ទំព័រ​ដើម »& nbsp​; ប​ណ្ណ​សារ​តាម​ប្រភេទ & nbsp​;» Curiosità

Scoppio del Carro di Firenze 2024: accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Scoppio del Carro di Firenze 2024: accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo

Come ormai accade dal 2012 lo Scoppio del Carro di Firenze ha il suo prologo con l’ accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo per mano del Cardinale Arcivescovo di Firenze Mons. កីឡាករ Giuseppe Betori. នៅ 20,15 il Gonfalone del Comune, con la Famiglia di Palazzo, assieme all’Assessore alle Tradizioni Popolari, Maria Federica […]

Nuova teca per le Pietre del Santo Sepolcro usate da 1.000 anni per lo Scoppio del Carro

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ករណីបង្ហាញថ្មីសម្រាប់ថ្មរបស់ផ្នូរដ៏បរិសុទ្ធដែលប្រើដោយ,it,ឆ្នាំសម្រាប់ការផ្ទុះឡើងនៃរទេះ,it,គម្រោងសម្រាប់ការលុបបំបាត់ TECA lelepe Piet Mantro Santo Sepulcro នៃក្រុងយេរូសាឡឹម,it,ករណីបង្ហាញថ្មីសម្រាប់ថ្មរបស់ផ្នូរដ៏បរិសុទ្ធដែលប្រើដោយ 1 ។,it,វីដេអូរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ,it,ប្រពៃណី Florentine ដែលមានចំណាស់ជាងគេដែលត្រូវបានប្រគល់ឱ្យឥឡូវនេះ,it 1.000 anni per lo Scoppio del Carro

Il progetto per la nuova teca delle Pietre del Santo Sepolcro di Gerusalemme nasce dall’esigenza di dare maggiore visibilità e dignità alle antiche Pietre focaie che da quasi mille anni sono oggetto di grande devozione nella città di Firenze, venerate dai fedeli come reliquie del Santo Sepolcro di Cristo. L’Arcidiocesi di Firenze e la Parrocchia […]

L’archivio storico dell’Avv. Anton Luigi Aiazzi donato dal figlio alla Fondazione Spadolini

\ \ \ \ \

L’archivio storico dell’Avv. Anton Luigi Aiazzi donato dal figlio alla Fondazione Spadolini

Il fondo storico dell’Avvocato e Consigliere Comunale di Firenze Anton Luigi Aiuazzi , donato dal figlio, មេធាវី. Simone Aiazzi, in occasione del 175° anniversario della proclamazione della Repubblica Romana, è di forte rilevanza per la storia di Roma fra 1848 និង 1849. Tra i documenti presenti spiccano gli elenchi di feriti e caduti nelle file […]

Al via il Carnevale di Viareggio 2024: sfilata del primo corso dei carri

\ \ \ \ \ \ \ \

Al via il Carnevale di Viareggio 2024: sfilata del primo corso dei carri

Con la cerimonia dell’alzabandiera di Burlamacca, il vessillo simbolo del Carnevale di Viareggio, per questa 151ma edizione volato addirittura giù dal cielo grazie ad un gruppo di paracadutisti, e il triplice colpo di cannone, si è aperta la prima sfilata dell’edizione 2024. In gara 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate di […]

Pubblicate le lettere tra il La Pira e Andreotti: prefazione del Cardinale Zuppi

\ \ \ \ \ \ \

Pubblicate le lettere tra il La Pira e Andreotti: prefazione del Cardinale Zuppi

ការងារគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃប្រសព្វនៃប្រសព្វនៃមូលនិធិរបស់ La Pira នៃ Florence និងនៅក្នុងទីក្រុង Roosti បានធ្វើឱ្យមានលទ្ធភាពរកឃើញនិងការកសាងការឆ្លើយឆ្លងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករវាង Giorgio La Pira,it,និង giulio andreotti,it,ដែលស្នើឱ្យមានភាពស្រដៀងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមប្រធានបទដែលបានពិភាក្សាជាមួយគ្នា,it,លើសទាំងអស់,it,សន្តិភាពនៅលើពិភពលោក,it,ការងារនិងផ្ទះ,it,និងបញ្ហាបច្ចុប្បន្ន,it,Evistolary មាននៅខាងលើ,it,លិខិតលទ្ធផលនៃចំណងមិត្តដ៏វែងរវាងបុរសនៃជំនឿពីរនាក់,it,ទាំងនិទស្សន្តដ៏ខ្ពស់នៃប្រជាធិបតេយ្យគ្រីស្ទាន,it (1904-1977) e Giulio Andreotti (1919-2013), che propone interessanti parallelismi fra i temi tra loro discussi – su tutti: pace […]

Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

នេះ 24 ខែ​មិថុនា 2023 la città di Firenze ha tributato i suoi tradizionali omaggi al Santo Patrono San Giovanni Battista. Al mattino la Deputazione di San Giovanni Battista, al quale dall’Ottocento spetta il compito di organizzare i festeggiamenti, ha reso omaggio al Sindaco, in Palazzo Vecchio, al Santo, nel Battistero, donando i ceri assieme al […]

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 giugno 1970 prime elezioni regionali toscane

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 ខែ​មិថុនា 1970 ការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ Tuscan ដំបូង,it

"នេះ 7 giugno di ogni anno dovrà essere per la Regione Toscana, come il 2 giugno per lo Stato italiano: se la Festa della Repubblica ricorda il giorno del 1946 in cui, al referendum, i cittadini scelsero la Repubblica rispetto alla monarchia e votarono per la Costituente, នេះ 7 ខែ​មិថុនា 1970 è la data in […]

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

Tradizionale cerimonia del 30 maggio a Firenze per celebrare il Dies Annualis del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco. Anche quest’anno la cerimonia si è svolta nell’Aula Magna della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Durante la cerimonia, ដែលបានឃើញការសួរសុខទុក្ខរបស់អ្នកសម្របសម្រួលរបស់តុលាការ,it, ខា​កីឡាករ Giuseppe Betori, អាចារ្យ​នៃ Florence, il Vicario Giudiziale, don Marco […]

Presentato a Firenze “Solo” su Giacomo Matteotti il nuovo libro di Riccardo Nencini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Presentato a Firenze “Solo” su Giacomo Matteotti il nuovo libro di Riccardo Nencini

Video della presentazione alla Biblioteca delle Oblate del Comune di Firenze del libro ‘Solo’ (Mondadori), di Riccardo Nencini dedicato alla figura di Giacomo Matteotti. Insieme all’autore il Sindaco Dario Nardella e la Giornalista Cristina Di Domenico, Capoderdatrice TGR RAI TOA TOSCANA,it,"Giocomo Matteotti,it,នេះគឺជាបទបង្ហាញរបស់រោងពុម្ព,it,គាត់គឺជាអ្នកប្រឆាំងពិតប្រាកដរបស់ Mussolini ដំបូងបង្អស់របស់ Mussolini ហើយខ្មោចដែលបានរកឃើញនៅលើហ្វាស៊ីសសម្រាប់រយៈពេលទាំងមូលនៃរបបផ្តាច់ការ,it,នៅ Riccardo Nucini មានតែការកសាងឡើងវិញនូវទម្រង់ស្នេហា,it,ជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់របស់អ្នកប្រាជ្ញ,it,ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយនិងការច្នៃប្រឌិតរបស់បញ្ញានិងអ្នកពណ៌នា,it,ជីវិតរបស់វីរៈបុរសអ៊ីតាលីដ៏អស្ចារ្យនេះ,it,កុមារផាប,it,បទពិសោធន៍នយោបាយដំបូងគេ,it. “Giacomo Matteotti – questa la presentazione della casa editrice – è stato il primo vero […]

I 100 anni dell’Aeronautica Militare fino al 14 maggio in mostra a Palazzo Vecchio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ខ្ញុំ 100 anni dell’Aeronautica Militare fino al 14 maggio in mostra a Palazzo Vecchio

ឡើង​ទៅ 14 ឧសភា, ជាមួយ​នឹង​ការ orario 10-18, ad esclusione del giorno 5, nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Costituzione dell’Aeronautica Militare, sarà visitabile gratuitamente la mostra itinerante per l’Italia, “Cento anni dell’Aeronautica Militare”. La mostra fa parte di una delle tante tappe […]