الصفحة الرئيسية » 2023 » May

Presentato dagli attori a Firenze il film “Rapito” di Marco Bellocchio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Presentato dagli attori a Firenze il film “Rapito” di Marco Bellocchio

الخميس 1 يونيو في فلورنسا, presso i cinema Principe, الأول, e poi Fiorella, alla presenza degli attori è stato presentato, reduce dal successo del Festival del Cinema di Cannes, dove ha ricevuto ben 13 minuti di applausi, il film “Rapito” di Marco Bellocchio. Ha curato la presentazione il critico cinematografico Marco Luceri, بمشاركة […]

Ponte del 2 giugno: attesi 740mila pernottamenti

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ponte del 2 حزيران/يونيه: attesi 740mila pernottamenti

Dopo il ponte del 25 Aprile e del Primo Maggio, prosegue il trend positivo del mercato e le prospettive sono decisamente favorevoli anche per il prossimo ponte del 2 حزيران/يونيه, per il quale sono attesi 740mila pernottamenti. A dichiararlo è Confesercenti Toscana sulla base dell’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze sulla disponibilità ricettiva […]

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

Tradizionale cerimonia del 30 maggio a Firenze per celebrare il Dies Annualis del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco. Anche quest’anno la cerimonia si è svolta nell’Aula Magna della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Durante la cerimonia, che ha visto il saluto del Moderatore del Tribunale, الكاردينال جوزيبي Betori, رئيس أساقفة فلورنسا, il Vicario Giudiziale, don Marco […]

Presentato a Firenze “Solo” su Giacomo Matteotti il nuovo libro di Riccardo Nencini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Presentato a Firenze “Solo” su Giacomo Matteotti il nuovo libro di Riccardo Nencini

Video della presentazione alla Biblioteca delle Oblate del Comune di Firenze del libro ‘Solo’ (موندادوري), di Riccardo Nencini dedicato alla figura di Giacomo Matteotti. Insieme all’autore il Sindaco Dario Nardella e la Giornalista Cristina Di Domenico, Caporedattrice Tgr Rai Toscana. “Giacomo Matteotti – questa la presentazione della casa editrice – è stato il primo vero […]

Preside Tarocchi commenta la visita del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Preside Tarocchi commenta la visita del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I

Una settimana dopo la storica visita del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, alla città di Firenze e alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, il Preside della Facoltà, don Stefano Tarocchi commenta tale visita in esclusiva per la Terrazza di Michelangelo. Riprese video Franco Mariani. فرانكو مارياني من عدد 431 – Anno X del 24/05/2023

Convegno a Firenze sui Ministri della Difesa Toscani:  Pacciardi – Lagorio – Spadolini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Convegno a Firenze sui Ministri della Difesa Toscani: Pacciardi – Lagorio – Spadolini

مؤتمر في المعهد الجغرافي العسكري في فلورنسا لفهم التدريس التاريخي لثلاثة توسكان العظماء,it,مؤتمر في المعهد الجغرافي العسكري في فلورنسا لفهم التدريس التاريخي لثلاثة توسكان العظماء,it,مؤتمر في المعهد الجغرافي العسكري في فلورنسا لفهم التدريس التاريخي لثلاثة توسكان العظماء,it,مؤتمر في المعهد الجغرافي العسكري في فلورنسا لفهم التدريس التاريخي لثلاثة توسكان العظماء,it, tre grandi figure politiche che sono stati tutti a capo del Ministero della Difesa. Tra i relatori il giornalista Franco Mariani, storico e giornalista, il professor Cosimo Ceccuti, storico e giornalista, il giornalista Nicola Novelli, tutti direttori di importanti testate […]

Volterra ricorda il Ministro Lelio Lagorio volterrano doc

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Volterra ricorda il Ministro Lelio Lagorio volterrano doc

Un evento partecipato e sentito quello che si è svolto a Volterra nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, sede del Comune, per la presentazione del libro “Lelio Lagorio un socialista tricolore”, scritto dai Giornalisti Franco Mariani e Alessandra Maria Abramo, per le Edizioni dell’Assemblea del Consiglio Regionale della Toscana. Dopo i saluti […]

Estate Fiorentina: al via la prima edizione del Florence Music Summer Contest

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Estate Fiorentina: al via la prima edizione del Florence Music Summer Contest

تم افتتاح التسجيلات في الطبعة الأولى من مسابقة Florence Music Summer,it,الحدث الذي سيحفز صيف فلورنتين,it,مسابقة تهدف إلى الشباب المنفرد أو المجموعات الموسيقية من جميع أنحاء إيطاليا,it,لاكتشاف مواهب جديدة وإعطاء مساحة وفرص لجميع كتاب الأغاني والفرق الموسيقية لمحاولة تحقيق الحلم,it,اجعل الموسيقى عمل العمر,it,تم تنظيم مسابقة Florence Music Summer بواسطة DCS من قبل Ludovicagreta Editore بالتعاون مع CCN of Piazza Pier Vettori,it, evento che animerà l’estate fiorentina 2023, un concorso rivolto a giovani solisti o gruppi musicali di tutta Italia, per scoprire nuovi talenti e dare spazio e opportunità a tutti i giovani cantautori e band di provare a realizzare un sogno: fare della […]

Verso i 30 anni dalla strage di via dei Georgofili

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Verso i 30 anni dalla strage di via dei Georgofili

Trent’anni fa, la notte fra il 26 و 27 أيار/مايو 1993, una bomba collocata in via dei Georgofili uccideva cinque persone, tra le quali le piccole Caterina di appena 50 giorni e Nadia Nencioni di 9 السنوات; Caterina è la più piccola vittima innocente di mafia. Vennero uccise insieme alla madre Angela e al […]

الصفحة 1 من 212