Shtëpi » Archives by category » Curiosità

Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

Il 24 Qershor 2023 la città di Firenze ha tributato i suoi tradizionali omaggi al Santo Patrono San Giovanni Battista. Al mattino la Deputazione di San Giovanni Battista, al quale dall’Ottocento spetta il compito di organizzare i festeggiamenti, ha reso omaggio al Sindaco, në Palazzo Vecchio, al Santo, nel Battistero, donando i ceri assieme al […]

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 giugno 1970 prime elezioni regionali toscane

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 Qershor 1970 prime elezioni regionali toscane

" 7 giugno di ogni anno dovrà essere per la Regione Toscana, come il 2 giugno per lo Stato italiano: se la Festa della Repubblica ricorda il giorno del 1946 in cui, al referendum, i cittadini scelsero la Repubblica rispetto alla monarchia e votarono per la Costituente, il 7 Qershor 1970 è la data in […]

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Dies Annualis 2023 del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco a Firenze

Tradizionale cerimonia del 30 maggio a Firenze per celebrare il Dies Annualis del Tribunale Ecclesiastico regionale Etrusco. Gjithashtu këtë vit ceremonia u zhvillua në Sallën kryesore të Fakultetit Teologjik të Italisë Qendrore,it,Gjatë ceremonisë,it,Kush e pa përshëndetjen e moderatorit,it,famullitar gjyqësor,it,Don Marco Pierazzi,en,Gjatë raportit të tij vjetor ai nododhi përurimin tjetër,it,Ndoshta në tetor,it,të vendndodhjes së re,it,e cila do të jetë e vendosur jo larg nga selia e fakultetit dhe e cila duhet të funksionojë midis korrikut dhe shtatorit tjetër,it,Ditët vjetore,la. Durante la cerimonia, che ha visto il saluto del Moderatore del Tribunale, Kardinali Giuseppe Betori, Kryepeshkopi i Firences, il Vicario Giudiziale, don Marco […]

Presentato a Firenze “Solo” su Giacomo Matteotti il nuovo libro di Riccardo Nencini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Presentato a Firenze “Solo” su Giacomo Matteotti il nuovo libro di Riccardo Nencini

Video e prezantimit në Bibliotekën Oblate të Komunës së Firencës së Librit 'Solo',it,Nga Riccardo Nencini kushtuar figurës së Giacomo Matteotti,it,Së bashku me autorin, kryetarin Dario Nardella dhe gazetarin Cristina di Domenico,it,Capoderdatrice tgr rai toscana,it,“Giacomo Matteotti,it,Kjo është prezantimi i shtëpisë botuese,it,Ai ishte antagonisti i parë i vërtetë i Musolini dhe ishte fantazma që u tërhoq në fashizmin për tërë kohëzgjatjen e diktaturës,it (Mondadori), di Riccardo Nencini dedicato alla figura di Giacomo Matteotti. Insieme all’autore il Sindaco Dario Nardella e la Giornalista Cristina Di Domenico, Caporedattrice Tgr Rai Toscana. “Giacomo Matteotti – questa la presentazione della casa editrice – è stato il primo vero […]

I 100 anni dell’Aeronautica Militare fino al 14 maggio in mostra a Palazzo Vecchio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

I 100 anni dell’Aeronautica Militare fino al 14 maggio in mostra a Palazzo Vecchio

Deri në 14 Mund, me orario 10-18, ad esclusione del giorno 5, nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Costituzione dell’Aeronautica Militare, sarà visitabile gratuitamente la mostra itinerante per l’Italia, “Cento anni dell’Aeronautica Militare”. La mostra fa parte di una delle tante tappe […]

Il Museo della Festa dell’Uva di Impruneta

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Museo della Festa dell’Uva di Impruneta

Vent’anni di desideri, due anni di progettazione e quattro mesi di lavoro di squadra: nasce così, në 2020, il Museo Archivio della Festa dell’Uva di Impruneta grazie all’incontro tra Ente Festa dell’Uva e Banco Fiorentino. Il Museo-Archivio nasce dalla comunità e per la comunità perchè la Festa dell’Uva è la storia del Paese, della sua […]

Campanile di Giotto: solo ingresso su prenotazione dal prossimo 3 maggio

\ \ \

Campanile di Giotto: Hyrja me anë të rezervimit vetëm nga tjetra,it,Maj për të vizituar Kullën e Giotto në Firence do të jetë e nevojshme të rezervoni një kohë hyrjeje,it,Në fakt ai vendosi të miratojë këtë sistem,it,Tashmë e përdorur me rezultate të shkëlqyera për Dome të Brunelleschi,it,Për të provuar të lehtësoni vizitat dhe gradualisht të fshini skedarët e gjatë të pritjes që janë formuar për të hyrë në monument,it,Qëllimi është të zvogëlohet presioni në monument,it,duke favorizuar një ruajtje më të mirë të së njëjtës,it 3 Mund

Dal prossimo 3 maggio per visitare il Campanile di Giotto a Firenze sarà necessario prenotare un orario di ingresso. L’Opera di Santa Maria del Fiore, ha infatti deciso di adottare questo sistema, già utilizzato con ottimi risultati per la Cupola del Brunelleschi, per cercare di agevolare le visite ed eliminare gradualmente le lunghe file di […]

Per il Ponte del 25 aprile attesi oltre 600mila pernottamenti

\ \ \ \ \ \ \ \

Per il Ponte del 25 aprile attesi oltre 600mila pernottamenti

Per il ponte del 25 Aprile sono infatti attesi oltre 600mila pernottamenti nelle strutture ricettive della regione, con l’81% della disponibilità ricettiva online prenotata, në 2019 si fermò al 77%. A dichiararlo, sulla base dei dati elaborati dal Centro Studi Turistici, è Confesercenti Toscana. Il movimento di turisti si dirigerà soprattutto verso le città ed […]

Messa del Crisma del Cardinale Giuseppe Betori per il Giovedi Santo 2023

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Messa del Crisma del Cardinale Giuseppe Betori per il Giovedi Santo 2023

Santa Messa del Crisma presieduta dall’Arcivescovo di Firenze, Kardinali Giuseppe Betori, në Katedralen e Santa Maria del Fiore, in occasione del Giovedi Santo 2023 e concelebrata con buona parte dei sacerdoti dell’Arcidiocesi. Gjatë festimit, priftërinjtë rinovuan premtimet e bëra në kohën e shugurimit të shenjtë,it,Kështu që Kardinal Betori bekoi vajin e të sëmurëve,it,vaji i katekumens dhe Chrisma,it,Gjatë festimit, priftërinjtë rinovuan premtimet e bëra në kohën e shugurimit të shenjtë,it,Kështu që Kardinal Betori bekoi vajin e të sëmurëve,it,vaji i katekumens dhe Chrisma,it, quindi il Cardinale Betori ha benedetto l’olio […]

Primo giorno di Ramadan: l’augurio del presidente del Consiglio comunale Luca Milani per questo periodo di preghiera

\ \ \ \ \ \ \ \

Primo giorno di Ramadan: l’augurio del presidente del Consiglio comunale Luca Milani per questo periodo di preghiera

“Stasera inizierà la preghiera per l’inizio del Ramadan e domani ha inizio il primo digiuno, un mese di benedizione e di misericordia, in cui i musulmani di tutto il mondo digiunano appunto dall’alba fino al tramonto. Il digiuno – ha spiegato il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani in un messaggio alla Comunità islamica presente […]