Trang chủ » 2023 » August

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 6 settembre

\ \ \ \

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 6 Tháng Chín

Nhà xuất bản thông báo rằng La Terrazza di Michelangelo, từ vấn đề của ngày hôm nay, như thường lệ, e come fanno tutti i settimanali, , sospende le proprie pubblicazioni per tutto il mese di agosto. Biên tập viên mong muốn tất cả các độc giả Chúc mừng ngày lễ. Il prossimo numero sarà online dal 6 Tháng Chín. Bởi số 441 – Anno X […]

Festa di San Lorenzo 2023, Copatrono di Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Festa di San Lorenzo 2023, Copatrono di Firenze

Si è rinnovata oggi, 10 Uy nghi 2023 a Firenze nella Basilica di San Lorenzo la tradizionale festa del Santo Copatrono di Firenze, San Lorenzo Martire,it,Sau khi rước lịch sử của Cộng hòa Florentine,it,Thị trưởng Florence,it,Dario Nardella giao hàng trước,it,nến cho vị thánh,it,Món quà của đô thị,it,chủ trì giáo hoàng trang trọng,it,Ngoài thị trưởng,it,Chủ tịch của khu vực Eugenio Giani,it,Các chỉ huy tỉnh của Carabinieri,it,Gabriele Vitagliano,it,và Guardia di Finanza,it,Bruno Salsano,hr,Giám đốc của Bảo tàng Bargello,it,Paola DiênAgostino và Giám đốc Thư viện Medici Laurenziana,it,Francesca Galloria,co,Vào cuối Thánh lễ, công việc của Medici Laurenziana đã trao cho Đức Tổng Giám mục và Thị trưởng Đất lai của San Lorenzo,it,Tribute sẽ được lặp lại hàng năm để mang lại sự sống cho một truyền thống mới của Florentine,it,Việc giao hàng đa giác,it,được trình bày bởi trước của San Lorenzo,it. Dopo l’arrivo del corteo storico della Repubblica Fiorentina, il Sindaco di Firenze, Dario Nardella ha consegnato al Priore, Mons. Marco Domenico Viola, i ceri per il Santo, dono del Comune. […]

I Cardinali Bagnasco e Simoni a San Donato a Livizzano per la Festa di San Donato 2023

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

I Cardinali Bagnasco e Simoni a San Donato a Livizzano per la Festa di San Donato 2023

Chủ Nhật 6 Agosto, in occasione della festa patronale, Khối lượng VespePepertina của các giờ,it,Giáo xứ San Donato ở Livizzano được chủ trì bởi Cardinal Angelo Bagnasco,it,Đức Tổng Giám mục Genova đã là quân nhân bình thường và đã là chủ tịch của các giám mục người Ý và sau đó là những người châu Âu,it,Đức Hồng Y Ernest Simoni và Mons cũng có mặt tại buổi lễ long trọng,it,Vicar Tướng của Tổng giáo phận Florence đại diện cho Đức Tổng Giám mục Giuseppe Betori tham gia vào Lisbon cho GMG với Giáo hoàng,it 18 alla parrocchia di San Donato a Livizzano è stata presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo Emerito di Genova già Ordinario Militare e già Presidente dei Vescovi Italiani e poi di quelli Europei. Alla solenne cerimonia era presente anche il Cardinale Ernest […]

Funerale del Giornalista Rai Massimo Lucchesi già Presidente Ordine Giornalisti della Toscana

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Funerale del Giornalista Rai Massimo Lucchesi già Presidente Ordine Giornalisti della Toscana

Funerale del Giornalista Rai Massimo Lucchesi, già Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, volto storico del Tgr della Toscana della Rai, celebrato martedi 1 agosto nella Basilica della SS.ma Annunziata a Firenze. Messaggi di partecipazione sono arrivati dal Cardinale Giuseppe Betori, Đức Tổng Giám Mục Florence, dal Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo Emerito di Perugia, che ha celebrato […]

Cambio Comandante Istituto Geografico Militare

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Cambio Comandante Istituto Geografico Militare

Si è svolta il 21 Tháng sáu, nella biblioteca storica “Attilio Mori” dell’Istituto Geografico Militare, alla presenza del Comandante Militare della Capitale, Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, la cerimonia di avvicendamento al comando tra il Generale di Corpo d’Armata Pietro Tornabene e il Generale di Divisione Roberto Vannacci. All’evento hanno partecipato autorità religiose, civili e […]