خانه »و nbsp؛ آرشیو بر اساس طبقه بندی و nbsp؛» Video

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

Tradizionale cerimonia del 30 maggio a Firenze per celebrare il Dies Annualis del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco. Anche quest’anno la cerimonia si è svolta nell’Aula Magna della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Durante la cerimonia, che ha visto il saluto del Moderatore del Tribunale, کاردینال جوزپه Betori, اسقف اعظم فلورانس, il Vicario Giudiziale, don Marco […]

Convegno a Firenze sui Ministri della Difesa Toscani:  Pacciardi – Lagorio – Spadolini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Convegno a Firenze sui Ministri della Difesa Toscani: Pacciardi – Lagorio – Spadolini

کنفرانسی در انستیتوی جغرافیایی نظامی فلورانس برای درک آموزش تاریخی سه توسکای بزرگ,it,آنها شخصیت های بسیار مهمی با کشش مشترک بودند,it,اما او نقش بسیار مهمی در Risorgimento و در ایجاد وحدت ملی داشت,it,ژوئن به عنوان روز جمهوری و مراسم رژه نظامی تأسیس شد,it,اسپایدولینی,it,Lagorio و Spadolini شخصیت های بسیار قوی و یک ویژگی مشترک داشتند,it, tre grandi figure politiche che sono stati tutti a capo del Ministero della Difesa. Tra i relatori il giornalista Franco Mariani, storico e giornalista, il professor Cosimo Ceccuti, storico e giornalista, il giornalista Nicola Novelli, tutti direttori di importanti testate […]

Volterra ricorda il Ministro Lelio Lagorio volterrano doc

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Volterra ricorda il Ministro Lelio Lagorio volterrano doc

Un evento partecipato e sentito quello che si è svolto a Volterra nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, sede del Comune, per la presentazione del libroLelio Lagorio un socialista tricolore”, scritto dai Giornalisti Franco Mariani e Alessandra Maria Abramo, per le Edizioni dell’Assemblea del Consiglio Regionale della Toscana. Dopo i saluti […]

Giuramento e Battesimo del Corso “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in  Piazza della Signoria

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

سوگند و تعمید دوره,it,اورسا,en,مدرسه نظامی,it,در Piazza della Signoria,it “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in Piazza della Signoria

È un giuramento dal sapore particolare quello che si è celebrato venerdì scorso, 5 maggio a Firenze, nella suggestiva cornice di Piazza della Signoria, che ha visto protagonisti i 36 allievi del Corso “Ursa”, primo anno della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. Nell’anno del suo centenario, در واقع, l’Aeronautica Militare ha voluto festeggiare il momento più importante della […]

Nella Basilica San Lorenzo a Firenze Preghiera Ecumenica del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I e del Cardinale Betori

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

در باسیلیکا سان لورنزو در فلورانس نماز اکومنیکی پدرسالار اکومنیک بارتولومئو اول و کاردینال بتیوری,it,پرچم جوان -Wavers in Piazza della Signoria در فلورانس حضرتش بارتولومئو اسقف اعظم قسطنطنیه و پدرسالار اکومنیک در فلورانس مدرک افتخاری را در الهیات دریافت می کند در باسیلیکا سان لورنزو در فلورانس نماز اکومنیکی پدرسالار اکومنیک بارتولومئو اول و کاردینال بتیوری,it

Nella Basilica di San Lorenzo a Firenze mercoledì 3 مه 2023 si è tenuta una solenne Preghiera ecumenica presieduta da Sua Santità Bartolomeo I, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico, in visita in città dove ha ricevuto laurea honoris causae dalla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, e dal Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze e […]

Sua Santità Bartolomeo I Arcivescovo di Costantinopoli  e Patriarca Ecumenico a Firenze riceve Laurea honoris in Teologia

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

حضرتش بارتولومئو اسقف اعظم قسطنطنیه و پدرسالار اکومنیک در فلورانس مدرک افتخاری را در الهیات دریافت می کند,it,ممکن است در Aula "Giovanni Benelli" دانشکده کلامی ایتالیا مرکزی فلورانس مدیر دانشکده,it,دون استفانو تاروچی علت افتخاری را در الهیات مقدس در تقدس خود بارتولومئو اعطا کرد,it,اسقف اعظم قسطنطنیه و پدرسالار اکومنیک,it,برای تعهد خود در زمینه اکومنیک,it

چهارشنبه 3 maggio nell’Aula Magna “Giovanni Benelli” della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze il Preside della Facoltà, don Stefano Tarocchi ha conferito il dottorato honoris causa in Sacra Teologia a Sua Santità Bartolomeo, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico, per il suo impegno in ambito ecumenico, per i suoi numerosi richiami per la salvaguardia […]

IX Trofeo Marzocchino 2023: giovani sbandieratori in Piazza della Signoria a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \

IX Trofeo Marzocchino 2023: giovani sbandieratori in Piazza della Signoria a Firenze

Il Trofeo Marzocchino protagonista, اولین, nella giornata del Primo Maggio in piazza della Signoria: davanti a Palazzo Vecchio quest’anno sono stati i giovani sbandieratori e musici a contendersi il trofeo dedicato ai gruppi giovanili del maneggio della bandiera. “Il Primo Maggio – ha spiegato il presidente del Calcio Storico Fiorentino, Michele Pierguidi […]

I 100 anni dell’Aeronautica Militare fino al 14 maggio in mostra a Palazzo Vecchio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

من 100 anni dell’Aeronautica Militare fino al 14 maggio in mostra a Palazzo Vecchio

تا 14 مه, با orario 10-18, ad esclusione del giorno 5, nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Costituzione dell’Aeronautica Militare, sarà visitabile gratuitamente la mostra itinerante per l’Italia, “Cento anni dell’Aeronautica Militare”. La mostra fa parte di una delle tante tappe […]

Mostra internazionale di pittura e scultura “Extra nove Volarismi” a Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Mostra internazionale di pittura e scultura “Extra nove Volarismi” a Impruneta

نمایشگاه بین المللی "Nine Nine Volarsmi" نشانه خود را از ایده ای که در طول یک سمپوزیوم به وجود می آید ، می گیرد,it,یک شهر جذاب در Selva Boema نزدیک به مرز با آلمان,it,نقطه ملاقات هنری فعلی شخصیت هایی که حرفه و اشتیاق خود را هنر کرده اند,it,وارونه گرایی,uz,وارونه گرایی,en,مفهومی را نشان می دهد که یک زمان را متمایز می کند,it,فضا,it,یک فکر مشترک در مورد هنر و ساختن هنر,it,نه پرواز اضافی,it,هنرمندان از نه کشور,it, una ridente cittadina nella Selva Boema prossima al confine con la Germania, attuale punto di incontro artistico di personaggi che hanno fatto dell’arte la loro professione e la loro passione. Volarismi (Volarism) rappresenta un concetto che distingue un tempo, […]

Il Museo della Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Museo della Festa dell’Uva di Impruneta

Vent’anni di desideri, due anni di progettazione e quattro mesi di lavoro di squadra: nasce così, به 2020, il Museo Archivio della Festa dell’Uva di Impruneta grazie all’incontro tra Ente Festa dell’Uva e Banco Fiorentino. Il Museo-Archivio nasce dalla comunità e per la comunità perchè la Festa dell’Uva è la storia del Paese, della sua […]

صفحه 1 از 93123بعدی ›آخرین »