Pubblicate le lettere tra il La Pira e Andreotti: prefazione del Cardinale Zuppi

libro la Pira Andreotti Bisogna smettere di armare il mondoΈνα αξιοσημείωτο έργο διασταύρωσης και έρευνας στα αρχεία του Ιδρύματος La Pira της Φλωρεντίας και σε εκείνα του Andreotti στη Ρώμη κατέστησε δυνατή την ανακάλυψη και την ανακατασκευή μιας άνευ προηγουμένου αντιστοιχίας μεταξύ του Giorgio La Pira,it,και Giulio Andreotti,it,που προτείνει ενδιαφέρουσες παραλληλίες μεταξύ των θεμάτων που συζητούνται μαζί,it,Συνολικά,it,ειρήνη στον κόσμο,it,Εργασία και σπίτι,it,και τρέχοντα προβλήματα,it,Η επιστολή αποτελείται από πέρα,it,Επιστολές αποτέλεσμα της μακράς φιλίας μεταξύ δύο ανδρών της πίστης,it,Και οι δύο εκθέτες της χριστιανικής δημοκρατίας,it (1904-1977) e Giulio Andreotti (1919-2013), che propone interessanti parallelismi fra i temi tra loro discussi – su tutti: pace nel mondo, lavoro e casa – e problematiche attuali.

L’epistolario consta di oltre 160 lettere frutto della lunga amicizia tra due uomini di fede, entrambi esponenti di alto rango della Democrazia Cristiana, που είχαν αποκλίσεις αλλά που πάντα βασίζονται σε κοινές αρχές,it,Η αλληλογραφία είναι η μόνη γνωστή μεταξύ των δύο καθολικών πολιτικών και τώρα δημοσιεύεται για πρώτη φορά στον τόμο,it,Πρέπει να σταματήσετε να χάσετε τον κόσμο,it,Επιμελημένος από τον Augusto d'Angelo,it,Με τον πρόλογο του καρδινάλου Matteo Maria Zuppi,it,Μεταξύ Giulio Andreotti και Giorgio La Pira δημιουργήθηκε μια μακρά σχέση,it.

Il carteggio è l’unico conosciuto fra i due politici cattolici e viene ora pubblicato in modo completo per la prima volta nel volume “Bisogna smettere di armare il mondo”, a cura di Augusto D’Angelo, con la prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi, διάταγμα του POLISTAMP (σελ. 312, 23 ευρώ).

Tra Giulio Andreotti e Giorgio La Pira si creò un rapporto lungo 40 χρόνια. Οι αρχές είναι από τα τέλη της δεκαετίας του '30 και αναπτύσσονται κατά μήκος των διαφόρων σταδίων της ιταλικής ιστορίας από την έλευση της Δημοκρατίας,it,Μέχρι τα χρόνια του,it,εθνική αλληλεγγύη,it,Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1950,it,στην οποία η Πίρα ήταν δήμαρχος στη Φλωρεντία,it,Η ανταλλαγή συνεχίζεται με την έναρξη της περιοχής της εθνικής κυβέρνησης στους Σοσιαλιστές μέχρι τη σύγκριση για το διαζύγιο και την άμβλωση,it,Τα γράμματα αντιμετωπίζουν το επείγον πρόβλημα της ειρήνης στον κόσμο σε περιόδους λειτουργίας σε πυρηνικά όπλα,it, fino agli anni della “solidarietà nazionale”.

Partendo dagli anni ’50, in cui La Pira fu sindaco a Firenze, lo scambio prosegue con la stagione di apertura dell’area di governo nazionale ai socialisti fino al confronto su divorzio e aborto.

