ទំព័រ​ដើម »& nbsp​; ប​ណ្ណ​សារ​តាម​ប្រភេទ & nbsp​;» Interviste

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 giugno 1970 prime elezioni regionali toscane

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 ខែ​មិថុនា 1970 ការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ Tuscan ដំបូង,it

"នេះ 7 giugno di ogni anno dovrà essere per la Regione Toscana, come il 2 giugno per lo Stato italiano: se la Festa della Repubblica ricorda il giorno del 1946 in cui, al referendum, i cittadini scelsero la Repubblica rispetto alla monarchia e votarono per la Costituente, នេះ 7 ខែ​មិថុនា 1970 è la data in […]

Presentato dagli attori a Firenze il film “Rapito” di Marco Bellocchio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Presentato dagli attori a Firenze il film “Rapito” di Marco Bellocchio

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 1 ខែ​មិថុនា​នៅ Florence, presso i cinema Principe, ដំបូង, e poi Fiorella, alla presenza degli attori è stato presentato, reduce dal successo del Festival del Cinema di Cannes, dove ha ricevuto ben 13 minuti di applausi, il film “Rapito” di Marco Bellocchio. Ha curato la presentazione il critico cinematografico Marco Luceri, con la partecipazione […]

Preside Tarocchi commenta la visita del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Preside Tarocchi commenta la visita del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I

Una settimana dopo la storica visita del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, alla città di Firenze e alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, il Preside della Facoltà, don Stefano Tarocchi commenta tale visita in esclusiva per la Terrazza di Michelangelo. Riprese video Franco Mariani. Franco Mariani Dal numero 431 – Anno X del 24/05/2023

Volterra ricorda il Ministro Lelio Lagorio volterrano doc

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Volterra ricorda il Ministro Lelio Lagorio volterrano doc

Un evento partecipato e sentito quello che si è svolto a Volterra nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, sede del Comune, per la presentazione del libro “Lelio Lagorio un socialista tricolore”, scritto dai Giornalisti Franco Mariani e Alessandra Maria Abramo, per le Edizioni dell’Assemblea del Consiglio Regionale della Toscana. Dopo i saluti […]

Giuramento e Battesimo del Corso “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in  Piazza della Signoria

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Giuramento e Battesimo del Corso “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in Piazza della Signoria

È un giuramento dal sapore particolare quello che si è celebrato venerdì scorso, 5 maggio a Firenze, nella suggestiva cornice di Piazza della Signoria, che ha visto protagonisti i 36 allievi del Corso “Ursa”, primo anno della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. Nell’anno del suo centenario, ពិត​ជា, l’Aeronautica Militare ha voluto festeggiare il momento più importante della […]

Sua Santità Bartolomeo I Arcivescovo di Costantinopoli  e Patriarca Ecumenico a Firenze riceve Laurea honoris in Teologia

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ភាពបរិសុទ្ធរបស់គាត់ដែលអាចារ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Constantinoples និងអយ្យកោនិយមខាងសាសនានៅ Florence ទទួលបានសញ្ញាប័ត្រកិត្តិយសផ្នែកទេវវិទ្យា,it,នៅក្នុង "Giovanni Benelli" អាឡានៃមហាវិទ្យាល័យទ្រឹស្តីនៃភាគកណ្តាលប្រទេសប្ល័រិននៃមហាវិទ្យាល័យនៃមហាវិទ្យាល័យ,it,ដុនស្ទីហ្វិណូ Tarocchi បានប្រគល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកិត្តិយសក្នុងទ្រឹស្ដីដ៏ពិសិដ្ឋក្នុងភាពបរិសុទ្ធរបស់លោក Bartolomeo,it,អាចារ្យនៃ Constantininople និងអយ្យកោ Ecumenical,it,សម្រាប់ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យសាសនា,it

ថ្ងៃ​ពុធ 3 maggio nell’Aula Magna “Giovanni Benelli” della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze il Preside della Facoltà, don Stefano Tarocchi ha conferito il dottorato honoris causa in Sacra Teologia a Sua Santità Bartolomeo, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico, per il suo impegno in ambito ecumenico, per i suoi numerosi richiami per la salvaguardia […]

Il Museo della Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Museo della Festa dell’Uva di Impruneta

Vent’anni di desideri, due anni di progettazione e quattro mesi di lavoro di squadra: nasce così, នៅ​ក្នុង 2020, il Museo Archivio della Festa dell’Uva di Impruneta grazie all’incontro tra Ente Festa dell’Uva e Banco Fiorentino. Il Museo-Archivio nasce dalla comunità e per la comunità perchè la Festa dell’Uva è la storia del Paese, della sua […]

Meditazione del Vescovo Mario Meini sulla Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Meditazione del Vescovo Mario Meini sulla Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II

Un percorso sulla spiritualità del Concilio Vaticano II, come cammino di preparazione al Giubileo del 2025, è il nuovo ciclo di incontri di spiritualità organizzati dall’Arcidiocesi di Firenze per l’Anno Pastorale 2022/23. Il Vescovo Emerito di Fiesole, Mons. Mario Meini, già docente della Facoltà Teologica per l’Italia Centrale, ha parlato della attualità della Gaudium et […]

“Scelti dalla critica” la rassegna che fa nascere i critici di domani e il Premio Carabba 2023

\ \ \ \

“Scelti dalla critica” la rassegna che fa nascere i critici di domani e il Premio Carabba 2023

Allo Spazio Alfieri si inaugura il 22 febbraio con ospite il regista Roberto Andò la rassegna ideata dal critico Claudio Carabba nove anni fa. ចំណងជើងល្អបំផុតទាំង 7 នៃរដូវកាលដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមអ្នករិះគន់សហជីពនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយនិស្សិត Florentine ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះពុម្ពលើកទី 2,it,រង្វាន់ Carabba,it,សហការជាមួយកម្មវិធី Lanterne វេទមន្ត,it,'adima,en,នៃចន្លោះអាល់ហ្វាលី,it,ប៉ុន្មានឆ្នាំមុនការពិនិត្យឡើងវិញដែលបានជ្រើសរើសដោយអ្នករិះគន់គឺជាគំនិត,it,ជាមួយនឹងការជ្រើសរើសចំណងជើងល្អបំផុតនៃឆ្នាំកន្លងមក,it,នៅជាប់នឹងខ្សែភាពយន្តដែលទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់,it,ផងដែរដោយសារតែការប្រមូលផ្ដុំមិនមែនជាម៉ែត្រតែមួយគត់ដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យភាពយន្តប៉ុណ្ណោះទេ,it,រួមគ្នាជាមួយនឹងការពិនិត្យឡើងវិញដែលវាត្រូវបានបញ្ជាក់,it “Premio Carabba”, in collaborazione con il programma Lanterne Magiche. Claudio Carabba, […]