Redazione chiusa per ferie, si riapre il 7 September

ferie 3Utgivaren meddelade att La Terrazza di Michelangelo, från dagens nummer, som vanligt, e come fanno tutti i settimanali, , avbryta sina publikationer under hela augusti månad.

Redaktionen önskar alla läsare Glad helg.

Il prossimo numero sarà online dal 7 September.

Av nummer 396 – Anno IX del 27/07/2022