Le lettere affrontano il problema urgente della pace nel mondo in tempi di corsa alle armi nucleari, του ψυχρού πολέμου και της παρέμβασης των ΗΠΑ στο Βιετνάμ,it,Αλλά λένε επίσης άλλα θεμελιώδη θέματα στην εσωτερική πολιτική,it,Παρόμοια με τις τρέχουσες επείγουσες,it,Η Pyre ζήτησε την παρέμβαση του φίλου στην κυβέρνηση για θέματα εργασίας,it,της προστασίας των πιο αδύναμων,it,ακόμη και για να ζητήσω τον Αντρέιτο να κάνει το,it,Εκατομμύρια λωρίδες της τελευταίας ποσόστωσης των τεσσάρων που διέταξαν ο υπουργός Scelba για,it,Κλείσιμα μοναστήρια με,it,Ένα θέμα που γνώριζε επίσης ο Amentore Fanfani,it,Ο καρδινάλιος Matteo Maria Zuppi υπογραμμίζει ότι,it, ma raccontano anche altri temi fondamentali nella politica interna, simili a urgenze attuali.

La Pira chiedeva l’intervento dell’amico al governo per questioni del lavoro, della casa, della tutela dei più deboli, perfino per sollecitare Andreotti a far erogare i 30 milioni di lire dell’ultima quota di quattro disposta dal ministro Scelba per 500 monasteri di clausura con 30.000 Αδελφές, questione di cui era al corrente anche Amintore Fanfani.

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi evidenzia che “Ο Πίρα και ο Αντρέιτι έζησαν πλήρως στον ορίζοντα όπου η πολιτική και η διπλωματία κλήθηκαν να εργαστούν αδιάκοπα για ειρήνη,it,Και το έκαναν με την ευθύνη που ήρθε πρώτα απ 'όλα από την πίστη τους,it,Επίσης σε κοινωνικά ζητήματα,it,Συγκεκριμένα, το σπίτι και η δουλειά,it,Τα δύο κράτη τους αντιμετωπίζουν δείχνοντας κοινότητα πρόθεσης, ενώ δεν συμφωνούν πάντα στη μέθοδο,it,Η πυρά μετακόμισε με μια τόλμη που ο Αντρέιτο δεν μοιράστηκε πάντα,it, e lo hanno fatto con la responsabilità che veniva innanzitutto dalla propria fede”.

Inoltre sui temi sociali, in particolare la casa e il lavoro, i due statisti li affrontano mostrando comunanza d’intenti pur non concordando sempre sul metodo. “La Pira si muoveva con un’audacia che non sempre Andreotti condivideva, Αλλά ήταν προβλήματα που και οι δύο είχαν κατά νου και στα οποία είχαν δεσμευτεί να βρουν λύσεις,it,Το Zuppi συνεχίζει,it,Η Πίρα ζήτησε την παρέμβαση του φίλου να αποτρέψει την έξωση,it,Οι επιστολές αντιπροσωπεύουν ένα αποφασιστικό άγχος που πρέπει να ανακαλυφθεί στο παρόν, επειδή τα επείγοντα προβλήματα παραμένουν σήμερα σε μια εποχή που,it,Όπως είπα,it – prosegue Zuppi -. La Pira chiedeva l’intervento dell’amico per evitare che gli sfrattati finissero per strada o che gli operai perdessero il lavoro. Le lettere danno conto di un’ansia risolutiva che andrebbe riscoperta nel presente perché casa e lavoro restano ancora oggi problemi urgenti in un tempo in cui – come ho avuto modo di dire – Το κόστος των υποθηκών και των ενοικίων αντιπροσωπεύει ένα μη βιώσιμο βάρος για πολλές οικογένειες που ζουν σε επισφαλείς και υποβαθμισμένες εργασίες,it”.

Il curatore Augusto d’Angelo tratteggia due figure politiche in cui “nell’uno c’è una radicalità che tenta di travalicare i limiti in nome del primato della persona, mentre per l’altro tutto è realizzabile ma attraverso un cauto riformismo”.

Matt Lattanzi
Από τον αριθμό 370 – Anno XI del 17/1/2024