A febbraio inflazione in calo a Firenze

inflazione 10A febbraio inflazione in calo a Firenze e diminuiscono i prezzi di alberghi, trasporti e alimentari. È quanto comunica l’Ufficio comunale di statistica, presentando i risultati del calcolo dell’inflazione a Firenze per il mese di febbraio secondo gli indici per l’intera collettività nazionale.

La variazione mensile è -0,6%, mentre a gennaio era era +0,3%. La variazione annuale è +0,4%, mentre a gennaio era +0,7%.

A contribuire a questo risultato sono state, v porovnaní s predchádzajúci mesiac, principalmente le variazioni registrate per le divisioni Servizi ricettivi e di ristorazione (-2,7%), Trasporti (-0,9%), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,2%) e Abitazione, voda, elettricità e combustibili (-0,1%).

Nella divisione Servizi ricettivi e di ristorazione sono in diminuzione i servizi di alloggio (-10,7% v porovnaní s predchádzajúci mesiac, +2,3% v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka) e i ristoranti, bar e simili (-0,4% v porovnaní s predchádzajúci mesiac, +1,4% rispetto a febbraio 2019).

Per la divisione Trasporti sono in diminuzione il trasporto aereo passeggeri (-9,5% v porovnaní s predchádzajúci mesiac, +8,1% su base annuale), le automobili (-0,1% mesačne a +1,3% rispetto a febbraio 2019), i carburanti e lutbrificanti per mezzi di trasporto privati (-1,9% su base mensile, +1,9% su base annuale) e il trasporto passeggeri su rotaia (-0,4% v porovnaní s predchádzajúci mesiac, +0,8% rispetto a febbrao 2019). In aumento la manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati (+0,4% v porovnaní s predchádzajúci mesiac).

Nella divisione Prodotti alimentari e bevande analcoliche la variazione mensile è causata dalle diminuzioni dei vegetali (-0,4% v porovnaní s predchádzajúci mesiac, -4,3% v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka), di latte, formaggi e uova (-0,2% su base mensile, +2,2% v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka), di pane e cereali (-0,7% v porovnaní s predchádzajúci mesiac, +0,5% v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka) e dei pesci e prodotti ittici (-0,8% su base mensile, +2,7% su base annuale). In aumento la frutta (+1,9% rispetto a gennaio 2019, +4,4% rispetto a febbraio 2019), le acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura (+0,4% su base mensile).

Nella divisione Abitazione, voda, elettricità e combustibili sono in diminuzione il gasolio per riscaldamento (-2,7% v porovnaní s predchádzajúci mesiac, +1,7% su base annuale) e l’energia elettrica (-0,7% su base mensile, -3,1% su base annuale). In aumento i servizi per la riparazione e la manutenzione della casa (+0,3% v porovnaní s predchádzajúci mesiac).

I prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dai consumatori sono variati di -0,4% rispetto al mese precedente e sono variati di +1,1% rispetto a un anno fa.

I prodotti a media frequenza di acquisto sono variati di -1,0% rispetto a gennaio 2020 e di -0,4% rispetto a febbraio 2019. I prezzi di quelli a bassa frequenza sono variati di +0,1% rispetto al mese precedente e di +0,7% su base annuale.

Vo mne, váženie v koši asi 52%, hanno fatto registrare una variazione di -0,1% v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka. Služby, ktoré predstavujú zostávajúce 48%, ukázal medziročná zmena činila +1,0%.

Búranie makrá kategóriu tovaru, je to, že ceny potravín zaznamenali zmenu rovnajúcu sa ročné +0,9%. Energetická aktíva klesla o -3,3% rispetto a febbraio 2019. Tabak zaznamenal zmenu +1,5% v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka.

Jadrová zložka (jadrová inflácia) ktorý meria priemerný nárast, bez toho, aby zohľadnila čerstvých potravín a energií tovaru zaznamenal zmenu +0,8% su base annuale.

La rilevazione locale si è svolta dal 1al 21 di febbraio su oltre 900 obchody (aj mimo územia mesta) patrí do oboch obchodov a tradičné rozdelenie, pre celkom 11.000 Ceny cez 900 produkty obsiahnuté v koši. Sono poi considerate anche quotazioni di prodotti rilevati nazionalmente e direttamente dall’Istituto nazionale di statistica. Hmotnosti jednotlivých výrobkov sú stanovené ISTAT podľa mesačnej spotreby domácností a národných účtov na.

Mattia Lattanzi
Podľa počtu 287 – Anno VII del 18/3/2020