الصفحة الرئيسية »أرشيف حسب الفئة»مقابلات

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 giugno 1970 prime elezioni regionali toscane

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 حزيران/يونيه 1970 prime elezioni regionali toscane

"إن 7 giugno di ogni anno dovrà essere per la Regione Toscana, come il 2 giugno per lo Stato italiano: se la Festa della Repubblica ricorda il giorno del 1946 in cui, al referendum, i cittadini scelsero la Repubblica rispetto alla monarchia e votarono per la Costituente, أن 7 حزيران/يونيه 1970 è la data in […]

Presentato dagli attori a Firenze il film “Rapito” di Marco Bellocchio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Presentato dagli attori a Firenze il film “Rapito” di Marco Bellocchio

الخميس 1 يونيو في فلورنسا, presso i cinema Principe, الأول, e poi Fiorella, alla presenza degli attori è stato presentato, reduce dal successo del Festival del Cinema di Cannes, dove ha ricevuto ben 13 minuti di applausi, il film “Rapito” di Marco Bellocchio. Ha curato la presentazione il critico cinematografico Marco Luceri, بمشاركة […]

Preside Tarocchi commenta la visita del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Preside Tarocchi commenta la visita del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I

Una settimana dopo la storica visita del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, alla città di Firenze e alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, il Preside della Facoltà, don Stefano Tarocchi commenta tale visita in esclusiva per la Terrazza di Michelangelo. Riprese video Franco Mariani. فرانكو مارياني من عدد 431 – Anno X del 24/05/2023

Volterra ricorda il Ministro Lelio Lagorio volterrano doc

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Volterra ricorda il Ministro Lelio Lagorio volterrano doc

Un evento partecipato e sentito quello che si è svolto a Volterra nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, sede del Comune, per la presentazione del libroLelio Lagorio un socialista tricolore”, scritto dai Giornalisti Franco Mariani e Alessandra Maria Abramo, per le Edizioni dell’Assemblea del Consiglio Regionale della Toscana. Dopo i saluti […]

Giuramento e Battesimo del Corso “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in  Piazza della Signoria

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Giuramento e Battesimo del Corso “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in Piazza della Signoria

È un giuramento dal sapore particolare quello che si è celebrato venerdì scorso, 5 maggio a Firenze, nella suggestiva cornice di Piazza della Signoria, che ha visto protagonisti i 36 allievi del Corso “Ursa”, primo anno della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. Nell’anno del suo centenario, في الواقع, l’Aeronautica Militare ha voluto festeggiare il momento più importante della […]

Sua Santità Bartolomeo I Arcivescovo di Costantinopoli  e Patriarca Ecumenico a Firenze riceve Laurea honoris in Teologia

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Sua Santità Bartolomeo I Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico a Firenze riceve Laurea honoris in Teologia

الأربعاء 3 مايو في "جيوفاني بينيلي" أولا من كلية اللاهوت في وسط إيطاليا في فلورنسا مدير الكلية,it,بعد تحيات مستشار الكاردينال Grand Giuseppe Betori وعميد الكلية,it,مايو في "جيوفاني بينيلي" أولا من كلية اللاهوت في وسط إيطاليا في فلورنسا مدير الكلية,it,بعد تحيات مستشار الكاردينال Grand Giuseppe Betori وعميد الكلية,it, don Stefano Tarocchi ha conferito il dottorato honoris causa in Sacra Teologia a Sua Santità Bartolomeo, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico, per il suo impegno in ambito ecumenico, per i suoi numerosi richiami per la salvaguardia […]

Il Museo della Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Museo della Festa dell’Uva di Impruneta

Vent’anni di desideri, due anni di progettazione e quattro mesi di lavoro di squadra: nasce così, في 2020, il Museo Archivio della Festa dell’Uva di Impruneta grazie all’incontro tra Ente Festa dell’Uva e Banco Fiorentino. Il Museo-Archivio nasce dalla comunità e per la comunità perchè la Festa dell’Uva è la storia del Paese, della sua […]

Meditazione del Vescovo Mario Meini sulla Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Meditazione del Vescovo Mario Meini sulla Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II

Un percorso sulla spiritualità del Concilio Vaticano II, كرحلة التحضير إلى اليوبيل من,it,كجزء من دورة الاجتماعات,it,الروحانية للكهنة,it,الشمامسة والدينية,it,لكن الاجتماعات مفتوحة أيضًا لعلماني المهتمين,it,تنظمها أبرشية فلورنسا,it,بعد التوقف عن الوباء,it,يستأنفون في القاعة الرئيسية في ندوة الأساقفة الرئيسية في فلورنسا,it,سلط الضوء على رئيس الأساقفة الكاردينال جوزيبي بيوري,it,نود أن نبدأ مسارًا يساعدنا في الاستعداد لجوبيل,it 2025, إنها الدورة الجديدة لاجتماعات الروحانية التي تنظمها أبرشية فلورنسا للعام الرعوي,it,أسقف الفائقة الفخارية,it,أستاذ سابق في كلية اللاهوت في وسط إيطاليا,it,تحدث عن موضوعية Gaudium et Spes خلال اجتماع للكهنة وأشخاص محتجزين في القاعة الرئيسية في ندوة الأساقفة الرئيسية في فلورنسا,it,قدمه رئيس أساقفة فلورنسا,it,التأمل من قبل الأسقف ماريو ميني على Gaudium et Spes في مجلس الفاتيكان الثاني,it 2022/23. Il Vescovo Emerito di Fiesole, مونس. Mario Meini, أستاذ سابق في كلية اللاهوت في وسط إيطاليا,it,تحدث عن موضوعية Gaudium et Spes خلال اجتماع للكهنة وأشخاص محتجزين في القاعة الرئيسية في ندوة الأساقفة الرئيسية في فلورنسا,it,قدمه رئيس أساقفة فلورنسا,it,التأمل من قبل الأسقف ماريو ميني على Gaudium et Spes في مجلس الفاتيكان الثاني,it,طريق على روحانية مجلس الفاتيكان الثاني,it, ha parlato della attualità della Gaudium et […]

“Scelti dalla critica” la rassegna che fa nascere i critici di domani e il Premio Carabba 2023

\ \ \ \

“Scelti dalla critica” la rassegna che fa nascere i critici di domani e il Premio Carabba 2023

Allo Spazio Alfieri si inaugura il 22 febbraio con ospite il regista Roberto Andò la rassegna ideata dal critico Claudio Carabba nove anni fa. I sette migliori titoli della stagione selezionati dal Sindacato Critici saranno recensiti dagli studenti fiorentini coinvolti nella seconda edizione del “Premio Carabba”, in collaborazione con il programma Lanterne Magiche. Claudio Carabba, […]