ទំព័រ​ដើម » 2023 » August

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 6 settembre

\ \ \ \

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 6 ខែ​កញ្ញា

ចាងហ្វាង​ការ​ផ្សាយ​បាន​ប្រកាស​ថា​លោក​មី​ឡា Di គាត់​ក៏​កំពុង, ពី​បញ្ហា​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ, ជា​ធម្មតា, e come fanno tutti i settimanali, , ផ្អាក​ការ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ទូទាំង​ខែ​នៃ​ខែ​សីហា​នេះ. កម្មវិធី​និពន្ធ​ដែល​មាន​បំណង​អ្នកអាន​ទាំងអស់​រីករាយ​ថ្ងៃឈប់​សំរាក. Il prossimo numero sarà online dal 6 ខែ​កញ្ញា. ពី​ចំនួន 441 – Anno X […]

Festa di San Lorenzo 2023, Copatrono di Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Festa di San Lorenzo 2023, Copatrono di Firenze

វាត្រូវបានបន្តជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះ,it,នៅប្ល័រិននៅ Basilica នៃសាន,it,ខែមិថុនានៃឆ្នាំនីមួយៗនឹងត្រូវសម្រាប់តំបន់ Tuscany,it,ខាខាខាកូកូនិងស៊ីម៉ូននៅសាន់ដុនដូណូនៅលីហ្សីហ្សូណូ,it,ពិធីបុណ្យសពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរ៉ៃរ៉ៃលោក Massimo Lucchesi បានយករួចហើយ,it,ក្រ,en,ក្នុងម៉ែត្រ,ms,នៅ Florence នៅ Basilica នៃ San Lorenzo ពិធីបុណ្យប្រពៃណីនៃ Copatrono ដ៏បរិសុទ្ធនៃប្ល័រិននៃប្ល័រិន,it,ខែមិថុនាសម្រាប់រដ្ឋអ៊ីតាលី,it,ខ្ញុំស្គាល់,es, 10 ខែ​សីហា 2023 a Firenze nella Basilica di San Lorenzo la tradizionale festa del Santo Copatrono di Firenze, San Lorenzo Martire. Dopo l’arrivo del corteo storico della Repubblica Fiorentina, il Sindaco di Firenze, Dario Nardella ha consegnato al Priore, Mons. Marco Domenico Viola, i ceri per il Santo, dono del Comune. […]

I Cardinali Bagnasco e Simoni a San Donato a Livizzano per la Festa di San Donato 2023

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

I Cardinali Bagnasco e Simoni a San Donato a Livizzano per la Festa di San Donato 2023

កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ 6 Agosto, in occasione della festa patronale, ម៉ាស់អេឡិកធើលីណានៃម៉ោង,it,ព្រះសហគមន៍កាតូលិករបស់ San Donato នៅ Livivzzano ត្រូវបានដឹកនាំដោយខាូនណូ angelo Bagnasco,it,អាចារ្យ Emeritus របស់ Genoa យោធាសាមញ្ញរួចទៅហើយហើយជាប្រធានាធិបតីនៃប៊ីស្សពអ៊ីតាលីរួចហើយហើយបន្ទាប់មកនៃប្រទេសអ៊ឺរ៉ុប,it,ខាខាំងស៊ីម៉ូននិងមូសក៏មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីដ៏ឧឡារិកផងដែរ,it,ឧត្តមសេនីយ៍ Vicar of Archdiocese នៃ Florence តំណាងឱ្យបណ្ណសារខាអាចារ្យ Giuseppe បានចូលរួមក្នុង Lisbon សម្រាប់ GMG ជាមួយសម្តេចប៉ាប,it 18 alla parrocchia di San Donato a Livizzano è stata presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo Emerito di Genova già Ordinario Militare e già Presidente dei Vescovi Italiani e poi di quelli Europei. Alla solenne cerimonia era presente anche il Cardinale Ernest […]

Funerale del Giornalista Rai Massimo Lucchesi già Presidente Ordine Giornalisti della Toscana

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Funerale del Giornalista Rai Massimo Lucchesi già Presidente Ordine Giornalisti della Toscana

Funerale del Giornalista Rai Massimo Lucchesi, già Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, volto storico del Tgr della Toscana della Rai, celebrato martedi 1 agosto nella Basilica della SS.ma Annunziata a Firenze. Messaggi di partecipazione sono arrivati dal Cardinale Giuseppe Betori, អាចារ្យ​នៃ Florence, dal Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo Emerito di Perugia, che ha celebrato […]

Cambio Comandante Istituto Geografico Militare

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Cambio Comandante Istituto Geografico Militare

Si è svolta il 21 ខែ​មិថុនា, nella biblioteca storica “Attilio Mori” dell’Istituto Geografico Militare, alla presenza del Comandante Militare della Capitale, Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, la cerimonia di avvicendamento al comando tra il Generale di Corpo d’Armata Pietro Tornabene e il Generale di Divisione Roberto Vannacci. All’evento hanno partecipato autorità religiose, civili e […]