Mostra su La Pira sindaco all’Isolotto

mostra La PiraArriva nel Quartiere 4 la mostra fotografica per raccontare la prima volta da sindaco di Firenze Giorgio La Pira, curata dalla Fondazione Giorgio La Pira e da Mauro Pagliai Editore, v spolupráci s okrese 4 a so záštitou architektov objednávok Florencia a Nadácie Architects Florence,it,Bude to otvorené,it,Počas otváracích hodín Isolotto Bibliotecanova,it,Pondelok 14-19,it,Streda a piatok 9-19,it,Štvrtok 9-23,it,Sobota 10-19,it,„Politické a kultúrne obdobie v mnohých ohľadoch mimoriadne - zdôraznili zástupcu starostu a radcu kultúry Alessia Bettini - Florenciou starostu Giorgia La Pira je mesto rekonštrukcie,it,Počas jeho mandátu sa mesto hlboko zmenilo,it.

Sarà visitabile fino al 27 Január, negli orari di apertura di BiblioteCaNova Isolotto: lunedì 14–19, Utorok, mercoledì e venerdì 9–19, giovedì 9–23, sabato 10–19.

“Una stagione politica e culturale per molti versi straordinaria – ha sottolineato la vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini – la Firenze del sindaco Giorgio La Pira è la città della ricostruzione. Nel corso del suo mandato la città si trasformò profondamente: Mosty zničené vojnou boli zrekonštruované,it,Sociálne služby sú vylepšené,it,Konferencia starostov hlavných miest a rozhovory Stredozemného mora “,it,- Pridaný zástupca primátora - Pira otvorila satelitné mesto ostrovčekov,it,Dôležitá reakcia jeho administratívy na veľmi vážny problém s bývaním,it,To, čo si vtedajší starosta Florencie predstavoval a navrhol, nebola iba mestská agregácia, ale pokus o život komunite solidarity,it, servizi sociali sono potenziati, anche le attività culturali hanno nuovo sviluppo. Convinto che Firenze avesse una missione da compiere, La Pira ne promosse la vocazione internazionale organizzando i Convegni per la pace e la civiltà cristiana, il convegno dei sindaci delle città capitali e i Colloqui del Mediterraneo”.

"V 1954 – ha aggiunto la vicesindaca – La Pira inaugurava la città satellite dell’Isolotto, una importante risposta data dalla sua amministrazione al gravissimo problema abitativo. Quello che l’allora sindaco di Firenze immaginò e progettò allora non fu solo una aggregazione urbanistica ma un tentativo di dare vita ad una comunità solidale. Ostrovček je demonštráciou ašpirácie La Pira, aby sa Florencia stala moderným mestom,it,pozorný k právam, ale aj k sociálnemu začleneniu,it,„V deň 120. výročia narodenia Giorgia La Pira - vyhlasuje prezident susedstva,it,Mirko Dormentoni -,it,Otvárame veľkú fotografickú výstavu v susedstve, do ktorej skutočne odovzdala štart a narodenie,it,ostrovček,it,A robíme to v tom,it,ktoré uvidia oslavu,it, attenta ai diritti ma anche all’inclusione sociale”.

