I Cardinali Bagnasco e Simoni a San Donato a Livizzano per la Festa di San Donato 2023

Nedeľa 6 Agosto, in occasione della festa patronale, Hmotnosť Vesppertiny v hodinách,it,Farnosti San Donato v Livizzane predsedal kardinál Angelo Bagnasco,it,Arcibiskup Emeritus z Janov už vojenský obyčajný a už prezident talianskych biskupov a potom európskych,it 18 alla parrocchia di San Donato a Livizzano è stata presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo Emerito di Genova già Ordinario Militare e già Presidente dei Vescovi Italiani e poi di quelli Europei.

Kardinál Ernest Simoni a Mons boli prítomní aj na slávnostnom ceremoniáli,it,Generálny vikár arcidiecézy Florencie predstavujúcej kardinálového arcibiskupa Giuseppe Betori, ktorý sa zaoberal Lisabonom pre GMG s pápežom,it,Prítomné sú aj najvyššie občianske a vojenské orgány,it,so starostom Montespertoli Alessio Mugnaini,it,sprevádzaný mestským bannerom,it,Kardináli Bagnasco a Simoni v San Donato v Livizzane pre sviatok San Donato,it,Pri príležitosti patrónovej hostiny,it. Giancarlo Corti, Vicario Generale dell’arcidiocesi di Firenze in rappresentanza del Cardinale Arcivescovo Giuseppe Betori impegnato a Lisbona per la GMG con il Papa.

Presenti anche le Massime Autorità Civili e Militari, con a capo il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, accompagnato dal Gonfalone comunale.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Podľa počtu 441 – Anno X del 2/08/2023

This slideshow requires JavaScript.