Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Státní zástupce obrany přišel do Florencie na institucionální návštěvu Institutu vojenských věd letectva a letecké vojenské školy,it,Giulio Douhet,it,Nachází se ve velkém zeleném parku statků,it,Během návštěvy potkal zaměstnance,it,Studenti a návštěvníci obou institutů,it,Pak si vezme řeč v Magna Hall of Italy Palazzina,it,Setkání viděl studenty Douhet School jako zejména protagonisty,it “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Nel corso della visita ha incontrato il personale, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – jehož účelem je povzbudit jejich vyvážené lidským pohledem,it,morální a fyzické, aby měly potřebné dovednosti, aby se staly dobrými občany a čelili výzvám zítřka,it,bez ohledu na budoucí volby života,it,a návštěvníkům 89. normálního kurzu se zavázali účastnit se první formy interforze,it,Inovativní projekt v souladu s úmysly politické autority,it, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – e ai frequentatori dell’89° Corso Normale impegnati a partecipare al 1° modulo interforze, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, Pokud jde o implementaci tréninkové politiky personálu obrany, které se orientované na zintenzivní integraci mezi silou a povzbuzení rozvoje dovedností společného pro různé ozbrojené síly a zbraň Carabinieri,it,Zastavení pak mluvil s mnoha novináři, kteří představují náměstek, odpověděl na několik otázek,it,zejména o rovnosti žen a mužů a stále rostoucí přítomnosti žen v ozbrojených silách,it.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, in particolare sulla parità di genere e la presenza sempre più in crescita delle donne nelle Forze Armate, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Podle čísla 369 – Anno XI del 10/1/2024

This slideshow requires JavaScript.