Il Consiglio comunale di Firenze ha celebrato la Giornata della Memoria

Giorno Memoria2सिटी कौन्सिल ऑफ फ्लॉरेन्सने एन्डच्या फ्लोरेंटाईन विभागाच्या अध्यक्षांचे आयोजन करून स्मारक दिनाचे स्मारक केले,it,लोरेन्झो टॉम,co,ज्यू कम्युनिटी एनरिको फिंकचे अध्यक्ष आणि फ्लॉरेन्स गाडी पाइपर्नोचे मुख्य रब्बीचे अध्यक्ष,it,“अलिकडच्या दिवसांत - नगर परिषद लुका मिलानीचे अध्यक्ष आठवले - इतरांना चिकटून राहिले आहे,it,अडखळत दगड,it,फ्लॉरेन्स नगरपालिकेच्या स्मृती विभागाच्या माध्यमातून,it,सर्व वर्षे,it, Lorenzo Tombelli, il presidente della Comunità ebraica Enrico Fink ed il Rabbino capo di Firenze Gadi Piperno.

“Nei giorni scorsi – ha ricordato il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – sono state apposte altre 28 pietre d’inciampo, attraverso l’assessorato alla Memoria del Comune di Firenze. Tutti gli anni, Ed नेडच्या माध्यमातून आम्ही विद्यार्थ्यांच्या साक्षीदारांचे आयोजन केले जे मौथौसेनला गेले आहेत,it,मे मध्ये,it,ज्याला मेमरी ट्रॅव्हल्स म्हणतात,it,हद्दपार झालेल्या मेट्रोपॉलिटन शहरातील नागरिकांना लक्षात ठेवण्याचा एक मार्ग,it,एईडीने केलेल्या प्रस्तावाचे आम्ही आनंदाने स्वागत करतो - अध्यक्ष मिलानी - सहभागी होण्यासाठी निष्कर्ष काढले,it,एक नगरसेवक म्हणून,it,आमच्या लक्षात येण्यासाठी स्मृतीच्या प्रवासात,it, in maggio, in quelli che vengono chiamati i viaggi della memoria. Un modo per ricordare i cittadini della città metropolitana di Firenze che furono deportati. Accogliamo volentieri la proposta che ci è stata fatta dall’Aned – ha concluso il presidente Milani – di partecipare, come consiglieri comunali, ad un viaggio della memoria per renderci conto, dal vivo, विनाश शिबिरांना हद्दपार करण्यात आलेल्या अनेक फ्लोरेंटाईनमध्ये राहणा events ्या घटनांपैकी ",it,ट्रॅकवर जानेवारी,it,सांता मारिया कादंबरी रेल्वे स्टेशनचे महापौर डारिओ नार्डेला,it,टस्कनी यूजेनियो जियानीचे अध्यक्ष आणि फ्लॉरेन्स फ्रान्सिस्का फेरॅन्डिनो यांनी प्रीफेक्टने फ्लेन्टाईन शिबिरांमध्ये फ्लॉरेन्समधून हद्दपार केलेल्या सर्व फ्लॉरेन्टाईन यहुद्यांच्या स्मरणार्थ लॉरेल पुष्पहार घातला.,it,फ्लॉरेन्सच्या सिटी कौन्सिलने स्मृतीचा दिवस साजरा केला,it

च्या सकाळी 27 gennaio al binario 16 della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella il sindaco Dario Nardella, il presidente della Toscana Eugenio Giani e il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino hanno deposto una corona di alloro in ricordo di tutti gli ebrei fiorentini che furono deportati da Firenze nei campi di sterminio.

मॅट Lattanzi

अनेक 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.