Funerale del Giornalista Rai Massimo Lucchesi già Presidente Ordine Giornalisti della Toscana

Funerale del Giornalista Rai Massimo Lucchesi, già Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, રાય ટસ્કનીના ટીજીઆરનો historical તિહાસિક ચહેરો,it,મંગળવારે પ્રખ્યાત,it,ફ્લોરેન્સમાં એસ.એસ.એમ.એ. એન.એમ.એ.એન.એન.એન.જી.ટી.એ. ની બેસિલિકામાં August ગસ્ટ,it,સહભાગિતા સંદેશા કાર્ડિનલ જિયુસેપ બેટોરી તરફથી આવ્યા છે,it,કાર્ડિનલ ગ્યુલ્ટીઅરો બેસેટ્ટી દ્વારા,it,પેરુગિયાના આર્કબિશપ એમિરેટસ,it,જેમણે લ્યુચીઝના લગ્નની ઉજવણી કરી,it,અને પીસા મોન્સના આર્કબિશપથી,it,જીઓવાન્ની પાઓલો બેનોટો,it,ત્યારબાદ શરીરને દફનાવવામાં આવ્યો,it,મિસેરિકોર્ડીયા ડી પીસાના કબ્રસ્તાનમાં,it,તેના માતાપિતાની આગળ,it,શનિવારનો દિવસ,it,જુલાઈની શરૂઆત ઉદાસી સમાચારથી થઈ,it, celebrato martedi 1 agosto nella Basilica della SS.ma Annunziata a Firenze.

Messaggi di partecipazione sono arrivati dal Cardinale Giuseppe Betori, ફ્લોરેન્સ આર્કબિશપ, dal Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo Emerito di Perugia, che ha celebrato il matrimonio di Lucchesi, e dall’Arcivescovo di Pisa Mons. Giovanni Paolo Benotto.

La salma è stata poi tumulata, બુધવારે 2 ઓગસ્ટ, nel cimitero della Misericordia di Pisa, accanto ai suoi genitori.

La giornata di sabato 29 luglio è iniziata con una triste notizia: પહેલાં કોઈ પ્રિય મિત્રની ખોટ,it,અને પછી કનેક્ટ કરો,it,જેણે અમને કલાકો પછી છોડી દીધી,it,ગંભીર બીમારીને કારણે કેરગીમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ,it,ઓસેર્વાટોર રોમાનોના પત્રકાર,it,વેટિકન અખબાર,it,તેણે ફ્લોરેન્સમાં રાય પ્રવેશ કર્યો,it,ટીજીઆર તોસ્કાનાના ડેપ્યુટી ચીફ બનવા માટે,it,તેણે તેના સાથીદાર રાય ટિઝિઆના મિસિગોઇ સાથે લગ્ન કર્યા હતા,it,તેનો એક નાનો ભાઈ હતો,it,પ્રવક્તા થિયોલોજિકલ ફેકલ્ટી ઇટાલી સેન્ટ્રલ અને સિટી Life ફ લાઇફ મેગેઝિનના નાયબ નિયામક,it,સંપાદકીય સલાહકાર,it,જ્ ogn ાનાત્મક નૃવંશવિજ્ scholarાન વિદ્વાન,it, e collega poi, che ci ha lasciato dopo le ore 8, Massimo Lucchesi, ricoverato a Careggi a causa di una grave malattia. Giornalista dell’Osservatore Romano, il quotidiano del Vaticano, entrò in Rai a Firenze, fino a diventare Vice Caporedattore del TGR Toscana. Era sposato con la collega Rai Tiziana Missigoi. Aveva un fratello più piccolo.

