Επισκεφθείτε τη Φλωρεντία του Προέδρου της Δημοκρατίας Sergio Mattarella,it,Anton Luigi Aiazzi δωρεά από το γιο του στο Ίδρυμα Spadolini Το Ίδρυμα Piero Bargellini βαφτίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Mattarella Επισκεφθείτε τη Φλωρεντία του Προέδρου της Δημοκρατίας Sergio Mattarella,it

Έκθεση της επίσημης επίσκεψης στη Φλωρεντία,it,8 Φεβρουαρίου,it,του Προέδρου της Δημοκρατίας,it,Επισκεφθείτε τη Φλωρεντία του Προέδρου της Δημοκρατίας Sergio,it,Το Ίδρυμα Piero Bargellini βαφτίστηκε από το p,it,Το ιστορικό αρχείο του νόμου,it,Anton Luigi Aiazzi Donato,it,παρέλαση του Prim,it,του Προέδρου της Δημοκρατίας Sergio Mattarella,it,Η επίσκεψη ξεκίνησε στο Teatro del,it, l’8 febbraio 2024, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La visita è iniziata al Teatro del Maggio Musicale per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze.

Quindi il Presidente si è spostato al Museo della Specola, che dopo quasi quattr’anni di chiusura per una totale ristrutturazione dell’edificio e del percorso museale, riaprirà al pubblico, percorso museale che Mattarella ha potuto visitirare in anteprima.

Το απόγευμα, nel quartiere di Novoli, a fianco del Palazzo di Giustizia, il Presidente Mattarella ha assistito alla cerimonia di intitolazione del parco di San Donato al Magistrato Pier Luigi Vigna.

La giornata fiorentina del Presidente si è conclusa alla Basilica di Santa Croce, dove il Presidente ha assistito alla presentazione ufficiale, nel Cenacolo, della neonata Fondazione Piero Bargellini, Sindaco durante l’Alluvione del 1966, Αναπληρωτής, Senatore, Scrittore cattolico, Δημοτικός Σύμβουλος, Insegnante e Ispettore scolastico.

Prima di lasciare piazza Santa Croce il Presidente ha chiesto, con un fuori programma, non previsto dal cerimoniale, di poter visitare brevemente la Basilica di Santa Croce, non da Presidente, ma da amante della cultura.

Riprese a cura dell’Ufficio Stampa della Presidenza della RepubblicaMontaggio di Franco Mariani.

Frank Mariani
Από τον αριθμό 373 – Anno XI del 7/2/2024

This slideshow requires JavaScript.