Domov »Archív podľa kategórie» Curiosità

Scoppio del Carro di Firenze 2024: accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Scoppio del Carro di Firenze 2024: accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo

Come ormai accade dal 2012 lo Scoppio del Carro di Firenze ha il suo prologo con l’ accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo per mano del Cardinale Arcivescovo di Firenze Mons. Giuseppe Betori. Na 20,15 il Gonfalone del Comune, con la Famiglia di Palazzo, assieme all’Assessore alle Tradizioni Popolari, Maria Federica […]

Nuova teca per le Pietre del Santo Sepolcro usate da 1.000 anni per lo Scoppio del Carro

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Nový výstavný puzdro pre kamene svätého hrobu, ktorý používa,it,roky pre vypuknutie vozíka,it,Projekt nového teca delle Pietre del Santo Sepulcro z Jeruzalema,it,Nový výstavný prípad pre kamene Svätého hrobu, ktorý používal 1.,it,Video každú nedeľu,it,najstaršia populárna florentská tradícia, ktorá sa teraz vydáva,it 1.000 anni per lo Scoppio del Carro

Il progetto per la nuova teca delle Pietre del Santo Sepolcro di Gerusalemme nasce dall’esigenza di dare maggiore visibilità e dignità alle antiche Pietre focaie che da quasi mille anni sono oggetto di grande devozione nella città di Firenze, venerate dai fedeli come reliquie del Santo Sepolcro di Cristo. L’Arcidiocesi di Firenze e la Parrocchia […]

L’archivio storico dell’Avv. Anton Luigi Aiazzi donato dal figlio alla Fondazione Spadolini

\ \ \ \ \

L’archivio storico dell’Avv. Anton Luigi Aiazzi donato dal figlio alla Fondazione Spadolini

Il fondo storico dell’Avvocato e Consigliere Comunale di Firenze Anton Luigi Aiuazzi , donato dal figlio, Avv. Simone Aiazzi, in occasione del 175° anniversario della proclamazione della Repubblica Romana, è di forte rilevanza per la storia di Roma fra 1848 a 1849. Tra i documenti presenti spiccano gli elenchi di feriti e caduti nelle file […]

Al via il Carnevale di Viareggio 2024: sfilata del primo corso dei carri

\ \ \ \ \ \ \ \

Karneval Viareggio sa začína,it,prehliadka prvého kurzu vagónov,it,S obradom Burlamacca Alzamandiera,it,Symbol banneru karnevalu Viareggio,it,Pre toto 151. vydanie odletelo z oblohy vďaka skupine výsadkov,it,A trojitý úder dela,it,Prvá prehliadka vydania sa otvorila,it,Presný,ha,Vozne prvej kategórie,it,druhý,it,skupinové masky,it,izolované masky,it 2024: sfilata del primo corso dei carri

Con la cerimonia dell’alzabandiera di Burlamacca, il vessillo simbolo del Carnevale di Viareggio, per questa 151ma edizione volato addirittura giù dal cielo grazie ad un gruppo di paracadutisti, e il triplice colpo di cannone, si è aperta la prima sfilata dell’edizione 2024. In gara 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate di […]

Pubblicate le lettere tra il La Pira e Andreotti: prefazione del Cardinale Zuppi

\ \ \ \ \ \ \

Pubblicate le lettere tra il La Pira e Andreotti: prefazione del Cardinale Zuppi

Pozoruhodné dielo križovatky a výskumu v archívoch Nadácie LA PIRA Florencie a v Andreotti v Ríme umožnilo objaviť a rekonštruovať bezprecedentnú korešpondenciu medzi Giorgio La Pira,it,ktorý mal rozdiely, ale kto vždy založený na spoločných zásadách,it,Začiatky sú z konca tridsiatych rokov a rozvíjajú sa v rôznych fázach talianskej histórie od príchodu republiky,it,studenej vojny a intervencie USA vo Vietname,it (1904-1977) e Giulio Andreotti (1919-2013), che propone interessanti parallelismi fra i temi tra loro discussi – su tutti: pace […]

Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

Na 24 Júna 2023 Mesto Florencia vzdalo svoje tradičné pocty patróna svätého San Giovanni Battista,it,Ráno zastupovanie San Giovanni Battista,it,na ktorú je od devätnásteho storočia úloha organizácie oslavy spôsobená,it,vzdaný hold starostovi,it,Svätému,es,dávať sviečky spolu s obcou,it,v katedrále,it,s pontifickou solenkou,it,a arcibiskup,it,Starostovi a kardinálnemu arcibiskupovi delegácia vzdala hold,it,Ako sa deje už dvadsať rokov,it,Opera rodiny Orefi Penko,it,Je to práca, ktorá sa každý rok mení a ktorá získava tradíciu, ktorá vďaka dostupnosti obchodu Goldsmith Paolo Penko,it,Počas dvoch odlišných obradov v paláci arcibiskupa a Palazzo Vecchio,it. Al mattino la Deputazione di San Giovanni Battista, al quale dall’Ottocento spetta il compito di organizzare i festeggiamenti, ha reso omaggio al Sindaco, in Palazzo Vecchio, al Santo, nel Battistero, donando i ceri assieme al […]

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 giugno 1970 prime elezioni regionali toscane

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Pleketa v Piazza del Duomo vo Florencii, ktorá oslavuje,it,Prvé toskánske regionálne voľby,it,divadla Puccini Pleketa v Piazza del Duomo vo Florencii, ktorá oslavuje,it,Prvé toskánske regionálne voľby Florentský historický futbal,it 7 Júna 1970 prime elezioni regionali toscane

" 7 giugno di ogni anno dovrà essere per la Regione Toscana, come il 2 giugno per lo Stato italiano: Ak Deň republiky pripomína deň,it,referendum,la,Občania si vybrali republiku v porovnaní s monarchiou a hlasovali za volič,it,Je to dátum, kedy boli toskánski občania po prvýkrát vyzvaní na hlasovanie za inštitúcie regiónu “,it,Prezident Toskánsko,it,Vo vstupnej sieni Palazzo Strozzi posvätné v Piazza Duomo vo Florencii,it,ústredie predsedníctva regiónu,it,taniek, ktorý oslavuje voľby,it,číta plaketu,it,„Republika založená na miestnych autonómiách a úlohu regiónov bola konečne implementovaná do talianskej ústavy a ožila“,it,"Každý rok - vysvetlil Giani - oslavujeme,it,Jún s iniciatívou,it 1946 in cui, al referendum, i cittadini scelsero la Repubblica rispetto alla monarchia e votarono per la Costituente, na 7 Júna 1970 è la data in […]

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

Tradizionale cerimonia del 30 maggio a Firenze per celebrare il Dies Annualis del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco. Anche quest’anno la cerimonia si è svolta nell’Aula Magna della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Durante la cerimonia, che ha visto il saluto del Moderatore del Tribunale, Kardinál Giuseppe Betori, Arcibiskup Florencia, il Vicario Giudiziale, don Marco […]

Presentato a Firenze “Solo” su Giacomo Matteotti il nuovo libro di Riccardo Nencini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Presentato a Firenze “Solo” su Giacomo Matteotti il nuovo libro di Riccardo Nencini

Video della presentazione alla Biblioteca delle Oblate del Comune di Firenze del libro ‘Solo’ (Mondadori), Autor: Riccardo Nencini venovaný postave Giacomo Matteotti,it,Spolu s autorom, starosta Dario Nardella a novinárka Cristina di Domenico,it,Capoderdatrice tgr rai toscana,it,„Giacomo mateotti,it,Toto je prezentácia vydavateľstva,it,Bol prvým skutočným antagonistom Mussoliniho a bol duchom, ktorý sa vznášal na fašizme po celú dobu trvania diktatúry,it,V Riccardo Nencini sa rekonštruuje iba v romantickej podobe,it,s presnosťou učenca,it. Insieme all’autore il Sindaco Dario Nardella e la Giornalista Cristina Di Domenico, Caporedattrice Tgr Rai Toscana. “Giacomo Matteotti – questa la presentazione della casa editrice – è stato il primo vero […]

I 100 anni dell’Aeronautica Militare fino al 14 maggio in mostra a Palazzo Vecchio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

NA 100 anni dell’Aeronautica Militare fino al 14 maggio in mostra a Palazzo Vecchio

Až do 14 môže, s Orario 10-18, ad esclusione del giorno 5, nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Costituzione dell’Aeronautica Militare, sarà visitabile gratuitamente la mostra itinerante per l’Italia, “Cento anni dell’Aeronautica Militare”. La mostra fa parte di una delle tante tappe […]