Σπίτι »Αρχεία ανά κατηγορία»& Nbsp? Βίντεο

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

Tradizionale cerimonia del 30 maggio a Firenze per celebrare il Dies Annualis del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco. Anche quest’anno la cerimonia si è svolta nell’Aula Magna della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Durante la cerimonia, che ha visto il saluto del Moderatore del Tribunale, Καρδινάλιος Giuseppe Betori, Αρχιεπίσκοπος Φλωρεντία, il Vicario Giudiziale, don Marco […]

Convegno a Firenze sui Ministri della Difesa Toscani:  Pacciardi – Lagorio – Spadolini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Convegno a Firenze sui Ministri della Difesa Toscani: Pacciardi – Lagorio – Spadolini

Un convegno all’Istituto Geografico Militare di Firenze per comprendere l’insegnamento storico di tre grandi toscani, tre grandi figure politiche che sono stati tutti a capo del Ministero della Difesa. Tra i relatori il giornalista Franco Mariani, storico e giornalista, il professor Cosimo Ceccuti, storico e giornalista, il giornalista Nicola Novelli, tutti direttori di importanti testate […]

Volterra ricorda il Ministro Lelio Lagorio volterrano doc

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Volterra ricorda il Ministro Lelio Lagorio volterrano doc

Un evento partecipato e sentito quello che si è svolto a Volterra nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, sede del Comune, per la presentazione del libroLelio Lagorio un socialista tricolore”, scritto dai Giornalisti Franco Mariani e Alessandra Maria Abramo, per le Edizioni dell’Assemblea del Consiglio Regionale della Toscana. Dopo i saluti […]

Giuramento e Battesimo del Corso “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in  Piazza della Signoria

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Όρκο και βάπτισμα του μαθήματος,it,Ursa,en,του στρατιωτικού σχολείου,it,Ντάχετ,ar,στην Piazza della Signoria,it “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in Piazza della Signoria

È un giuramento dal sapore particolare quello che si è celebrato venerdì scorso, 5 maggio a Firenze, nella suggestiva cornice di Piazza della Signoria, che ha visto protagonisti i 36 allievi del Corso “Ursa”, primo anno della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. Nell’anno del suo centenario, Στην πραγματικότητα, l’Aeronautica Militare ha voluto festeggiare il momento più importante della […]

Nella Basilica San Lorenzo a Firenze Preghiera Ecumenica del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I e del Cardinale Betori

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Στη Βασιλική San Lorenzo στη Φλωρεντία Οικουμενική Προσευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Bartolomeo I και του Cardinal Betori,it,Young Flag -wavers στην Piazza della Signoria στη Φλωρεντία Η Αγιότητά του Bartolomeo Οι Αρχιεπίσκοποι της Κωνσταντινούπολης και ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Φλωρεντία λαμβάνει πτυχίο Honoris στη θεολογία Στη Βασιλική San Lorenzo στη Φλωρεντία Οικουμενική Προσευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Bartolomeo I και του Cardinal Betori,it

Nella Basilica di San Lorenzo a Firenze mercoledì 3 μπορεί να 2023 si è tenuta una solenne Preghiera ecumenica presieduta da Sua Santità Bartolomeo I, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico, in visita in città dove ha ricevuto laurea honoris causae dalla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, e dal Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze e […]

Sua Santità Bartolomeo I Arcivescovo di Costantinopoli  e Patriarca Ecumenico a Firenze riceve Laurea honoris in Teologia

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Sua Santità Bartolomeo I Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico a Firenze riceve Laurea honoris in Teologia

Τετάρτη 3 Μάιος στο "Giovanni Benelli" Aula της Θεολογικής Σχολής της Κεντρικής Ιταλίας της Φλωρεντίας του Διευθυντή της Σχολής,it,Ο Don Stefano Tarocchi απέδωσε την αιτία Honoris στην ιερή θεολογία στην αγιότητα του Bartolomeo,it,Αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης και Οικουμενικού Πατριάρχη,it,για τη δέσμευσή του στον οικουμενικό τομέα,it,Για τις πολυάριθμες προσκλήσεις της δημιουργίας και για την προσφορά ενός ανθρωπολογικού οράματος που βασίζεται σε μια σαφή χριστολογική και τριαδική αναφορά,it, don Stefano Tarocchi ha conferito il dottorato honoris causa in Sacra Teologia a Sua Santità Bartolomeo, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico, per il suo impegno in ambito ecumenico, per i suoi numerosi richiami per la salvaguardia […]

IX Trofeo Marzocchino 2023: giovani sbandieratori in Piazza della Signoria a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \

IX Trofeo Marzocchino 2023: giovani sbandieratori in Piazza della Signoria a Firenze

Il Trofeo Marzocchino protagonista, πρώτη, nella giornata del Primo Maggio in piazza della Signoria: davanti a Palazzo Vecchio quest’anno sono stati i giovani sbandieratori e musici a contendersi il trofeo dedicato ai gruppi giovanili del maneggio della bandiera. “Il Primo Maggio – ha spiegato il presidente del Calcio Storico Fiorentino, Michele Pierguidi […]

I 100 anni dell’Aeronautica Militare fino al 14 maggio in mostra a Palazzo Vecchio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ΤΟ 100 anni dell’Aeronautica Militare fino al 14 maggio in mostra a Palazzo Vecchio

Μέχρι 14 μπορεί να, με Orario 10-18, ad esclusione del giorno 5, nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Costituzione dell’Aeronautica Militare, sarà visitabile gratuitamente la mostra itinerante per l’Italia, “Cento anni dell’Aeronautica Militare”. La mostra fa parte di una delle tante tappe […]

Mostra internazionale di pittura e scultura “Extra nove Volarismi” a Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Mostra internazionale di pittura e scultura “Extra nove Volarismi” a Impruneta

La mostra internazionale “Extra nove Volarismi” prende spunto da un’idea nata durante un symposium a Volary, una ridente cittadina nella Selva Boema prossima al confine con la Germania, attuale punto di incontro artistico di personaggi che hanno fatto dell’arte la loro professione e la loro passione. Volarismi (Volarism) αντιπροσωπεύει μια ιδέα που διακρίνει μια ώρα,it,ένας χώρος,it,Μια κοινή σκέψη σχετικά με την τέχνη και την τέχνη,it,Επιπλέον εννέα φυλλάδια,it,Καλλιτέχνες από εννέα έθνη,it,Εκτίθεται στο Loggia του Pilgrim στο Impruneta,it,στην κεντρική πλατεία δίπλα στη διάσημη βασιλική της Μαριάνας,it,Την Παρασκευή-Γευτισμένη-Σονιανή από,it,Καλλιτέχνες από εννέα χώρες της Ευρώπης,it,με διαφορετικές γλώσσες,it,Όλοι είναι ενωμένοι από ένα μεγάλο πάθος για την τέχνη, αλλά πάνω απ 'όλα είναι ενεργά και παρόντα στο σύγχρονο καλλιτεχνικό πανόραμα,it, […]

Il Museo della Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Museo della Festa dell’Uva di Impruneta

Vent’anni di desideri, due anni di progettazione e quattro mesi di lavoro di squadra: nasce così, σε 2020, il Museo Archivio della Festa dell’Uva di Impruneta grazie all’incontro tra Ente Festa dell’Uva e Banco Fiorentino. Il Museo-Archivio nasce dalla comunità e per la comunità perchè la Festa dell’Uva è la storia del Paese, della sua […]