الصفحة الرئيسية » Entries posted by Franco Mariani

Stories written by Franco Mariani
Scoppio del Carro di Firenze 2024: accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Scoppio del Carro di Firenze 2024: accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo

Come ormai accade dal 2012 lo Scoppio del Carro di Firenze ha il suo prologo con l’ accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo per mano del Cardinale Arcivescovo di Firenze Mons. جوزيبي Betori. في 20,15 il Gonfalone del Comune, con la Famiglia di Palazzo, assieme all’Assessore alle Tradizioni Popolari, Maria Federica […]

Visita a Firenze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Visita a Firenze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Resoconto della visita ufficiale a Firenze, l’8 febbraio 2024, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La visita è iniziata al Teatro del Maggio Musicale per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze. Quindi il Presidente si è spostato al Museo della Specola, che dopo quasi quattr’anni di chiusura per una totale ristrutturazione dell’edificio e del percorso […]

La Fondazione Piero Bargellini tenuta a battesimo dal Presidente della Repubblica Mattarella

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La Fondazione Piero Bargellini tenuta a battesimo dal Presidente della Repubblica Mattarella

La neonata Fondazione Piero Bargellini giovedì 8 febbraio è stata tenuta a battesimo, في فلورنسا, dal Presidente della Repubblica Mattarella. La cerimonia ufficiale e solenne si è tenuta nel Cenacolo della Basilica di Santa Croce, con gli interventi di Cristina Acidini, Presidente dell’Opera di Santa Croce, del Sindaco di Firenze Dario Nardella, e della Presidente […]

Al via il Carnevale di Viareggio 2024: sfilata del primo corso dei carri

\ \ \ \ \ \ \ \

Al via il Carnevale di Viareggio 2024: موكب المسار الأول من العربات,it,موكب المسار الأول من العربات,it

Con la cerimonia dell’alzabandiera di Burlamacca, il vessillo simbolo del Carnevale di Viareggio, per questa 151ma edizione volato addirittura giù dal cielo grazie ad un gruppo di paracadutisti, e il triplice colpo di cannone, si è aperta la prima sfilata dell’edizione 2024. In gara 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate di […]

Presentate le 29me Piaggeliadi: il via alle gare il 27 aprile

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Presentate le 29me Piaggeliadi: il via alle gare il 27 نيسان/أبريل

L’appuntamento con la 29ª edizione delle Piaggeliadi (HTTP://www.piaggeliadi.it/index.php,en,المصغرة المصنفة التي تنظمها البلدية,it,أفضل منافسة سحق للنفط,it,"الفرن في المربع" من تافاريلل فاز بجائزة الطعام,it,أفضل منافسة سحق للنفط,it,المصغرة التي تنظمها بلدية فلورنسا بالتعاون مع Polisportiva Firenze Ovest,it,فاز "الفرن في المربع" من تافاريلل بجائزة "تحدي الطعام" المخصص لأفضل سحق للزيت,it), la mini-olimpiade organizzata dal Comune di Firenze in collaborazione con la polisportiva Firenze Ovest, che vede protagonisti alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta la Toscana e non solo, è per il prossimo 27 نيسان/أبريل. La presentazione della manifestazione si è […]

Concorso migliore schiacciata all’olio 2024

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Concorso migliore schiacciata all’olio 2024

“Il forno in piazza” di Tavarnelle si è aggiudicato il premio di “Food Challenge” dedicata alla miglior schiacciata all’olio 2024, in una sfida a cui hanno aderito 18 المشاركين, ospitata dalla Pizzeria spaghetteria La Porta Verde, via Antonio D’Orso a Firenze. La giuria tecnica ha premiato le caratteristiche del prodotto de “Il forno in piazza”, […]

Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato per la Difesa è venuta a Firenze per una visita istituzionale all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. خلال الزيارة التقى الموظفين,it,طلاب وزوار المعاهد,it,ثم الحفاظ على خطاب في قاعة ماجنا في إيطاليا بالازينا,it,رأى الاجتماع طلاب مدرسة دوهيت كأبطال على وجه الخصوص,it,من الغرض من تشجيع وجهة نظرهم المتوازنة,it,أخلاقية وجسدية أن يكون لديك المهارات اللازمة لتصبح مواطنين صالحين ومواجهة تحديات الغد,it,بغض النظر عن خيارات الحياة المستقبلية,it, gli allievi e i frequentatori dei due […]

Incontro con il Generale Adamo nuovo Comandante Istituto Scienze Militari Aeronautiche a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Incontro con il Generale Adamo nuovo Comandante Istituto Scienze Militari Aeronautiche a Firenze

Incontro con il Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, nuovo Comandante, من 25 أيلول/سبتمبر 2023, dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche a Firenze. L’Istituto di scienze Militari Aeronautiche, dipendente dal Comando delle Scuole per l’AM, è sede di numerose attività formative tra cui il Corso Normale Master (realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze […]

Solenni Funerali per Mariella Magi Dionisi Presidente Nazionale Vittime del Terrorismo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Solenni Funerali per Mariella Magi Dionisi Presidente Nazionale Vittime del Terrorismo

Nella Basilica della SS.ma Annunziata a Firenze il 2 كانون الثاني/يناير 2024 مساء 11 si sono tenuti i solenni funerali di Mariella Magi vedova dell’Agente di Polizia Fausto Dionisi, Presidente Nazionale dell’Associazione “Memoria” che raccoglie le famiglie delle Forze dell’Ordine e della Magistratura vittime dei Terroristi, morta prematuramente a soli 68 السنوات, per una improvvisa […]

Festa degli Omaggi Natalizi 2023 alle Autorità di Firenze del Corteo Storico Repubblica Fiorentina

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Festa degli Omaggi Natalizi 2023 alle Autorità di Firenze del Corteo Storico Repubblica Fiorentina

Si è svolta, أن 20 كانون الأول/ديسمبر 2023, la Festa degli Omaggi Natalizi alle principali Autorità della città di Firenze, واحدة من أجمل تقاليد المدينة والتي شهدت موكب مسيرات جمهورية فلورنتين في شوارع المركز التاريخي وممثلي كرة القدم التاريخية فلورنتين,it,بقيادة الرئيس ميشيل بييرجويدي الذي كرئيس للحي أيضًا,it,مثل العمدة,it,مع هذا العرض ، تشيد كرة القدم التاريخية وموكب جمهورية فلورنتين بسلطات المدينة - رئيس الأساقفة الكاردينال,it,رئيس مدينة متروبوليتان,it,عيد تحية عيد الميلاد,it, guidati dal Presidente Michele Pierguidi che […]

الصفحة 1 من 101123القادم ›آخر صورة »