Redazione chiusa per ferie, si riapre il 7 Cuaj hlis

ferie 3Lub publisher tshaj tawm hais tias La Terrazza di Michelangelo, los ntawm hnub no lub qhov teeb meem, raws li ib txwm, e come fanno tutti i settimanali, , sospende le proprie pubblicazioni per tutto il mese di agosto.

Lub Editor xav tag nrho cov txawj nyeem ntawv zoo Kevcai.

Il prossimo numero sarà online dal 7 Cuaj hlis.

Los ntawm tus xov tooj 396 – Anno IX del 27/07/2022