“Nel giorno del 120° anniversario della nascita di Giorgio La Pira – dichiara il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni –, inauguriamo una grande mostra fotografica nel quartiere al quale proprio lui dette avvio e nascita il 6 novembre del 1954, l’Isolotto. E lo facciamo in questo 2024 che vedrà la celebrazione dei 70 rokov dell'Isolotto, Výročie dlhé rok, ktorý bude v nadchádzajúcich mesiacoch posiate iniciatívami pamäti a v hĺbkovej analýze histórie tejto veľkej ľudskej a sociálnej komunity,it,Výrazne nastavené v Libranecova,it,Kultúrne centrum nášho územia a veľký dedič mýtickej knižnice Vecchio Isolotto,it,Umožní nám to cestovať časom a v našich koreňoch,it,A to tiež vďaka zapojeniu škôl,it,Pre nich naplánovali porovnanie/stretnutie s plánovačmi mestských florentských,it. Expozície, significativamente allestita nella BiblioteCaNova, centro culturale del nostro territorio e grande erede della mitica biblioteca dell’Isolotto vecchio, ci consentirà di viaggiare nel tempo e nelle nostre radici. E questo anche grazie al coinvolgimento delle scuole (per loro in programma un confronto/incontro con urbanisti fiorentini) a odôvodnená prechádzka ulicami,it,Štvorce a záhrady susedstva,it,Krásna príležitosť na pamäť a reflexiu s pohľadom zameraným na budúcnosť “,it,Ako súčasť výstavy,it,Plánujú sa aj niektoré kolaterálne podujatia,it,Je tu „prechádzka v historickom ostrove“,it,Itinerár na objavenie mestskej a architektonickej histórie Isolotto a dediny Ina-Casa,it, le piazze e i giardini del quartiere. Una bella occasione di memoria e di riflessione con lo sguardo volto al futuro”.

Nell’ambito della mostra, sono previsti anche alcuni eventi collaterali. Sobota 20 Január (hodín 9-11) c’è la ‘Camminata nell’Isolotto storico’, un itinerario alla scoperta della storia urbanistica e architettonica dell’Isolotto e del villaggio Ina-Casa, Vysvetlenie štúdia prítomných typológií budov a výberov miest, ktoré viedli dizajnérov pri vytváraní „dediny2 v meste,it,Podľa poradia architektov a nadácie Architects Order Foundation,it,sprevádzané maximálne dvoch členov rodiny,it,Stretnutie pred parkoviskom pred vchodom do základnej školy Montagnola,it,Via Giovanni da Montorsoli,it,Prechádzka sa uskutoční,it,rovnakym sposobom,it,Rezervácie začínajúce od štvrtka,it,Január spôsobom, ktorý sa bude následne oznámiť,it, a cura dell’Ordine degli Architetti e della Fondazione Ordine Architetti. Pre 15 bambini dai 7 na 15 rokov, accompagnati al massimo da due familiari. Ritrovo davanti al parcheggio davanti all’ingresso della Scuola elementare Montagnola (via Giovanni da Montorsoli 1). In caso di maltempo, la camminata si effettuerà, con le stesse modalità, Sobota 27 Január; prenotazioni a partire da giovedì 11 gennaio con modalità che saranno comunicate successivamente.

Piatok, 19 e venerdì 26 Január, hodín 17-18.30 Očakáva sa, že otvorí verejnosť archívu komunity Isolotto verejnosti,it,cez Aceri,it,Bude možné navštíviť historický archív komunity Isolotto,it,kde sú niektoré dokumenty vystavené o vzťahu La Pira s okolím a kde sa v prvých rokoch života v susedstve zakladá malá dokumentárna výstava a skúsenosti s obnovením vedeným vo farnosti,it,do Libraneva Isolotto,it, via Aceri 1. Sarà possibile visitare l’Archivio storico della Comunità dell’Isolotto, dove sono esposti alcuni documenti sul rapporto di La Pira con il quartiere e dove è allestita una piccola mostra documentaria sui primi anni di vita del quartiere e l’esperienza di rinnovamento condotta nella parrocchia;

Pondelok, 22 Január, alla BiblioteCaNova Isolotto (hodín 17) Vráti sa verejný návrat práce na ostrovčekoch, ktoré vytvorili študenti komplexného inštitútu Calamandrei a študenti Isis Galileo Galilei a stretnutie s architektmi Daniela Poli,it,a Nadia Musumeci,it,Show na staroste La Pira v Isolotto,it,Dorazí do susedstva,it,Fotografická výstava, ktorá povedala prvýkrát ako starosta Florence Giorgio La Pira,it,Editoval nadácia Giorgio La Pira a editore Mauro Pagliai,it (Università di Firenze) e Nadia Musumeci (Fondazione Giovanni Michelucci).

Mattia Lattanzi
Podľa počtu 370 – Anno XI del 17/1/2024