Redazione chiusa per ferie, si riapre il 7 Tháng Chín

ferie 3Nhà xuất bản thông báo rằng La Terrazza di Michelangelo, từ vấn đề của ngày hôm nay, như thường lệ, e come fanno tutti i settimanali, , sospende le proprie pubblicazioni per tutto il mese di agosto.

Biên tập viên mong muốn tất cả các độc giả Chúc mừng ngày lễ.

Il prossimo numero sarà online dal 7 Tháng Chín.

Bởi số 396 – Anno IX del 27/07/2022