Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Statssekreteraren för försvar kom till Florens för ett institutionellt besök på Air Force Military Sciences Institute och Aeronautical Military School,it,Giulio Douhet,it,Beläget i den stora gröna parken i bondgårdarna,it,Under besöket träffade han personalen,it,Studenter och besökare på de två instituten,it,Sedan hålla ett tal i Magna Hall of Italy Palazzina,it,Mötet såg eleverna på Douhet -skolan som huvudpersoner i synnerhet,it “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Nel corso della visita ha incontrato il personale, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – vars syfte är att uppmuntra deras balanserade av mänsklig synvinkel,it,Moral och fysisk att ha de nödvändiga färdigheterna för att bli goda medborgare och möta morgondagens utmaningar,it,Oavsett framtida livsval,it,och till besökarna på den 89: e normala kursen som åtagit sig att delta i den första interforze -formen,it,Innovativt projekt i linje med den politiska myndighetens avsikter,it, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – e ai frequentatori dell’89° Corso Normale impegnati a partecipare al 1° modulo interforze, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, När det gäller genomförandet av en utbildningspolitik för försvarspersonal orienterad för att intensifiera integration mellan kraft och för att uppmuntra utvecklingen av färdigheter som är gemensamma för de olika väpnade styrkorna och Carabinieri -vapnet,it,Att stoppa då pratade han med de många journalisterna presenterade sekreteraren svarade på flera frågor,it,särskilt om jämställdhet och den alltmer växande närvaron av kvinnor i de väpnade styrkorna,it.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, in particolare sulla parità di genere e la presenza sempre più in crescita delle donne nelle Forze Armate, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Av nummer 369 – Anno XI del 10/1/2024

Detta bildspel kräver JavaScript.