الصفحة الرئيسية »أرشيف حسب الفئة» La Terrazza… in Rosa

Presentate le 29me Piaggeliadi: il via alle gare il 27 aprile

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Presentate le 29me Piaggeliadi: il via alle gare il 27 نيسان/أبريل

L’appuntamento con la 29ª edizione delle Piaggeliadi (HTTP://www.piaggeliadi.it/index.php,en,المصغرة المصنفة التي تنظمها البلدية,it,أفضل منافسة سحق للنفط,it,"الفرن في المربع" من تافاريلل فاز بجائزة الطعام,it,أفضل منافسة سحق للنفط,it,المصغرة التي تنظمها بلدية فلورنسا بالتعاون مع Polisportiva Firenze Ovest,it,فاز "الفرن في المربع" من تافاريلل بجائزة "تحدي الطعام" المخصص لأفضل سحق للزيت,it), la mini-olimpiade organizzata dal Comune di Firenze in collaborazione con la polisportiva Firenze Ovest, che vede protagonisti alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta la Toscana e non solo, è per il prossimo 27 نيسان/أبريل. La presentazione della manifestazione si è […]

Siamo tutti “Charlie Brown”

\ \ \ \

Siamo tutti “Charlie Brown”

Charlie Brown è il personaggio principale della striscia a fumetti Peanuts di Charles M. Schulz. Scolaro di quarta elementare di nove anni e mezzo, Charlie Brown è considerato un perdente, ma di infinita determinazione e testardaggine, ed è dominato dalle sue ansie e manchevolezze. Una sua frase famosa recita così: “anche le mie ansie hanno […]

Elvis Aron Presley: le leggende non muoiono

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Elvis Aron Presley: le leggende non muoiono

كانت جميلة إلفيس,it,بينما ظل Elvis أننا أحبنا جميعًا وما زلنا نحب ...,it,وزن إلفيس لا يتوافق مع ثقل الأيام الأخيرة من الحياة,it,هل بعد ساعتين من اكتشاف وفاة إلفيس,it,فيلا من Graceland - لا تزال اليوم - ثاني أكثر مقر إقامة في الولايات المتحدة بعد البيت الأبيض,it,لكن منزل إلفيس الصغير والمتواضع لا يزال سليما,it,كانت جميلة إلفيس,it,لطيفة مثل المتمردين في كتب المغامرة,it,لم يقتصر الفيس على صنع موسيقى الروك أند رول,it, bello come i ribelli nei libri di avventura. Elvis non si era limitato a fare rock and roll, كان موسيقى الروك أند رول,it,لم يكن الأفضل,it,لكن الصورة والكاريزما المتحدة,it,عبقرية والجنون,it,وكان يكفي له تحريك الحوض لجعله يمر عبر نصف العالم,it,يموت,it,وهي موت الملك,it,ولكن ليس من أسطورة,it,ومنذ ذلك الحين تعود الأسطورة لتكون مثل,it,لأن الجميع نسوا إلفيس في السنوات الأخيرة,it,دمرها المخدرات والتجاوزات,it,بينما ظل Elvis أننا أحبنا جميعًا وما زلنا نحب ...,it,هناك العديد من الألغاز المتعلقة بوفاته,it; non era il migliore, ma univa l’immagine e il carisma, il genio e la follia, e gli bastava muovere il bacino per fare svenire mezzo mondo. Muore il […]

Il filo di Arianna

\ \ \ \ \ \ \ \

Il filo di Arianna

Conoscete il mito di Arianna? Tra i numerosi miti che ci sono stati tramandati dall’antica Grecia, il mito di Arianna è uno dei più affascinanti. Un filo segnerà la sorte di un giovane uomo e di una fanciulla, dei loro famigliari e dei loro popoli, e che racconta un’incredibile storia di fiducia e tradimento. لك […]

Io dico no ai titoli esca “acchiappa-click”, e voi?

\ \ \ \ \ \

Io dico no ai titoli esca “acchiappa-click”, e voi?

Il meccanismo del “clickbait” se lo conosci lo eviti… Un titolo può essere accattivante per invogliare il lettore a leggere un articolo? Certo che sì. Ma non dovrebbe essere fuorviante, perché quando non mantiene la promessa del titolo, allora il lettore si sente imbrogliato. Trovo che il trucco dei siti di news online di esasperare i […]

Regalami un bacio…

\ \ \ \ \ \ \ \

Regalami un bacio…

Sapevate che i messaggini, le frasi, le varie “frasette” stampate sui bigliettini dei baci Perugina… hanno un nome ben preciso? Cartigli. C’è chi li colleziona: esiste un sito di scambi di cartigli, mentre su eBay si possono acquistare intere collezioni… E pensare a quanti baci ho mangiato… ma non ho mai pensato di conservare i […]

Mentire o non mentire? Questa è una bugia…

\ \ \ \ \ \ \

Mentire o non mentire? Questa è una bugia…

“Andrà tutto bene”. “Il mio fidanzato si chiama Brad Pitt”. “Il bene che fai ti tornerà indietro. “Ti richiamo io”. “Sono una santa, mi manca giusto l’aureola”. Non sono impazzita, mi sto semplicemente allenando a dire le bugie… Esiste una giornata mondiale della bugia, e anche un campionato italiano della bugia da ben 47 الطبعات. […]

“Le parole cancellate”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Le parole cancellate”

Roald Dahl subisce la censura, لا, non siamo negli anni cinquanta… Roald Dahl è stato uno fra i più noti scrittori di letteratura per l’infanzia, nei suoi libri dedicati ai bambini si è concentrato principalmente sulla possibilità di renderli consapevoli delle proprie capacità, soprattutto di fronte ai soprusi. Chi non ricorda “Matilde”? Da quel libro […]

Sei smemorato/a? Allora sei più intelligente…

\ \ \ \ \

Sei smemorato/a? Allora sei più intelligente…

Sei smemorato, smemorata? Tranquilli gli svampiti sono le persone più motivate a raggiungere certi obbiettivi nella vita, una ricerca dice che la loro memoria è selettiva, se dimenticano le cose è solo perché non le considerano importanti, quindi non hanno la memoria instabile, bensì selettiva. Quante volte ho pensato: perché sono così sbadata? Non so, […]

Keep calm and carry on

\ \ \ \ \ \ \ \

Keep calm and carry on

Se siete stati a Londra e siete entrati in un souvenir shop, avrete sicuramente notato la scritta “Keep Calm and Carry on”: il celebre motto è utilizzato su tazze da the, تي شيرت, calamite, intimo per uomo e donna e un infinità di altri accessori. Ma come nasce la storia del manifesto più famoso del mondo? […]