Portavoce Facoltà Teologica Italia Centrale e vice direttore della rivista Città di Vita, Consulente editoriale, studioso di antropologia cognitiva, તેઓ ટસ્કની પત્રકારોના પ્રમુખ અને ટસ્કનીના જર્નાલિસ્ટ્સના order ર્ડર ઓફ ફાઉન્ડેશનની વૈજ્ .ાનિક સમિતિના પ્રમુખ હતા,it,તેણે પોન્ટિફિકલ લેટરન યુનિવર્સિટીમાં પોતાને ધર્મશાસ્ત્રમાં લપેટ્યું હતું,it,સંસ્થાકીય સંદેશાવ્યવહારમાં પીએચડી વિદ્યાર્થી,it,અને યુનિવર્સિટી ઓફ ફ્લોરેન્સ ઇન ટ્રેનિંગ સાયન્સમાં,it,તેઓ સમુદાયના સ્થિર પ્રધાન હતા,it,એસ.એસ.એમ.એ. એન.એન.યુ.એન.એન.ઝીઆટાની બેસિલિકામાં હાથ ધરવામાં આવેલી સેવા,it,ખાસ કરીને રવિવારની સાંજની ઉજવણીમાં,it.

Si era laurato in Teologia alla Pontificia Università Lateranense, dottorando in Comunicazione istituzionale, e all’Università di Firenze in Scienze della formazione. Era Ministro Staordinario della Comunione, servizio che svolgeva presso la Basilica della SS.ma Annunziata, soprattutto nella celebrazione della domenica sera.

એક માણસ જેણે હંમેશાં માણસને એક ખ્રિસ્તી ધર્મના દૃષ્ટિકોણથી પત્રકાર તરીકે તેના મિશનના કેન્દ્રમાં મૂક્યો છે, જે રાજકારણ દ્વારા પ્રતિબદ્ધ દરેક વ્યક્તિની માનવ અને સામાજિક ક્રિયાને સ્વયંસેવા માટે વધારે છે,it,મસિમો હતો,it,તેણે થોડા દિવસોમાં તેનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હોત,it,અને તેનો જન્મ પીસામાં થયો હતો,it,યુનિવર્સિટીના અભ્યાસ પછી તે ફ્લોરેન્સ ગયો હતો,it,વેટિકન અખબારમાં તેમના અનુભવ પછી તે ફ્લોરેન્સ પાછો ફર્યો જ્યાં વર્ષોના અંતે,it.

Massimo aveva 71 વર્ષના, avrebbe festeggiato il suo compleanno tra qualche giorno, પાંચ 6 ઓગસ્ટ, ed era nato a Pisa. Dopo gli studi universitari si era trasferito a Firenze; dopo la sua esperienza nel quotidiano del Vaticano era tornato a Firenze dove alla fine degli anni 80 ડેપ્યુટીયોડેટોરની ભૂમિકા સુધી પહોંચ્યા ત્યાં સુધી તેમણે રાયના ટસ્કન સંપાદકીય કર્મચારીઓમાં પ્રવેશ કર્યો હતો,it,લાંબા સમય સુધી તે ફ્લોરેન્સના પિયાઝા ડેલ ડુમોમાં રહેતો હતો,it,પરંતુ તાજેતરના વર્ષોમાં તેણે પીસામાં રહેવાનું નક્કી કર્યું હતું,it,તેનું વતન,it,બે આદેશ માટે,it,તેઓ ટસ્કનીના પત્રકારોના હુકમના પ્રમુખ હતા,it,હાજરી જે હંમેશાં કેથોલિક વિશ્વમાં સક્રિય રહે છે,it,તે યુસીએસઆઈ -કેથોલિક ઇટાલિયન પ્રેસ યુનિયનનો સભ્ય હતો,it,જેમાંથી તેની પાસે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરનો એક ભાગ પણ હતો,it.

Per moltissimo tempo ha abitato in Piazza del Duomo a Firenze, ma negli ultimi anni aveva deciso di tornare a vivere a Pisa, sua città natale.

Per due mandati, થી 2001 આ માટે 2010, è stato presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana. Presenza da sempre attiva all’interno del mondo cattolico, era socio dell’Ucsi -Unione Cattolica Stampa italiana, di cui aveva parte anche del Consiglio Direttivo, e aveva collaborato al settimanale delle diocesi toscane Toscana Oggi.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

ફ્રાન્કો Mariani
સંખ્યા પ્રતિ 441 – Anno X del 2/08/2023

This slideshow requires JavaScript.