gennaio al binario 16 della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella il sindaco Dario Nardella, il presidente della Toscana Eugenio Giani e il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino hanno deposto una corona di alloro in ricordo di tutti gli ebrei fiorentini che furono deportati da Firenze nei campi di sterminio.

Mattia Lattanzi

S številom 417 - Leto X,it 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.