خانه »و nbsp؛ آرشیو بر اساس طبقه بندی و nbsp؛» Curiosità

Chiavi della Città al Ministro e Vice Presidente del Consiglio AntonioTajani

\ \ \ \

Chiavi della Città al Ministro e Vice Presidente del Consiglio AntonioTajani

شهردار داریو ناردلا کلیدهای این شهر را به وزیر امور خارجه و معاون رئیس جمهور وزیران آنتونیو تاجانی اعطا کرد,it,این مراسم در Sala dei Gigli در Palazzo Vecchio با حضور در میان دیگران رئیس جمهور منطقه Eugenio Giani و مقامات مدنی و نظامی برگزار شد.,it,"اول به عنوان رئیس پارلمان اروپا,it,اکنون به عنوان وزیر,it,آنتونیو تاجانی همیشه برای ارزشهای اروپایی جنگیده است,it,فلورانس با کسانی است که برای اتحادیه اروپا می جنگند,it, riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte di Firenze. La cerimonia si è tenuta nella Sala dei Gigli a Palazzo Vecchio alla presenza tra gli altri del Presidente della Regione Eugenio Giani […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Cerimonia per il 120° anniversario del Gonfalone di Firenze e della Famiglia di Palazzo

Presso la Biblioteca delle Oblate mercoledì 11 ژانویه 2023 si è svolta la cerimonia per il 120° anniversario del Gonfalone di Firenze e della Famiglia di Palazzo. این بود که 20 دسامبر 1902 quando l’allora Giunta comunale adottò il Gonfalone, così come lo conosciamo oggi, e istituì la Famiglia di Palazzo, in costume rinascimentale a scorta […]

Traslazione delle spoglie mortali della Serva di Dio Maria Cristina Ogier

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Traslazione delle spoglie mortali della Serva di Dio Maria Cristina Ogier

Nel pomeriggio di domenica 8 ژانویه 2023 l’Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, در ریحان سان مینیاتو آل مونت به ریاست ترجمه متعارف بقایای خدمتکار خدا ماریا کریستینا اوگایر در باسیلیکا سان مینیاتو آل مونته,it,دو مورد نمایش شفاف با بقایای فانی از امروز در اولین مرحله از پله سمت چپ که به رمزنگاری دسترسی دارد در داخل ریحان دفن شده است,it,یک مراسم بسیار مشارکتی,it,با صدای راهبان سان مینیاتو و ابوت برناردو آنها,it. Due teche trasparenti con i resti mortali da oggi sepolti all’interno della basilica nel […]

Il Cardinale Giuseppe Betori al Te Deum fine anno: “la storia comincia dall’amore di Dio e non dai nostri sforzi”

\ \ \ \ \ \ \ \

Il Cardinale Giuseppe Betori al Te Deum fine anno: “la storia comincia dall’amore di Dio e non dai nostri sforzi”

“La storia, il nostro tempo sono la scena su cui Dio effonde i suoi benefici. La storia comincia da qui, dall’amore di Dio e non dai nostri sforzi, e resta avvolta in questo amore”, lo ha sottolineato il Cardinale Giuseppe Betori, اسقف اعظم فلورانس, nell’omelia per il Te Deum di ringraziamento di fine anno in […]

A Natale oltre un migliaio di persone disagiate a pranzo col Cardinale Betori

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

A Natale oltre un migliaio di persone disagiate a pranzo col Cardinale Betori

Dopo lo stop a causa del covid 19 il Cardinale Giuseppe Betori assieme alla Comunità di Sant’Egidio ha nuovamente radunato il 25 دسامبر, nella Basilica di San Lorenzo, le persone meno fortunate di Firenze per il tradizionale pranzo di Natale. Numerosi volontari hanno portato cibi caldi del menu delle feste a quanti, بیش از هزار,it,آنها روی میز در ریحان سان لورنزو در فلورانس و در مرکز رویال اسپازیو سان دونینو نشسته بودند,it,در ریحان سان لورنزو ، رئیس منطقه توسکانی Eugenio Giani و شورای رفاه سارا فونارو نیز سلام و احوالپرسی خود را به همراه آوردند,it,در کریسمس بیش از هزار نفر از افراد محروم برای ناهار با کاردینال بتیوری,it, […]

Cardinale Betori annuncia nomina fiorentino Mons. Giovanni Paccosi a nuovo Vescovo di San Miniato

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Cardinale Betori annuncia nomina fiorentino Mons. Giovanni Paccosi a nuovo Vescovo di San Miniato

Il Papa Francesco ha nominato nuovo vescovo di San Miniato (Pisa), Monsignor Giovanni Paccosi, del clero dell’Arcidiocesi metropolitana di Firenze, responsabile per l’America Latina della Fraternità di Comunione e Liberazione. ”Accogliamo con gioia questa notizia che arriva alla vigilia di Natale e conferma l’attenzione e l’apprezzamento di Papa Francesco verso la Chiesa fiorentina e il […]

Padre Eligio Bortolotti, martire nel 1944 a Querceto – Sesto Fiorentino

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Padre Eligio Bortolotti, martire nel 1944 a Querceto – Sesto Fiorentino

Con il primo di settembre 1944 il centro di Sesto Fiorentino poteva considerarsi liberato, ma i tedeschi avevano occupato le zone collinari e l’ipotesi di un loro rientro non era così peregrina visto che americani e inglesi, dopo una fugace apparizione, avevano fatto momentaneamente ritorno a Firenze. I tedeschi appostati alle Cappelle con le mitragliatrici […]

6 consigli degli psicologi per ripartire senza stress dopo le vacanze estive

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

6 consigli degli psicologi per ripartire senza stress dopo le vacanze estive

È stata la prima estate, پس از دو سال, آزادی, senza le restrizioni imposte per il contenimento della pandemia. Dopo un periodo di vacanze e ferie, con voglia di svago, movimento e passioni, rientrare nella routine può diventare più faticoso e creare malessere psicologico; assumere quindi i giusti comportamenti può aiutare a mantenere un buon […]

Due bambine della provincia di Firenze allo Zecchino d’Oro 2022

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Due bambine della provincia di Firenze allo Zecchino d’Oro 2022

نسخه 2022 dello Zecchino d’Oro, in onda a novembre su Rai1, vede come protagoniste ben due bambine toscane: Giorgia, 8 ساله, di Reggello (FI), canterà “Giovanissimo papà” scritta da Antonio Iammarino e Luca Medici (in arte Checco Zalone), mentre Benedetta, از 8 ساله, di Cerreto Guidi (FI) canterà “L’orso col ghiacciolo”, scritta da Mario Gardini […]

La corona d’oro di Papa San Paolo VI per Dante Alighieri ricollocata nel Battistero di Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La corona d’oro di Papa San Paolo VI per Dante Alighieri ricollocata nel Battistero di Firenze

Solenne cerimonia di ricoloccamento della preziosa corona d’oro inviata a Firenze nell’ottobre 1965 da Papa San Paolo VI per Dante Alighieri, in occasione del VII centenario della nascita del Sommo Poeta, e portata in città dal Cardinale Segretario di Stato Vaticano e da 500 vescovi partecipantil al Concilio Vaticano II, ricollocata nel Battistero di Firenze […]

صفحه 1 از 56123بعدی ›آخرین »