Στη Βασιλική San Lorenzo στη Φλωρεντία Οικουμενική Προσευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Bartolomeo I και του Cardinal Betori,it,Young Flag -wavers στην Piazza della Signoria στη Φλωρεντία Η Αγιότητά του Bartolomeo Οι Αρχιεπίσκοποι της Κωνσταντινούπολης και ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Φλωρεντία λαμβάνει πτυχίο Honoris στη θεολογία Στη Βασιλική San Lorenzo στη Φλωρεντία Οικουμενική Προσευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Bartolomeo I και του Cardinal Betori,it

Nella Basilica di San Lorenzo a Firenze mercoledì 3 μπορεί να 2023 si è tenuta una solenne Preghiera ecumenica presieduta da Sua Santità Bartolomeo I, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico, in visita in città dove ha ricevuto laurea honoris causae dalla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, e dal Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze e Gran Cancelliere della stessa Facoltà.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Από τον αριθμό 428 – Anno X del 3/05/2023

This slideshow requires JavaScript.